facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Diensten tot en met 31 december

9 december
10.00 uur in De Bron, Da A. van Ess, dienst van schrift en tafel.
Uitzien naar de dag dat omkeer in daden gestalte krijgt, angst zal verdwijnen en een boom zal bloeien in de winter. In die verwachting ontsteken we de tweede kaars.

16 december
9.30 uur gezamenlijke dienst in de Nieuwe kerk .
Verwachten is hoopvol leven. Uitzien naar een sprankje licht als een ster in de nacht. In die verwachting ontsteken we de derde kaars

23 december
10.00 uur in De Bron, Ds. F. Tjeerdsma
In het spanningsveld tussen onrecht en recht, ontsteken we de vierde kaars en vragen, Licht van ons leven, richt ons kijken, leer ons zien.

albert 25 jaar predikantJubileum zondag 16 december
16.00 uur in De Bron, korte viering ter gelegenheid van het 25 jarig ambtsjubileum van Da. Alberte van Ess. We willen dit samen met haar vieren. Tot 19 uur kunnen we elkaar feestelijk ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje. U bent van harte uitgenodigd!

 

Kerst

24 december 
22.00 uur in De Bron, Da A. van Ess, kerstnachtviering met medewerking van het Kerstprojectkoor. ‘Uit uw verborgenheid blijft Gij het Licht ontsteken. Breek onze duisternis . . .’
25 december
10.00 uur in De Bron, Kerstfeest voor jong en oud.
Met een kerstspel ‘Ik zie een ster!’ Iedereen is uitgenodigd, ook voor de feestelijke koffietafel na de dienst.

30 december
10.00 uur in De Bron, ochtendgebed met als thema dankbaarheid en vreugde

31 december
19.00uur Oudejaarsvesper in de Bron