facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

RondomBaba1Presentatie Stichting ‘Rondom Baba’

Op 17 maart a.s. zal mevrouw Yvonne Gerner van de Stichting ‘Rondom Baba’
tijdens de gezamenlijke dienst van Nieuwe kerk, de Fontein en de Bron een korte presentatie houden over het project Here Bugu van de stichting in Mali. Zoals u eerder in KIS hebt kunnen lezen beoogt het project duurzame ontwikkeling van de leef- en werkomstandigheden van de extreem armen. De stichting bestaat sinds 2007 en wordt in Mali door de drijvende krachten Mamadou Traore (Baba) en de Nederlandse Yvonne Gerner gedragen.
Here Bugu, hetgeen “plaats van vrede” betekent, is een woon- en werkgemeenschap in Mali, waar getracht wordt om door opleiding en werk in combinatie met cultuurverandering, de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. In de periode van 2008 tot nu groeide Here Bugu uit van een kaal stuk grond waar zand- en stofstormen vrij spel hadden tot een kleine oase.

RondomBaba2Vrouwen, mannen, jongeren en kinderen krijgen er ontwikkelingskansen.
Na rondvraag in de gemeenten hebben de drie ZWO-groepen dit project vanaf september 2018 als doel gekozen. Twee jaar lang zullen wij ons als kerken hiervoor inzetten.
Door middel van diverse acties (o.a. de Kerstmarkt in de Fontein, waarvan de opbrengst bestemd was voor de ‘rijstactie’, oogsttafel in de Bron) en collectes is tot nog toe in de verschillende gemeenten al een behoorlijk bedrag bij elkaar gebracht. Wij hopen dat dit project door het persoonlijke verhaal van Yvonne nog meer gaat leven.
Na de kerkdienst is er gelegenheid Yvonne Gerner aan te spreken en zich verder te laten informeren en/of een prachtige, kleurige, handgemaakte armband van de gemeenschap in Mali te kopen.
N.B. De extra (derde) collecte tijdens de kerkdienst is bestemd voor Stichting ‘Rondom Baba’!!
Zie voor verdere informatie over het ontstaan van de stichting, foto’s en actueel nieuws www.rondombaba.nl

namens de gezamenlijke ZWO’s ,
Abra Havinga