facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

 

 

ovdlogo

De Bron en corona.

Al ruim een jaar komen we niet of slechts beperkt bij elkaar in De Bron. Vorig jaar om deze tijd zijn we begonnen met het uitzenden van diensten. Eerst met behulp van een paar privé-camera’s, veel plak- en knipwerk en via het Youtube-kanaal. Sinds het eind van de zomer beschikken we over professionele opname- en uitzendapparatuur en zenden we de diensten uit via kerkdienstgemist.nl.
Van half augustus tot november konden we met 30 mensen de dienst bijwonen. En sinds eind vorige jaar is het aantal deelnemers aan de diensten weer teruggebracht tot de medewerkers die nodig zijn om de dienst uit te voeren. Toen het aantal besmettingen weer opliep en de PKN opriep tot strengere maatregelen, hebben we daaraan gehoor gegeven door helemaal niet meer te zingen en met nog minder mensen de dienst vorm te geven.

Dit was voor iedereen een enorme belasting en praktisch erg moeilijk uitvoerbaar. Daarom zijn we eerst weer begonnen met twee mensen die zingen en sinds de maatregelen landelijk weer verruimd zijn, zijn ook de lector en degene die bloemendienst heeft weer aanwezig en wordt er weer door vier mensen gezongen. Mede gezien het feit dat de ruimte in De Bron niet zo groot is, hebben we in de wijkkerkenraad besloten dat we pas weer met dertig mensen (of welk aantal tegen die tijd haalbaar is) in de kerk gaan zitten als dit weer veilig wordt geacht en de besmettingscijfers significant de goede kant op gaan. Uiteraard is het ook dan aan ieder individueel om de keuze te maken om wel of niet fysiek aan de dienst deel te nemen.
Dus voorlopig gaan we door op de huidige voet, met een aantal zangers en de mensen die nodig zijn om de dienst en de uitzending daarvan mogelijk te maken. En gelukkig is het mogelijk om online aan de diensten deel te nemen!
Namens de wijkkerkenraad, Nynke van Ravels