facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

 

 

ovdlogo

Download
Download

“Bianca Couture”, het nieuwe diaconale project vanaf september 2020

Bianca Couture is een gezamenlijk project van de ZWO’s van de Fontein, de Nieuwe Kerk en de Bron. Daarmee willen we een opleiding voor kwetsbare meisjes en jonge vrouwen in Burkina Faso ondersteunen.
Het project is gekozen uit meerdere projecten die zijn aangedragen door gemeenteleden. Het project Bianca Couture is voorgesteld door Marjanne Binsbergen, die goed bevriend is met een van de leden van Stichting Emmaus, die zich inzet voor dit project en nauw contact onderhoudt. met Bianca Couture.
• Bianca Couture is een opleidingscentrum in de hoofdstad Ougadougou in Burkina Faso. Het centrum richt zich op meisjes en jonge vrouwen, die vaak al een zeer bewogen leven achter de rug hebben, doordat ze wees geworden zijn, of verkracht zijn en verstoten, of alleenstaande moeder zijn of HIV-geïnfecteerd.
• Bianca Couture biedt sinds 2006 een driejarige opleiding aan, waarin naast couturevakken ook lessen op het gebied van gezondheid en sociale vaardigheden worden gegeven.
• Na het behalen van het diploma zijn de meisjes/vrouwen in staat om zelfstandig een bestaan op te bouwen dan wel in dienst te komen van een naaiatelier.
• Een belangrijk doel is om de leerlingen weer perspectief te bieden op een menswaardige toekomst.
• Specifieke bestemming van het diaconale project
• De opbrengsten van o.a. collectes en diverse acties in de Bron zijn bestemd voor het samenstellen van zogenaamde “starterskits” (naaimachine, werktafel, strijkijzer, scharen en andere basismaterialen), waarmee de meisjes/vrouwen een steuntje in de rug krijgen om in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien.
• Een starterskit kost ongeveer 250 euro. Wat zou het mooi zijn om in de komende drie jaar hieraan ruim te kunnen bijdragen!!

Meer lezen: www.sahelp.nl 

wg communicatie:

De kerk kan een belangrijke functie vervullen als het gaat om het tot stand brengen van onderlinge verbinding zowel in- als extern.
Dat geldt zeker voor onze wijkgemeente die heel nadrukkelijk ‘kerk in de wijk’ wil zijn.
De identiteit van De bron kenmerkt zich door het zoeken naar en bieden van inspiratie, gericht op spiritualiteit en verstilling, omdat we dat als opdracht zien als mensen die geïnspireerd zijn door het leven van Jezus.
We bieden een platform van verbondenheid ten behoeve van onderling contact en van de sociale cohesie in Beijum en de omliggende wijken.

bezinning en bezieling 2020 2021Bezinning en bezieling 2020-2021

Het kringenprogramma bezinning en bezieling is weer beschikbaar.
Lees hieronder alle verdere informatie.

Lees meer...

Download

Ionaviering

Zondag 14 April 2019 om 17.00 uur (2e zondag in de maand) is er een Iona-viering in de Doopsgezinde Kerk te Groningen.
Hilda Scherphuis

Opening stilte- en aandachtscentrum de Bron in veertigdagentijd

Op de maandagen 11, 18, 25 maart en 1 en 8 april is de Bron open van 19.30 tot 21.00 u. Het eerste uur is er vrije inloop met gelegenheid voor een kopje koffie of thee met een gesprekje. Ook liggen er teksten klaar om bij te verstillen voor persoonlijke meditatie en gebed in de kerkzaal. Tevens kan er een kaarsje worden aange-stoken. Van 20.30 tot 21.00 u. is er een gezamenlijke stilte-vesper.
In de Stille Week zal er een labyrint liggen in de kerkzaal met de mogelijkheid dat individueel te lopen. Het laby-rint is een oeroud beeld voor onze levensweg met zijn keerpunten en omwegen. Uiteindelijk komen we aan in het middelpunt, de bron/Bron van ons bestaan. De weg terug heeft een andere route. Maar je komt er altijd weer uit. Een labyrint is geen doolhof. In het christelijk geloof werd het labyrint ook verbonden met de weg van Christus. Het werd als een hulpmiddel ingezet bij de bezinning in de Stille Week als een illustratie van zowel het leven van een christen als het leven van Christus zelf. Daarnaast had het labyrint betekenis bij overgangsmo-menten. Met name die functie zien we in onze huidige tijd terugkeren, bij ziekte, een nieuwe baan of pensione-ring.
Om zelf het labyrint te lopen met, voor wie dat wil, een handreiking en/of (na)gesprek, is de Bron open op:
15 april van 19.30 tot 21.00 u
16 april van 15.30 tot 17.00 en van 19.30 tot 21.00 u
17 april van 10.00 tot 12.00, van 15.30 tot 17.00 en van 19.30 tot 21.00 u

 

Download