facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Komende diensten

Stiltecentrum van de Bron open in Adventstijd
Het stiltecentrum is open in de tijd voor Kerst op de maandagavonden 11 en 18 december.
Van 19.30 tot 20.30 u. is er vrije inloop met de mogelijkheid een kaarsje aan te steken of in stilte te zitten, biddend of mediterend. Er liggen teksten ter inspiratie. Om 20.30 is er een gezamenlijke stiltevesper tot 21.00 uur.
Kerstnachtdienst in de Bron
Op 24 december is er om 22.00 u. de kerstnachtdienst in de Bron. Het projectkoor verleent haar medewerking. Het kerstevangelie zal klinken. Samen zingen, luisteren en verstillen bij de kerstboodschap.
Oudejaarsvesper in de Bron
Oudejaarsdag valt dit jaar op zondag. Om 17.00 u. is er een vesper om gezamenlijk het oude jaar af te sluiten. Met muziek, zang en woorden ter inspiratie kijken we terug op wat dit afgelopen jaar ons gebracht heeft.

Zondag 21 januari 2018, oecumenische dienst in de Emmaüskerk
Het is in de afgelopen jaren een mooie gewoonte geworden dat de protestantse wijkgemeente De Bron, de Rooms-Katholieke Walfriedgemeenschap en de protestantse gemeente Damsterboord samen een kerkdienst vieren in de week van het gebed voor de eenheid. Deze viering zal in 2018 op zondag 21 januari plaatsvinden in de Emmaüskerk. De dienst vindt plaats in de week van het gebed voor de eenheid. Dit is een internationaal initiatief. Kerken overal over de wereld komen in oecumenisch verband bij elkaar in die week en volgen allemaal ongeveer dezelfde liturgie. In elk geval dezelfde lezingen, dezelfde opbouw, liederen verschillen van land tot land, al naar gelang van wat bekend is. De liturgie voor deze oecumenische vieringen wordt elk jaar samengesteld door een kerk ergens in één van de deelnemende landen. Dit jaar zijn dat kerken uit het Caribisch gebied. Ze kozen Exodus 15 als kerntekst, vanuit hun verlangen en vreugde om bevrijding. Als u de liturgie wilt inzien kunt u naar de website van de Raad van Kerken surfen: http://www.raadvankerken.nl/pagina/4427/week_van_gebed_2018.
Daar vindt u ook nog meer informatie. Wij zijn blij dat het Emmaüskoor mee zal werken aan deze dienst. En wie voor deze gelegenheid mee zou willen zingen is daarvoor van harte uitgenodigd. Begin januari starten de repetities.
Alberte van Ess