facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

alberteJubileum Alberte van Ess

Op 16 december hebben we het 25-jarige ambtsjubileum gevierd van Alberte van Ess. Behalve een meditatieve was het vooral ook een feestelijke bijeenkomst. Met vele gasten, waaronder Alberte’s familie, gemeenteleden uit vorige gemeenten die zij gediend heeft, en collegapredikanten uit de stad. Alberte blikte zelf terug op deze 25 jaar, maar ook voorgangers en gemeenteleden uit drie vorige gemeenten lieten de geschiedenis herleven.
Alberte studeerde theologie in Groningen zonder vooropgezet doel om dominee te worden. Samen met een studiegenoot solliciteerde ze op een functie als pastoraal werker in het Westerkwartier, en samen kregen ze ook die aanstelling. Met advent 1989 hield ze haar eerste preek. Na haar kerkelijke opleiding volgde snel een beroep van de gemeente Oldehove-Niehove. Ze werd daar in het ambt bevestigd door twee studiegenoten van de ‘vrouwengroep’ van de theologische faculteit, die haar nu weer toespraken. Alberte zoekt naar wat er wer-kelijk toe doet en neemt geen genoegen met oppervlakkigheid, zo mocht ze horen.

Alberte blikte ook zelf terug op haar tijd in Oldehove-Niehove: daar was ze de “dominee van het dorp”, waar je moeilijk even uit weg kon vluchten. Van die stugge Groninger boeren kreeg je wel van alles toegestopt om van te eten. ‘En wij zijn die stugge Groningers’, spraken vervolgens Ron en Margreeth uit Oldehove. Zij spraken met dankbaarheid over de goede gesprekken met Alberte, waarbij ze interpretatieruimte hadden ervaren in hun geloofsvragen.
De derde gemeente die Alberte mocht dienen was die van Leek-Oldebert. “Lutje domi” werd ze daar genoemd. Alberte herinnert zich de mooie oude kerkjes, met prachtige vieringen, cantorij en meditatiegroep. Een lid van de toenmalige beroepingscommissie gaf een inkijkje in de bevindingen op grond waarvan ze Alberte wilden binnenhalen: ze zou passen in Tolbert want ze heeft ‘iets noordelijks’ met niet te veel woorden. En verder ge-degen, goed georganiseerd met aandacht voor spiritualiteit.
Tussen al deze ontboezemingen door zongen we coupletten van het lied “Wees de grond onder mijn voeten”: Wees de zekerheid als twijfel ons verlamt tot op het bot. Laat in ons het inzicht rijpen van wat mensen noemen ‘God’. En zaai twijfel in mijn geest als ik U te zeker weet”.
Alberte: “Toen lonkte de grote stad”. Een gemeente met een eigen profiel, geen historische kerkjes, maar een schoolgebouw. “Ik werk hier nu al vele jaren met genoegen in een warme gemeenschap. Daarom is het fijn om hier die 25 jaar te vieren”. Ook omdat ze weer kàn werken na haar ziekteperiode, en met nieuw perspectief.
Na de viering sprak kerkenraadsvoorzitter Nynke van Ravels Alberte toe: “Mensen hebben een groeiende be-hoefte aan spiritualiteit en zingeving in hun leven en zijn op zoek naar nieuwe en oude rituelen om daar vorm aan te geven. Hier in de Bron heb jij daar invulling aan gegeven door de inrichting van het stiltecentrum, de meditaties op maandagavond en de gesprekken die je hebt met mensen binnen en buiten deze kerk. Je bent actief op veel terreinen en legt contacten met de maatschappelijke organisaties in de wijk. Je zet daarmee de Bron op de kaart en je bent er voor de mensen, ook buiten de kerkelijke gemeenschap. Dat wordt gezien, ge-waardeerd en bewonderd. Jij hebt veel geïnvesteerd in pastoraat, en daarvan kunnen we rustig stellen dat het staat als een huis. Je zet je ook in voor vernieuwing. Denk bijvoorbeeld aan de uitvaartgroep die je hebt vorm-gegeven en waarmee je zelf de landelijke pers hebt gehaald. Je werkte mee aan het inspiratiefestival op Ter-schelling en zeer recent nog aan het Spoor van Licht in het centrum van Groningen. Je hebt het hart op de goe-de plaats zitten, daar heeft je operatie gelukkig niets aan veranderd en we zijn blij dat dat hart met veel vuur klopt voor je vak en voor onze gemeente.” Dit werd onderstreept met het aanbieden van een cadeaucheque.
Ook van de collegapredikanten ontving ze een cadeau, uit handen van Evert Jan Veldman.
Tenslotte zong de hele gemeente Alberte toe met een variatie op het lied “Hallelujah” van Leonard Cohen, zoals ook de rest van de viering met Peter Rippen op de piano.
Na de viering was er in de foyer eten en drinken voor een ieder en gelegenheid om als gemeenteleden en gas-ten met Alberte na te praten.
Idso Wiersma