facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

 

telefoonTelefonisch spreekuur

Dagelijks is er een telefonisch spreekuur van 17.00 - 18.00 uur.
tel. 06-32143701

 

ovdlogo

kerkbalans2Actie Kerkbalans 2021

Het is weer zover: de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Dat betekent dat een groot aantal vrijwilligers weer op pad gaat om bij u langs te komen met de vraag of u (weer) een bijdrage wilt leveren aan het werk van de kerk. En die bijdrage is heel hard nodig. Om u een idee te geven: we komen in De Bron per jaar ruim 35.000 euro tekort. Het merendeel van onze kosten wordt gevormd door de kosten van het gebouw en de personele lasten. Op de rest van de uitgaven is al heel veel bezuinigd, ook omdat we alle werkzaamheden zoveel mogelijk in eigen beheer en met vrijwilligers uitvoeren. Omdat de opbrengst van actie Kerkbalans in onze gemeente achter blijft bij de kosten, zijn we afhankelijk van een aanvulling op de inkomsten door de Protestantse Gemeente Groningen. Ook die heeft echter geen onuitputtelijke bron van financiële middelen.

Ondanks de financiële beperkingen willen we ook graag blijven investeren in onze wijkgemeenschap. Zo heeft De Bron met hulp van de PGG veel geïnvesteerd in audiovisuele apparatuur. Dat maakt het mogelijk om, ondanks de coronabeperkingen, betrokken te blijven bij de activiteiten in De Bron.
Uw bijdrage is essentieel om het werk van onze wijkgemeente voort te kunnen zetten. Het zou daarom heel fijn zijn als iedereen zijn/haar kerkelijke bijdrage naar vermogen zou verhogen.
Zoals gezegd, de komende week komen we bij u langs met de bekende enveloppen. Ondanks corona willen we u graag persoonlijk en direct benaderen omdat we merken dat dit meer op prijs wordt gesteld dan het sturen van een mail. Op veilige afstand hopen we u weer betrokken en ruimhartig aan te mogen treffen als we u vragen voor het komend jaar weer een bijdrage toe te zeggen.
Namens de wijkkerkenraad van De Bron, Vincent van Ravels