facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Allerzielen

Op vrijdag 2 november is er in de Bron gelegenheid om persoonlijk een dierbare overledene te gedenken. Je kan een kaarsje aansteken of luisteren naar de muziek. Ook zullen er passende teksten beschikbaar zijn om bij te verstillen en mee te nemen naar huis.
Alberte van Ess

Diakonie

Oogstdienst zondag 28 oktober
De laatste zondag van oktober, dit jaar de 28e, zal er weer een oogstdienst worden gehouden. Het is een goede ge-woonte om die zondag verse spullen mee te nemen: groente en fruit. Voor in de kerk staan kisten waarin u de groente kunt neerleggen. Na afloop van de dienst worden de verse oogstproducten rechtstreeks naar de voedselbank ge-bracht. Daarnaast staat nog altijd de voedselmand voor houdbare producten in de foyer. Ook hier zijn uw bijdragen hard nodig.

28 oktober, 3e collecte

De ramp van de enorme aardbeving in Sulawesi zal u niet ontgaan zijn. In de dienst van 28 oktober zal hiervoor geld ingezameld worden. Dit wordt gedaan door een derde collecte te houden. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen in deze bijzondere dienst van 28 oktober.