facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Amnesty schrijfactie in De Bron 9 dec 2018 foto 1Amnesty schrijfactie in De Bron 9 december

Op zondag 9 december, een dag vóór de 70e verjaardag van de internationale dag van de mensenrechten, was in De Bron de zo langzamerhand traditionele schrijfactie voor Amnesty International. Deze schrijfactie sloot aan bij de wereldwijde actie ‘Write for Rights’, waarbij de aandacht speciaal werd gevestigd op negen vrouwen uit evenzovele landen. Deze vrouwen strijden tegen een hele reeks van schendingen en misstanden. Tegen on-rechtvaardige wetten, corruptie, politiegeweld, uitbuiting door multinationals. Tegen de achterstelling en min-achting die hen treft simpelweg omdat ze vrouw zijn. Om deze vrouwen een hart onder de riem te steken werden brieven geschreven. Brieven aan regeringen, om die op te roepen mensen vrij te laten of te beschermen. Kaarten naar de vrouwen zelf, zodat ze weten dat ze niet vergeten zijn. Het was mooi te zien dat we op een gegeven moment nauwelijks genoeg pennen hadden om iedereen die wilde meedoen ook te kunnen laten meedoen. Natuurlijk werden er ook kaarten en kaarsen verkocht ten behoeve van het werk van Amnesty. Jelle Kooistra