facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

 

Geef voor je kerk! (en geef om je kerk)

Met deze korte en krachtige boodschap worden we opgeroepen om ruimhartig deel te nemen aan Actie Kerkbalans 2020. Actie Kerkbalans vindt plaats in de tweede helft van januari. Als wijkge-meente De Bron kiezen we er weer voor alle benodigde informatie en het toezeggingsformulier aan u af te geven en weer op te halen. We hebben gemerkt dat dit beter wordt gewaardeerd dan benadering via mail of per post. Als u reeds een meerjarige toezegging heeft gedaan, dan vallen we u natuurlijk niet lastig..
Als wijkgemeente De Bron vieren we volgend jaar ons 40-jarig bestaan en we hopen nog heel veel jaren een rol van betekenis te vervullen in de wijken Beijum, De Hunze en Van Starkenborgh.
Dat past ook in de visie van de Protestantse Gemeente Groningen (PGG) dat de wijkgemeenten de basis vormen voor het samen kerk zijn.
De financiële situatie van onze wijkgemeente De Bron is echter niet gunstig. Jaarlijks komen we vele duizenden euro’s te kort om onszelf te bedruipen. Het tekort van De Bron wordt nu door de PGG aangevuld. De solidariteit van dat ‘bijpassen’ is natuurlijk heel mooi en kerks, maar werpt ook een donkere schaduw vooruit. Voor het voortbestaan van onze wijkgemeente De Bron moeten we de inkomsten en uitgaven beter in balans brengen.
Het einde van dit stukje voelt u natuurlijk al aankomen. Uw bijdrage stellen we ook dit jaar weer zeer op prijs en hebben we als wijkgemeente hard nodig om te kunnen blijven voortbestaan.
Plat gezegd komt het er op neer dat wij u vragen (naar vermogen) meer bij te dragen dan u vorig jaar heeft gedaan. Alleen zo kunnen we het voorbestaan van onze kerkgemeenschap op de lange termijn veilig stellen.
Namens de werkgroep financiën, Vincent van Ravels