facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

Klik op de poster voor een vergroting!

poster coronatijd 21

 

 

ovdlogo

Nieuws uit de Bron 5 mei 2020

Beste leden en belangstellenden van De Bron, Digitale viering 10 mei.
Komende zondag is er weer de mogelijkheid online de dienst mee te vieren via het You Tube kanaal van de Bron. Zondag cantate, zingt! Is dat niet een beetje wrang in deze tijd nu het samen zingen als gemeente niet mogelijk is? We hopen dat de dienst toch uitnodigt om mee te zingen vanuit de huiskamer. Met nieuwe opnames van het Taizelied: cantate domino canticum novum en het toepasselijke lied om naar te luisteren: Wie durft er nog te zingen. Een korte viering met zang, woorden ter overweging en gebed. Het is ook weer mogelijk gebedsintenties aan te leveren, geschreven of ingesproken en dan per email sturen,  voor zaterdag 9 mei 14.00. 
Eind van de week zal de liturgie van deze viering op de site van de Bron staan.

Collectes in corona-tijd
Bij het in lockdown gaan was onze eerste zorg om met elkaar in verbinding te blijven en kijken hoe we de diensten toch op de één of andere manier door konden laten gaan. Dat lijkt aardig te lukken. Het had niet de eerste prioriteit, maar we realiseren ons nu ook dat we normaal gesproken tijdens de diensten een collecte houden en dat we daar óók een andere vorm voor moesten vinden.
Op de orde van dienst, die op de website is te downloaden, worden de QR-codes van de beide collecten geprint. Die kun je scannen met je telefoon, waarna je een bedrag kunt overmaken. Wat ook kan is gewoon een bedrag overmaken onder vermelding van de bestemming van het geld. Een derde mogelijkheid is om een groter bedrag in één keer over te maken – je geeft dan aan voor welke periode het bedrag bedoeld is en of het voor de 1e of 2e collecte is of voor beide, waarna wij het bedrag verdelen over de verschillende collectes.
Dit laatste is verreweg het goedkoopst voor ons, omdat elke overboeking/bijschrijving ons maar liefst 14 cent kost. Bedragen kunnen worden overgemaakt op IBAN NL75SNSB0902292323, t.n.v. Protestantse Wijkgemeente De Bron.

De bestemmingen van de collecten voor komende zondag (10 mei) zijn:
1e collecte: stichting INLIA. INLIA is hét Groningse kennisinstituut op het terrein van asielzoekers in nood. Vanuit een centrale positie als expert en lobbyist zijn ze in staat de belangen van die asielzoekers én de samenleving als geheel te behartigen. Zij doen dat door bijvoorbeeld individuele asielzoekers bij te staan in nood, maar ook door gemeenten te adviseren in maatschappelijke vraagstukken rondom asielzoekers in nood: INLIA zoekt en vindt aanvaardbare oplossingen voor alle partijen.
2e collecte: Jeugdwerk Protestantse Kerk in Nederland. Het initiatief #Durfte brengt jong en oud in gemeenten samen. Jongeren en volwassenen gaan samen aan de slag rond een gedeelde passie. Van koken tot een gemeenteweekend organiseren en van een moestuin onderhouden tot een escaperoom maken. Jongeren leren hierbij om steeds meer dingen zelf te doen en verantwoordelijkheden te dragen. Jong en oud leren van elkaar, mede door gesprekken rond geloofsthema’s. Ook ontstaat meer verbinding in de gemeente tussen verschillende generaties. JOP, Jong Protestant, ontwikkelt materialen voor volwassenen in de gemeente die een #Durfte-groep leiden.

Namens de wijkkerkenraad van De Bron
Lettie Oostinga
Scriba