facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

posterSPMarkt2019Spulletjesmarkt 9 november

Op zaterdag 9 november is er weer de traditionele spulletjesmarkt in De Bron. Van 10.00 uur tot 15.00 uur is iedereen van harte welkom om zijn of haar slag te slaan. Er zijn allerlei tweedehands spullen te koop zoals huishoudelijke artikelen en elektrische apparaten, boeken, speelgoed, spelle-tjes, kinderkleding, enz. Daarnaast is er voor de inwendige mens allerlei zelfgemaakt lekkers te verkrijgen: soep, taart, muffins, belegde broodjes en nog veel meer. Uiteraard zal het Rad van Avontuur niet ontbreken, met prijzen die door de Beijumse middenstand worden gedoneerd. En, vanwege het grote succes de laatste jaren, wordt er ook dit jaar weer een vogelkijktocht georgani-seerd onder leiding van een heuse vogelaar. Daarnaast kan er geboden worden op een uitgebreide driegangenmaaltijd voor maximaal 5 personen, aangeboden door Immie Hoekstra. Met de hoogste bieder wordt een geschikte datum afgesproken.
60% van de opbrengst gaat naar de Stichting Rondom Baba in Mali, één van de armste landen in de wereld. De Stichting Rondom Baba, bij Mopti in Mali, heeft de leefgemeenschap Here Bugu (= land van vrede) opgericht. In deze gemeenschap wordt gewerkt aan duurzame ontwikkeling van de leef- en werkomstandigheden van de extreem armen. De stichting streeft ernaar om door oplei-ding en werk in combinatie met gedrags- en cultuurverandering de vicieuze cirkel van de armoede te doorbreken (voor meer informatie zie de website http://www.rondombaba.nl).
De overige 40% wordt gebruikt om het platte dak van De Bron om te vormen tot een groen se-dumdak. Een sedumdak is zeer duurzaam, erg goed voor de leefomgeving en milieuvriendelijk.
Om de spulletjesmarkt tot een succes te kunnen maken hebben we natuurlijk weer een heleboel goed verkoopbare spullen nodig. Spullen waarvan we verwachten dat ze niet verkoopbaar zijn zul-len we niet aannemen. Er zijn verschillende inbrengmomenten voor deze spullen:
woensdag 6 november en donderdag 7 november ’s avonds van 19.00 tot 20.30 uur, en vrijdag 8 november van 13.30 tot 17.00 uur.
Het scheelt ons een heleboel werk wanneer de spullen enigszins gesorteerd worden aangeleverd: boeken en CD’s e.d. bij elkaar, huishoudelijke spullen bij elkaar, elektro bij elkaar, enz.
Tenslotte kunnen we nog wel wat vrijwilligers gebruiken voor de verkoop op de dag zelf of op vrij-dagmiddag 8 november om mee te helpen met de opbouw van het geheel.
Namens de voorbereidingscommissie,
Jelle Kooistra