facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

 

 

ovdlogo

Openstelling de Bron per 3 oktober 2021

Na anderhalf jaar van gedeeltelijke sluiting en kerkgang-op-uitnodiging zijn we gelukkig zover dat een groot deel van de mensen gevaccineerd is en dat er weer meer mogelijk is. Dat is in de hele maatschappij zo en we gaan ervan uit dat de hoge vaccinatiegraad zeker voor onze kerkgangers geldt.

Daarom stoppen we met ingang van vandaag met de kerkgang-op-uitnodiging en staat de deur vanaf aanstaande zondag weer gewoon open. Tegelijkertijd realiseren we ons ook dat het coronavirus niet weg is en dat we dus nog steeds (en misschien wel voor langere tijd) een aantal maatregelen moeten treffen om daarmee rekening te houden.

Dit betekent: 
- dat vanaf 3 oktober iedereen weer welkom is om deel te nemen aan de diensten in De Bron, waarbij we een voorlopig maximum van ca. 60 kerkgangers hanteren;

- dat er weer gezongen mag worden door iedereen!
- dat de diensten uitgezonden blijven worden via kerkdienstgemist.nl;
- dat de kerkzaal zodanig wordt ingericht dat er tussen verschillende huishoudens 1 stoel afstand wordt gehouden en de rijen wat verder uit elkaar staan;
- dat de garderobe weer in gebruik wordt genomen;
- dat de kosters de kerkgangers naar hun plaats begeleiden om voor een goede verdeling te zorgen;
- dat de ventilator gedurende de dienst aan staat en de deuren aan de voorzijde op een kier staan ter wille van de noodzakelijke luchtverversing. Dit kan betekenen dat je graag je jas aan wilt houden als je voorin moet zitten.
- dat de collectes wel tijdens de dienst worden aangekondigd, maar dat we niet met de collectezak rondgaan. Bij de deuren staan schalen voor je bijdrage.
- dat het weer mogelijk is om een kaars aan te steken tijdens de voorbeden
- dat we het avondmaal of het breken-en-delen op aangepaste wijze doen, waarbij aanraking zoveel mogelijk wordt vermeden. Om hygiëne-redenen laten we het uitdelen van wijn achterwege.
-dat we na afloop van de dienst met elkaar koffie drinken; bij goed weer buiten en bij slechter weer binnen, waarbij er dan drie uitgiftepunten zijn.