facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Activiteiten in De Bron in de decembermaand

Kerstpakkettenactie

Het winkelende publiek in Beijum kan er niet omheen: op drie achtereenvolgende zaterdagen wor-den er boodschappen ingezameld om daar zeker zo’n 175 kerstpakketten mee te kunnen vullen. De-ze pakketten worden later in december thuisbezorgd op even zovele adressen waar we vermoeden dat ze erg welkom zijn. De kerstpakkettenactie is een gezamenlijk project van meerdere Beijumse organisaties. Ook De Bron doet hieraan mee. Met hulp van heel veel kleine en grote gevers kunnen we de kerstdagen wat feestelijker maken voor mensen die daar zelf het geld of de puf niet voor heb-ben. Wij zijn momenteel al heel druk bezig met het inzamelen van spullen. Tot dusverre zijn er al 185 aanvragen binnen. Wij hopen met elkaar de dozen te vullen. In week 50 wordt de Bron omgetoverd tot het distributiecentrum voor deze actie. Vanaf 12 december is het inpakken en hopelijk vanaf 13 december ’s middags de weg op. Mocht u op 12 of 13 december nog een paar uurtjes vrij hebben dan kunnen wij uw hulp goed gebruiken. Op zondag 10 december staan er in De Bron nog dozen klaar om uw bijdrage in te deponeren. In de week daarna gaan we de pakketten samenstellen en bezorgen. Actuele informatie over boodschappen die we nog kunnen gebruiken is te verkrijgen bij Christien de Ruiter,  06 4159 0339. Zie ook de hierbij afgedrukte flyer.

Kerstdiner

De Bron werkt samen met de seniorenwerkgroep van Beijum. Gezamenlijk met hen hebben we twee activiteiten op de kalender staan in de maand december. Ten eerste een Kerstdiner: op 21 december vanaf 16.00 uur in het Heerdenhoes. Eerst kunt u deelnemen aan een workshop: er is keuze tussen kaarsen maken, kerstkransen maken of bier proeven. Kosten hiervoor zijn €7.50 per persoon. Het geheel wordt dan afgesloten met een diner. Opgave verplicht voor 20 december bij Christien de Ruiter  of Theo Smit.
Ontmoeting met wijkbewoners
Op 27 December is er in de Bron tussen 10.00 en 12.00 uur een gezellige ontmoeting met andere wijkbewoners. Dit onder het genot van een kopje thee of koffie en uiteraard met een grote voorraad oliebollen om van te genieten. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

De Kerst-inn.

Nu alweer voor de vierde keer houden wij, na de dienst van 25 december, een uitgebreide brunch. Natuurlijk hopen wij ook dat de buurtbewoners eerst de kerstdienst bijwonen. Daarna zal er dan een uitgebreide koffietafel staan. Met allerlei lekkers en vooral gezelligheid. Hiervoor hebben wij na-tuurlijk uw hulp nodig. Zowel op de dag zelf, als met de voorbereidingen of met het maken van iets lekkers. Zonder elkaar zijn deze activiteiten niet mogelijk! De openingstijden zijn deze keer wel wat korter: wij hopen om 14.30 uur de deuren te sluiten zodat ook wij thuis in eigen kring daarna het kerstfeest kunnen vieren, met een voldaan gevoel. Voor vragen, aanmeldingen, tips of andere sug-gesties kunt u terecht bij Christien de Ruiter 
Christien de Ruiter