facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

 

 

ovdlogo

Via de Bronmail houden we u zo veel mogelijk op de hoogte van wat er speelt in onze kerkgemeente.
Mocht u de bronmail nog niet ontvangen, dan kunt u zich aanmelden bij de
 scriba van De Bron.

Nieuws uit de Bron 01-04-2021

Beste leden en belangstellenden van de Bron,

Op weg naar Pasen...
Vorig jaar dacht ik nog: volgend jaar hopelijk weer ‘gewoon’ Pasen. Met verstilde, indringende vieringen in de Stille Week en daarna uit volle borst uitbundig jubelen op Paasochtend.
Maar nu is het volgend jaar en niets is minder waar. De kerkdeuren voor bezoekers zijn al weer enige tijd gesloten uit veiligheid en solidariteit met andere deuren die ook gesloten moeten blijven. 
Geen uitbundig gezang van een heel koor van stemmen. Weer een ongewoon Pasen. Waar we wel het beste van gaan maken gezien de omstandigheden. En daarbij horen ook buitengewone keuzes. De diensten van de Paascyclus, vanaf de avond van Witte Donderdag tot aan de Paasnacht, met het binnenbrengen van het licht van Pasen, doen we dit jaar samen met andere kerken van de stad.
Namelijk met voorgangers en musici van de Fontein, de Nieuwe Kerk, de Martinidiensten van het GSp en de Pepergasthuisgemeenschap.

Lees meer...

Nieuws uit De Bron van 25-03-2021

Beste leden en belangstellenden van De Bron,

Vieringen Stille Week en Pasen

28 maart Palm en Passiezondag
Op deze zesde zondag van de veertigdagentijd horen we in het kinderverhaal en de verwerking over het feest van Palmpasen.
Uit het evangelie van Marcus lezen we het passieverhaal over de zalving van Jezus door een onbekende vrouw, met het oog op zijn begrafenis.
We verstillen bij passieliederen. De orde van dienst zit in de bijlage.
Gebedsintenties voor deze viering kunnen tot zaterdag 21.00 gestuurd worden naar naar de predikant.
Palm en passiezondag is het begin van de Stille Week.

Lees meer...

Nieuws uit De Bron van 19-03-2021

Beste leden en belangstellenden van De Bron,

In memoriam Herman van Delden. 
Op 12 maart is overleden Herman van Delden op de leeftijd van 78 jaar. Hij woonde altijd met zijn vrouw Dikky in Beijum, maar verbleef al enige tijd in Maartenshof. Na een heupoperatie namen zijn krachten snel af en overleed hij in het verpleeghuis. In zijn werkzame leven was Herman een man van de techniek en leverde een belangrijke bijdrage aan hulpmiddelen voor revalidatie. Ook thuis met de modelspoorbaan boven was de techniek zijn passie. Samen met zijn vrouw was hij een geregelde kerkganger in de Bron. 
Woensdag 17 maart namen we afscheid van hem in een herdenkingsdienst met passende liederen, woorden ter overweging en gebeden. 
Centraal stond de tekst die ook boven de kaart stond: 'Ik ben de goede Herder en Ik ken de mijne' (Johannes 10: 14). 
We zijn gekend bij de Eeuwige en onze dierbaren, wat er ook gebeurt en in welke levensfase we ons ook bevinden. Het was Hermans belijdenistekst. 
We wensen Dikky en en de familie Gods nabijheid en de nabijheid van mensen toe.

Lees meer...

