facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

 

telefoonTelefonisch spreekuur

Dagelijks is er een telefonisch spreekuur van 17.00 - 18.00 uur.
tel. 06-32143701

 

ovdlogo

Nieuws uit De Bron van 25-03-2021

Beste leden en belangstellenden van De Bron,

Vieringen Stille Week en Pasen

28 maart Palm en Passiezondag
Op deze zesde zondag van de veertigdagentijd horen we in het kinderverhaal en de verwerking over het feest van Palmpasen.
Uit het evangelie van Marcus lezen we het passieverhaal over de zalving van Jezus door een onbekende vrouw, met het oog op zijn begrafenis.
We verstillen bij passieliederen. De orde van dienst zit in de bijlage.
Gebedsintenties voor deze viering kunnen tot zaterdag 21.00 gestuurd worden naar naar de predikant.
Palm en passiezondag is het begin van de Stille Week.

Paascyclus 1,2,3 april
De vieringen in de Stille Week worden uitgezonden vanuit de Martinikerk (https://kerkdienstgemist.nl/stations/2050-Prot-Wijkgemeente-Martinikerk).
Het is een gezamenlijk initiatief van de Bron, de Fontein, GSP, de Nieuwe Kerk, en de Pepergasthuisgemeenschap.
Samen vieren we het Paastriduüm, een liturgisch geheel vanaf de avond van Witte Donderdag tot aan de Paasnacht wanneer het licht van Pasen wordt binnengedragen.
Met beeld, woord en muziek herdenken en vieren we het lijden, de dood en de verrijzenis van Christus.
In de bijlage kun je er meer over lezen.
In de volgende Bronmail kun je vernemen hoe de diensten zijn te volgen.

4 april Paasochtend
Op deze feestelijke zondag zijn we terug in de Bron. De nieuwe Paaskaars en de nieuwe kindernevendienstkaars worden binnengebracht.
Het Paasevangelie uit Marcus wordt gelezen en er wordt uit de Graankorrel gezongen. Ook zal er een kinderpaaslied klinken.
Met de volgende Bronmail wordt de liturgie meegezonden. 
Je kunt de dienst volgen via www.kerkdienstgemist.nl. Je vindt de dienst eenvoudig door in het zoekveld 'PKN de Bron Groningen' in te vullen. Je wordt van harte uitgenodigd om digitaal deel te nemen aan deze viering. 
De orde van dienst en informatie over de Paascyclus vind je in de bijlage en hier op de website.

Ben je benieuwd naar het verhaal over de sobere soeppakketten, hoeveel het er waren en hoeveel geld het opgebracht heeft, klik dan op deze link
Namens de wijkkerkenraad, 
Lettie Oostinga, scriba