facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

sobere maaltijdTerugblik veertigdagentijd

In het project voor de veertigdagentijd, dat elk jaar wordt aangeleverd door “Kerk in Actie”, hebben we toege-leefd naar Pasen met als thema “Een Nieuw Begin”. Met de eerste collectes volgden we dit thema waarvan om de andere week in de zondagse dienst een filmpje werd vertoont over het betreffende doel. In de foyer hing een poster van de sobere maaltijd. Elke week werd van de opbrengst van de maaltijd een nieuw bedrag bijge-schreven. Zo hebben gedurende vijf weken op de woensdagavond zo’n twintig mensen per keer soep en brood gegeten. De soepen varieerden van tomaten-pastinaak-soep tot pindasoep. Hoewel het er enkele jaren terug op leek dat de sobere maaltijd zijn beste tijd had gehad, blijkt sinds vorig jaar dat de behoefte om in de tijd van vasten een sobere maaltijd met elkaar te delen, er nog steeds is. Vanuit diaconaat zijn we er blij mee, want hierdoor hebben we een klein beetje kunnen bijdragen aan de mogelijkheid dat kleine boeren in arme landen weer zelf kunnen bepalen wat ze willen zaaien. Nu bepalen internationale zaaigoedbedrijven wat deze boeren moeten zaaien. Onnodige armoede en grondmisbruik is het gevolg. Met het programma “Open Source Seeds” van Hivos geven we de boeren Een Nieuw Begin. De vijf sobere maaltijden hebben het mooie bedrag opgele-verd van 387,35 euro.

Voor het doel van de extra derde collecte die we in deze periode altijd houden is gekozen voor Hospice Gast-huis Groningen. Dit is een kleinschalig bijna-thuis-huis waar iedereen op zijn eigen manier zijn laatste levensfase door kan brengen. Het Gasthuis biedt 24-uurs zorg. Naast lichamelijke zorg is er aandacht voor psychosociale aspecten. Zondag 10 maart was gastspreekster Willemien Lenstra in De Bron om na de viering te vertellen over dit bijzondere huis. We werden getroffen door beelden en verhalen die ze met ons deelde: een huis dat vrijwel uitsluitend gerund wordt door vrijwilligers, vol van zorg, liefde, een luisterend oor... De presentatie was in-drukwekkend en ontroerend.
De opbrengst van deze derde collecte is op het moment van schrijven nog niet bekend vanwege de extra vroe-ge datum waarop de kopij binnen moest zijn. We komen daar in de volgende Kerk in Stad op terug.
De 40-dagentijd ligt nu achter ons en we kijken er met een heel goed gevoel op terug. Maar daarmee is armoe-de niet de wereld uit. Elke zondag staat in de foyer de mand van de voedselbank. Het is helaas nog steeds hard nodig dat deze gevuld wordt met houdbare spullen. Hierbij kunt u denken aan eetbare producten, maar ook aan producten voor persoonlijke verzorging, zoals shampoo en tandpasta, is grote behoefte. We hopen dat u wilt blijven helpen de mand te vullen.
Hartelijk dank.