facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

drie stoelem klein

Kerst en Kinderpardon

Aan het begin van de kerstnachtdienst, in De Bron op 24 december, vroeg ouderling van dienst Antje Graaff al-lereerst aandacht voor drie ‘lege’ stoelen:
“Zoals jullie wellicht hebben opgemerkt staan hier voor in de kerk drie lege stoelen met daarop kinderspeel-goed. Wij vragen hiermee, op initiatief van de stichting Inlia, aandacht voor ongeveer 400 kinderen die met hun families in angstige afwachting zijn of ze in Nederland kunnen blijven of niet.
Veel van deze kinderen zijn door de lange procedure al geworteld in de Nederlandse samenleving. Wij voelen ons verbonden met deze kinderen en vragen de betrokken instanties en regeringsleiders om het Kinderpardon uit te voeren, met de mildheid zoals die oorspronkelijk was bedoeld.
Een kwart miljoen bekende en minder bekende mensen tekenden inmiddels een petitie. Steeds sterker klinkt de roep om een ruimhartig kinderpardon. Ook de achttien lidkerken van de Raad van Kerken in Nederland hebben het kabinet in een brief hiertoe unaniem opgeroepen. Wij willen met deze drie lege stoelen hier in de Bron zichtbaar maken dat wij als kerken, gemeenten en parochies begaan zijn met het lot van deze kinderen.”