facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Uit de wijkkerkenraad

De wijkkerkenraad van de Bron heeft op 3 december vergaderd. De kerkenraad heeft tevreden terug gekeken op de activiteiten van de afgelopen weken. De spulletjesmarkt was een groot suc-ces met een recordopbrengst. Het organisatieteam was zelf ook erg tevreden over het verloop van de dag en wil volgend jaar de markt weer organiseren. Sinds een paar jaar is de Bron op Allerzielen (2 november) ’s avonds open voor mensen die hun dierbaren willen gedenken. Alhoewel er niet heel veel mensen komen, voorziet het wel in een behoefte in de wijk. Dit is dan ook de reden hiermee door te gaan. De gedachtenisviering in de Bron was op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Ook hier kijken we positief op terug.
Het moderamen heeft zich gebogen over het rapport ‘Mozaïek van de Kerk’ en besloten dat dit een goed thema is voor een kerkenraadsuitje. De kerkenraad gaat hiervoor op 21 maart naar Jor-werd om ook zelf kennis te maken met een pioniersplek.
De voorbereidingen voor de Kerstdagen en het einde van het jaar zijn in volle gang. Er zijn afspra-ken gemaakt over de aankleding van de zaal en het koffiedrinken op Eerste Kerstdag. Op 29 de-cember, zo’n echte tussenzondag, wordt een zangdienst georganiseerd. Gemeenteleden hebben de gelegenheid gehad een lied aan te dragen dat voor hun een bijzondere betekenis heeft en de werkgroep eredienst maakt er een mooie viering van.
En dan op weg naar de viering van 40 jaar de Bron op 21 en 23 februari. Op vrijdagavond een feest voor (oud)gemeenteleden en op zondagmiddag een feestelijke viering.
Vanuit de werkgroep financiën zijn er 2 verheugende berichten. Door het college van kerkrent-meesters is groen licht gegeven voor vernieuwing van de keuken en voor de aanleg van een se-dumdak. De keuken wordt al in januari vernieuwd, voor de aanleg van het sedumdak wordt ge-wacht op offertes van verschillende leveranciers waarna een datum gepland zal worden.
Johanna Nab