Nieuws uit De Bron van 10-03-2021

Beste leden en belangstellenden van De Bron,

Zondag 14 maart
Komende zondag is het de vierde zondag in de veertigdagen, de bezinningstijd waarin we ons voorbereiden op Pasen. In die tijd staan we stil bij de weg die Jezus is gegaan, door het lijden heen, naar het licht van Pasen.
Op deze zondag zijn we halverwege. En daarom licht er al iets op van het licht van Pasen. Verheugt u, in het midden van de tijd, is de boodschap van deze zondag. Van oudsher wordt op deze zondag het verhaal van de wonderbaarlijke brooddeling van de evangelist Johannes gelezen. In dit evangelie speelt het zich af vlak voor het joodse Paasfeest. Dat geeft te denken.
Als je een gebedsintenties wil laten horen in deze dienst, kan je die voor zaterdag 21.00 sturen naar de predikant.
Je kunt de dienst volgen via www.kerkdienstgemist.nl. Je vindt de dienst eenvoudig door in het zoekveld 'PKN de Bron Groningen' in te vullen. Je wordt van harte uitgenodigd om digitaal deel te nemen aan deze viering.
De orde van dienst vind je hier op de website.

Lees meer...

Subcategorieën

Start meditatie


De meditatieavonden in de Bron beginnen weer vanaf 27 september. Elke 2e en 4e maandagavond van 20:00 tot 21:00 uur. Elders in dit blad kun je er meer over lezen.

Stiltecentrum open op de maandag

In de aanloop en in het kader van de week tegen de eenzaamheid zal het stiltecentrum van De Bron elke maandag geopend zijn van 17:00 tot 19:00 uur. Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor iets of iemand in gedachten. Voor wie wil is er een gesprek mogelijk. De eerste keer zal zijn op maandag 27 september en vanaf dan wekelijks.

Nieuw beleidsplan


Ruim een jaar geleden stelde de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Groningen een kaderplan vast. Aan de wijkkerkenraden is gevraagd om binnen dit ruim opgestelde kader het eigen beleidsplan te actualiseren. Vlak voor de zomer is het herziene beleidsplan van De Bron door de wijkkerkenraad vastgesteld. Graag willen we u als gemeenteleden hierover informeren en u deelgenoot maken. Want voor de uitvoering van het nieuwe beleidsplan is draagvlak en draagkracht van de gemeente onontbeerlijk. Op 26 september a.s. geven Nynke van Ravels en Ruud van Erp (na de dienst) een presentatie van het beleidsplan. Door de nog steeds geldende maatregelen kan niet iedereen bij deze presentatie aanwezig zijn. Daarom zijn er op donderdag 30 september a.s. in De Bron twee bijeenkomsten om kennis te nemen van het nieuwe beleidsplan en om er verder over in gesprek te gaan. De bijeenkomsten zijn om 14:00 uur en om 19:30 uur.
Heeft u belangstelling, geef u dan op bij Ruud van Erp: r.vanerp@hetnet.nl
Op 5 oktober a.s. volgt nog een bijeenkomst voor medewerkers van maatschappelijke organisaties in de wijk. Omdat we bij de uitvoering van het plan nauw met deze organisaties willen samenwerken worden zij meegenomen in de voornemens van De Bron.
Ruud van Erp.

Hallo jongens en meisjes


Wat gaat de tijd toch snel. De zomervakantie is weer voorbij en jullie zijn alweer drie weken naar school. Maar door corona hebben we voorlopig nog geen kindernevendienst. Dat vind ik best wel jammer want nu kunnen we niet aan elkaar vertellen hoe de vakantie is geweest, en in welke groep jullie nu zitten, en of jullie een leuke meester of juf hebben. Voorlopig hebben we nog kindernevendienst in de app. Zondag 26 september krijgen jullie weer een verhaal van Mirjam en Micha te horen, en komt er een leuke verwerking in te staan.
Toch missen we jullie in de Bron, en daarom is er een plannetje bedacht. We gaan iets nieuws doen, zomaar op een doordeweekse dag. We gaan Sint-Maarten vieren in de kerk. Als het 11 november is, dan mogen jullie met jullie vriendjes en vriendinnetjes ook naar de Bron komen met jullie lampion. Jullie zingen een Sintmaartenlied en je krijgt van ons warme chocolademelk (is vast lekker, want het regent vaak op 11 november). De kerk is open van 17 uur tot 19 uur. Ik hoop dat jullie allemaal komen, want ik heb ontzettend veel zin om jullie allemaal weer eens te zien.
Groetjes Betsy AB