facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

 

 

ovdlogo

In memoriam Miep Stuitje – van der Beek

Op 7 september is Miep Stuitje overleden op de leeftijd van 84 jaar. In Groningen geboren en over-leden. Ze was al geruime tijd ziek, maar ineens ging het snel achteruit. Ons aller Miep, een betrok-ken gemeentelid. Een bijzonder en bescheiden mens. Samen met Luit waren ze trouwe kerkgan-gers. Ze woonden samen aan de Munsterheerd en later verhuisde Miep alleen naar het Kraaien-nest. Maar de betrokkenheid op de Bron bleef. De uitvaart vond plaats in de Fontein en helaas niet vanuit de Bron, vanwege beperkingen met betrekking tot corona. Klaas Sybrandy was ouderling van dienst vanuit de Bron. Voorganger was ds. Alberte van Ess.

Verschillende familieleden deelden uitgebreid met de aanwezigen hun herinneringen aan hun dierbare moeder, oma en zus.
We lazen psalm acht. De psalm die haar verbond met Luit. Maar ook het lied van Huub Oosterhuis: ik sta voor u in leegte en gemis werd voorgelezen. De keuze van Miep, omdat het zo treffend haar zoektocht in geloof en twijfel verwoordde.

Ik sta voor u in leegte en gemis
vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen.
Gij zijt mijn God, sinds mensenheugenis,
dood is mijn lot hebt Gij een and're zegen?
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is?
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen.
Mijn dagen zijn door twijfel overmand,
ik ben gevangen in mijn onvermogen.
Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand,
zult Gij mij bergen in uw mededogen?
Mag ik nog levend wonen in uw land,
mag ik nog eenmaal zien met nieuwe ogen?
Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Open die wereld die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw Zoon besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft.
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden