facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

 

 

ovdlogo

Nieuws uit de Bron 19-05-2021

Pinksterviering

Aankomende zondag is het Pinksteren. Het feest (van de komst ) van de Geest. De liturgische kleur is rood, de kleur van het vuur. Het Pinksterverhaal uit het bijbelboek Handelingen vertelt dat de Heilige Geest op de leerlingen van Jezus neerdaalde in de vorm van vuurtongen.We horen het verhaal in een navertelling voor de kinderen met een afbeelding om naar te kijken. Uit het evangelie horen we van de belofte van de Geest. Uit het eerste bijbelboek lezen we het verhaal over spraakverwarring, die op het Pinksterfeest lijkt te zijn opgelost door de Geest, want mensen verstaan elkaar. Met muziek, zang, woord en gebed vragen we om de Geest en verheugen we ons in haar komst. Gebedsintenties kunnen aangeleverd worden tot zaterdag 21.00 bij de predikant. 
Je kunt de dienst volgen via www.kerkdienstgemist.nl. Je vindt de dienst eenvoudig door in het zoekveld 'PKN de Bron Groningen' in te vullen. Je wordt van harte uitgenodigd om digitaal deel te nemen aan deze viering.

Collecten 23 mei

1e collecte: Egypte: Kerk in Actie: Bijbelcompetitie stimuleert Bijbellezen Bijbels zijn in Egypte lang niet zo vanzelfsprekend als in Nederland. Veel christelijke gezinnen hebben geen geld om een Bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie lezen tienduizenden kinderen tóch bijbelverhalen. En hun familie doet mee! 
Het Egyptisch Bijbelgenootschap organiseert elk jaar een bijbelcompetitie voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De kinderen kunnen de vragen niet beantwoorden zonder de hoofdstukken te lezen en moesten daarbij hun ouder(s), broer of zus om hulp vragen. Zo gaat de hele familie aan de slag met de Bijbel.
De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. Dat is een groot feest met cabaret en muziek en de kinderen krijgen allemaal een kleurplaat van een bijbelverhaal. Elke kerk komt er met een kindergroep naar toe voor een wedstrijd over wat de kinderen thuis hadden geleerd. De winnaars krijgen een prijs, bijvoorbeeld een geïllustreerde Bijbel. Ieder jaar staan er een of meer nieuwe bijbelboeken centraal in de competitie.

2e collecte: Stedelijk Kerkenwerk 
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk. Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen. Wij dragen daarmee bij aan de inzet van predikanten en kerkelijk werkers in onze wijkgemeenten Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom. 
De orde van dienst vind je op deze website. 
Namens de wijkkerkenraad, Lettie Oostinga, scriba