facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Veertigdagentijd

“Sta op!” is het overkoepelende thema van de veertigdagentijd. Sta bijvoorbeeld op tegen armoede. Door €€€ te geven aan Kerk in Actie kan zij mensen in hun eerste levensbehoeften voorzien en hen helpen aan eigen inkomsten. Zo kunnen ze weer hoop krijgen voor de toekomst. Daar moest ik aan denken bij het zien van een documentaire over een enorme vuilstortplaats in Ghana waarop e-waste uit Europa ligt: afgedankte telefoons, PCs, mp3-spelers, monitoren, enzovoort. Het mag daar niet als afval heen vervoerd worden, maar wel als geclaimd wordt dat het herbruikbaar is. Ja, ja goed plan, maar het betreft oude meuk en dus niet voor hergebruik geschikt! Duizenden mensen werken op die vuilnisbelt om $2 per dag te verdienen. Om te overleven, om het dagelijks brood te betalen. Op die vuilnisbelt loopt ook een jonge weduwe met een kind. Ze “koos” ervoor om via een afgedankte PC zich voor te doen als een Westerse vrouw die via een chatsite contact wilde maken met Westerse mannen. Tegelijkertijd probeerde een vriend mensen te chanteren met gevoelige gegevens van de gedumpte PC. De achterliggende reden: ARMOEDE. Met het zo verdiende geld hoopten ze een gewenste opleiding te kunnen betalen.

Een dergelijk verhaal plaatst de “computer hulp telefoon-tjes” (“because you have serious Window problems“), die een aantal van u ongetwijfeld herkennen in een iets ander daglicht.
Geldgebrek door welke oorzaak dan ook kan ook dichterbij huis leiden tot keuzes, die onomkeerbaar lijken. Lijken, want er gloort hoop. Bijvoorbeeld voor prostituees in Groningen. Een aantal van hen staan op en met hen veel vrijwil-ligers. In 2019 is in Groningen “Het Overweeghuis” geopend, een opvanghuis voor prostituees, die in de prostitutie vastlopen en overwegen met hun werk te stoppen. Dat is lastig. Om voor hulp in aanmerking te komen zijn vaak tal van officiële documenten nodig, waarover deze vrouwen niet altijd beschikken. In “Het Overweeghuis” wordt ook hulp geboden als deze documenten er niet zijn. Ongeveer vijftig vrijwilligers zorgen sinds het voorjaar van 2019 dag en nacht voor prostituees in de knel. In november 2019 heeft “Het Overweeghuis” de vrijwilligersprijs ‘Barmhartige Sa-maritaan’ van de ChristenUnie Groningen ontvangen. Het doel van “Het Overweeghuis” is om vrouwen rust te bieden en ze te ondersteunen bij het vinden van toekomstperspectief. Hier gaat vanuit De Bron in de veertigdagentijd de derde collecte en de opbrengst van de sobere maaltijden heen. U bent van harte welkom om op vijf woensdagen aan te schuiven voor een sobere maaltijd in De Bron. De data zijn 4, 11, 18 en 25 maart en 1 april, steeds van 17.30-19.00 uur. Christian Hulzebos, namens de werkgroep Diaconie