facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

 

telefoonTelefonisch spreekuur

Dagelijks is er een telefonisch spreekuur van 17.00 - 18.00 uur.
tel. 06-32143701

 

ovdlogo

Nieuws uit De Bron van 19-03-2021

Beste leden en belangstellenden van De Bron,

In memoriam Herman van Delden. 
Op 12 maart is overleden Herman van Delden op de leeftijd van 78 jaar. Hij woonde altijd met zijn vrouw Dikky in Beijum, maar verbleef al enige tijd in Maartenshof. Na een heupoperatie namen zijn krachten snel af en overleed hij in het verpleeghuis. In zijn werkzame leven was Herman een man van de techniek en leverde een belangrijke bijdrage aan hulpmiddelen voor revalidatie. Ook thuis met de modelspoorbaan boven was de techniek zijn passie. Samen met zijn vrouw was hij een geregelde kerkganger in de Bron. 
Woensdag 17 maart namen we afscheid van hem in een herdenkingsdienst met passende liederen, woorden ter overweging en gebeden. 
Centraal stond de tekst die ook boven de kaart stond: 'Ik ben de goede Herder en Ik ken de mijne' (Johannes 10: 14). 
We zijn gekend bij de Eeuwige en onze dierbaren, wat er ook gebeurt en in welke levensfase we ons ook bevinden. Het was Hermans belijdenistekst. 
We wensen Dikky en en de familie Gods nabijheid en de nabijheid van mensen toe.

In memoriam Ankie Kats-Schuttinga 
Op woensdag 10 maart 2021 is Ankie Kats – Schuttinga overleden op 90 jarige leeftijd. Voordat zij naar het zuiden van de stad zijn verhuisd, woonde Ankie samen met haar man Bauke jaren in Beijum en hebben zij in De Bron gekerkt. 
In de dienst van 14 maart j.l. is in De Bron een kaars aangestoken voor het leven van Ankie en voor sterkte en goede moed voor de kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 

Zondag 21 maart 2021 
Gezamenlijke dienst met de Nieuwe kerk en de Fontein. ‘Bijbelgeleerden, de keizer en een arme weduwe’ De vijfde zondag in de 40dagentijd en de vijfde dienst in de serie ‘Met Marcus onderweg’. In een wat andere vorm dat we gewend zijn. Maar dicht op de huid en open naar God. Muziek en woord, gebed en verbeelding. Het zijn ongewone tijden. Maar geldt dat ook niet van geloven – dat er niks gewoons aan is? 
Marcus 12: 13 – 17, 28 – 24 en 41-44 is de inspiratiebron. 
Mannes Hofsink verzorgt de muziek. De regie van Marcus is van Jantine Landman-Zuur. Voorganger is ds. Tirtsa Liefting. 
De orde van dienst kun je aan het einde van de week downloaden van de website van de Nieuwe Kerk
Namens de wijkkerkenraad, 
Lettie Oostinga, scriba