facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

 

 

ovdlogo

Nieuws uit De Bron van 15-10-2021

Zondag 17 oktober: Stedelijke Cantatedienst 
In deze cantatedienst in het kader van het Schnitgerfestival werken we met acht protestantse kerken samen. Werken van Michael Praetorius (1571-1621) worden ten gehore gebracht door het Cantate Consort onder leiding van Jelte Hulzebos. Het thema is: ‘Grootse meerstemmigheid’. Ds. Alberte van Ess en ds. Pieter Versloot zijn de voorgangers. U hoeft zich niet te registreren voor deze dienst en een coronatoegangsbewijs is niet nodig, omdat het gaat om een kerkdienst. Een apart deel van de kerk is bestemd voor mensen die op afstand willen zitten. Op de overige stoelen kan men gewoon aanschuiven. Wel geldt: blijf thuis bij klachten! De kerk is open om 9:30 uur. Als de ordes van dienst op zijn is de kerk vol en gaan de deuren dicht. De cantatedienst is ook via Kerkomroep te volgen (Wijkgemeente Martinikerk). 
Groningen | Martinikerk | 10:00 uur | www.schnitgerfestival.nl

Actiedag Groene Long 
Op zaterdag 13 november wordt weer een najaarsactie in de Groene Long georganiseerd. Het kan eindelijk weer en de Groene Long is wel aan wat onderhoud toe en moet winterklaar gemaakt worden – snoeien, zwerf- en drijfvuil ruimen, sloten en vijvers ontdoen van drijfhout, overhangend groen verwijderen, bruggen en ander meubilair ontdoen van de groene aanslag etc. 
Het is naast een heel zinvolle besteding van de zaterdagochtend ook een heel gezellige aangelegenheid. Voor koffie en een lunch na afloop wordt gezorgd. Er doen altijd al wel een aantal ‘Bronners’ mee maar er zijn vast nog wel een paar anderen die hier aan mee willen doen zodat wij vanuit De Bron met een mooie delegatie vertegenwoordigd zijn. 
Opgave kan bij Theo Smit van de werkgroep Groen en Grijs

Namens de wijkkerkenraad, 
Lettie Oostinga, scriba