facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Bij de vieringen in de Bron,


Teksten bij het liturgisch bloemstuk
Tekst bij 4e Advent: In het spanningsveld tussen recht en onrecht ontsteken we de vierde kaars en zien een twijg aan het dode hout. Een belofte voor nieuw leven. “Licht van ons leven, richt ons kijken naar knoppen, geheim van een nieuw begin om te groeien vanuit de bron, in uw licht”.
Tekst bij Kerst: “Grenzeloos Licht uit de hemel op aarde. Woord van zo hoge, kwetsbaar in een kind.
Breek ons open, doe ons bloeien. Doorbreek onze begrenzing. Maak ons ontvankelijk voor uw licht
op aarde”.

24 december, kerstnachtdienst, aanvang 22.00 uur.
Iedereen is van harte welkom! We lezen een profetie van Jesaja en het kerstevangelie volgens Lucas. Voorganger is onze wijkpredikant Alberte van Ess. Het wordt een dienst met medewerking van het projectkoor, onder leiding van Alian Bergsma. Vincent van Ravels bespeelt de piano.
Na de dienst is er een feestelijk glas glühwein of chocolademelk.

25 december, kerstochtend, aanvang 10.00 uur.
Familiekerstfeest voor de hele wijk. We lezen enkele verzen over de komst van het licht uit het Johannesevangelie. Centraal staat het kerstspel, dat is verweven met de eredienst. Uitgevoerd door een aantal kinderen en volwassenen. Het kerstspel is geschreven door theoloog en theater-maker Kees van der Zwaard. Regie: Karina Davidse, stagiaire in De Bron.
Voorganger da. Alberte van Ess. Vincent van Ravels pianist.
Na de dienst bent u van harte uitgenodigd voor de feestelijke koffietafel.

29 december, zangdienst, aanvang 10.00 uur
Deze zondag na de kerst gaan we zingen. Liederen die het hart raken. Door gemeenteleden aange-reikt. Het belooft een mooi viering te worden met Ines Heijkoop aan de vleugel en met medewer-king van Wieke de Boer, dwarsfluit. Namens de voorbereidingsgroep, Marjanne Binsbergen

31 december oudejaarsdienst, aanvang 19.00 uur
In deze vesper staat het vervolg van het kerstevangelie uit Lucas centraal met het gebeuren in de tempel met Simeon en Hanna. We blikken terug en verstillen bij wat het afgelopen jaar ons ge-bracht heeft. Peter Rippen bespeelt de piano en voorganger is da. Alberte van Ess.