facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

tekening len munnik 2018 1Aandacht voor de Vredesweek

Van 15 t/m 23 september is de nationale Vredesweek, dé actieweek voor vrede, georganiseerd door PAX. Het thema van de Vredesweek 2018 is “Generaties voor vrede!” Vrede, het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar dat is het helaas niet. Gelukkig zijn er op veel plekken moedige mensen die zich hiervoor inzetten. In Nederland en daarbuiten. Mensen die écht naar elkaar luisteren en mensen samenbrengen. We nemen daarom (met toestemming van PAX) graag een artikel over dat over deze moedige mensen gaat, in dit geval over “Lessen in Vrede” in Syrië.
Alian Bergsma

"Oorlog, en toch gaan ze naar school"
Vrede kun je leren.
Dat spreekt Felicia Hudig aan. Felicia werkt bij de Nationale Postcode Loterij en vertelt waarom ze het onderwijsproject ‘Lessen in Vrede’ steunt. PAX staat voor vrede en brengt mensen bij elkaar die de moed hebben om voor vrede te gaan. ‘Lessen in Vrede' in Syrië is exemplarisch voor het belangrijke werk dat PAX doet in conflictgebieden en brandhaarden in het Midden-Oosten. Jaren geleden was ik veel in het Midden-Oosten voor mijn toenmalige werk. lk heb toen ervaren hoe moeilijk het kan zijn om open en direct over mensenrechten te spreken. Dit project krijgt dat voor elkaar, via de weg van onderwijs aan jonge kinderen.
ledereen is welkom.
Kinderen, waar ook ter wereld, hebben recht op onderwijs. In veel steden in Syrië zijn scholen getroffen door het oor-logsgeweld. Soms zijn schoolgebouwen zelfs bewust doelwit van bombardementen. Oneindig veel kinderen kunnen daardoor niet langer naar school. Daar wilden de vredesactivisten van Kesh Malek, een lokale partner van PAX, iets aan doen. In de scholen die zij hebben opgezet, leren kinderen lezen, schrijven en rekenen. Maar er gebeurt nog zoveel meer. Leerlingen krijgen kennis, concrete vaardigheden en inzichten aangereikt om tolerante actieve en vrije burgers te worden. En iedereen is welkom: meisjes en jongens, ongeacht hun etnische of religieuze achtergrond.
Geen eenvoudig project
Het verbindende onderwijs op de scholen van Kesh Malek zorgt voor een zeer belangrijk tegengeluid in een diep ver-deeld land. Het biedt bovendien een concreet alternatief voor de indoctrinatie door jihadistische groepen die ook in het onderwijsvacuüm sprongen. ‘Lessen in Vrede' is geen eenvoudig project gebleken. Het plan was om zeven scholen op te zetten in Aleppo, voor 2300 kinderen. Maar in 2016 werd de situatie in de belegerde stad steeds nijpender. Het was niet langer veilig voor de kinderen om naar school te gaan, een conciërge werd vermoord. Aan het einde van het jaar viel de stad. Veel van de leerlingen en leerkrachten van de scholen raakten ontheemd. We hebben toen uitge-breid met PAX besproken of en hoe het project toch voortgezet kon worden.
Veerkracht
lk ben zeer onder de indruk van de vastberadenheid waarmee het de vredesactivisten in 2017 gelukt is om een door-start te maken. Er staan nu vier scholen en een onderwijscentrum in het gebied ten noordwesten van Aleppo. 1600 kinderen krijgen les. 250 kinderen uit voormalig ISIS-gebied worden begeleid in traumaverwerking. Ik begrijp dat er elke dag ouders aankloppen met de vraag of er ook een plekje is voor hun kinderen. De scholen zijn een sprankje hoop. In ontwikkelingssamenwerking is 'resilience’ tegenwoordig een veelgebruikt woord. Soms lijkt het bijna een holle frase te worden. Maar als ik denk aan het werk van deze vredesactivisten in Syrië, dan belichamen zij voor mij 'veerkracht' in de sterkste zin van het woord." •
verhalen.
www.paxvoorvrede.nl/lessen-in-vrede