facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

 

 

ovdlogo

Nieuws uit De Bron van 7-10-2021

Zondag 10 oktober 
We volgen het spoor van de evangelist Marcus verder en lezen een kort gedeelte uit de brief aan de Efeziërs. We horen over de oproep tot navolging en hoe moeilijk dat soms kan zijn. Gebedsintenties kunnen tot zaterdag 21.00 aangeleverd worden bij de predikant

Zondag 17 oktober: Stedelijke Cantatedienst 
In deze cantatedienst in het kader van het Schnitgerfestival werken we met acht protestantse kerken samen. Werken van Michael Praetorius (1571-1621) worden ten gehore gebracht door het Cantate Consort onder leiding van Jelte Hulzebos. Het thema is: ‘Grootse meerstemmigheid’. Ds. Alberte van Ess en ds. Pieter Versloot zijn de voorgangers.

U hoeft zich niet te registreren voor deze dienst en een coronatoegangsbewijs is niet nodig, omdat het gaat om een kerkdienst. Een apart deel van de kerk is bestemd voor mensen die op afstand willen zitten. Op de overige stoelen kan men gewoon aanschuiven. Wel geldt: blijf thuis bij klachten! De kerk is open om 9:30 uur. Als de ordes van dienst op zijn is de kerk vol en gaan de deuren dicht. De cantatedienst is ook via Kerkomroep te volgen (Wijkgemeente Martinikerk). 
Groningen | Martinikerk | 10:00 uur | www.schnitgerfestival.nl

Schoonmaakactie 
De Bron is weer open en dat is goed nieuws. Er is echter in anderhalf jaar gehele en gedeeltelijke sluiting wel wat achterstallig onderhoud ontstaan. Daarom organiseren we op 16 oktober een onderhoudsdag. Nuttig en ook heel gezellig!

Wat moet er allemaal gebeuren:
- Extra schoonmaakbeurt voor de kerkzaal (stoelen, richels etc.)
- Snoeien van de struiken rondom de Bron en ander tuinonderhoud
- Reparatie van allerlei klein materiaal.
- Opruimen van kasten.
We kunnen je hulp goed gebruiken. Je kunt je voor (een deel van) deze klusdag opgeven via deze link.
Vermeld daarbij je naam, telefoonnummer, email-adres, welk type klus je graag wilt uitvoeren en of je ’s ochtends en/of ’s middags beschikbaar bent.

Namens de wijkkerkenraad, 
Lettie Oostinga, scriba