facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

 

 

ovdlogo

Via de Bronmail houden we u zo veel mogelijk op de hoogte van wat er speelt in onze kerkgemeente.
Mocht u de bronmail nog niet ontvangen, dan kunt u zich aanmelden bij de
 scriba van De Bron.

Nieuws uit de Bron van 21-01-2021

Beste leden en belangstellenden van de Bron,
Helaas gaat het nog steeds niet goed met het stoppen van de verspreiding van het coronavirus. Daarom heeft de PKN opgeroepen om nog restrictiever te worden en in de diensten helemaal niet meer te zingen. Als kerkenraad van De Bron vinden we dat we aan deze oproep gehoor moeten geven. Met veel pijn in het hart. Want een kerkdienst zonder gemeenteleden is al kaal, maar een kerkdienst zonder zingen voelt bijna zielloos aan. Maar het is niet anders en we gaan er met elkaar het beste van maken.
We willen 'het lied' zeker een plek blijven geven in onze vieringen en we doen ons best om daar met alternatieven een zo goed mogelijke invulling aan te geven.
Ook hebben we het aantal betrokkenen bij diensten nog verder teruggebracht.
We hopen van harte dat deze vergaande beperkingen zo kort mogelijk duren. Het is voor ons allemaal een groot gemis. De dienst van de ontmoeting is altijd een belangrijk onderdeel van de diensten in de Bron. Laten we elkaar (digitaal) vasthouden en op alle verantwoorde manier met elkaar in contact blijven.

Lees meer...

Nieuws uit de Bron van 13-01-2021

Beste leden en belangstellenden van de Bron,

Bij de dienst van aanstaande zondag 17 januari.
Deze zondag is de start van de gebedsweek voor de eenheid van alle christenen, een wereldwijd oecumenisch initiatief. Normaal bereiden we dat voor en vieren dat met Damsterboord en de Walfriedgemeenschap. Na de gezamenlijke dienst was er dan altijd volop de gelegenheid elkaar te ontmoeten.
Dit jaar zouden we eigenlijk naar de Emmauskerk gaan. Na overleg hebben we besloten dat we in verband met corona nu elk in ons eigen gebouw blijven en er daar aandacht aan besteden. En de intentie uitgesproken om in gedachten en gebeden met elkaar verbonden te zijn..
Elk jaar is het weer een verrassing welk land en welke geloofsgemeenschap de liturgie aanreikt, die wereldwijd dan wordt gevierd. Dit jaar reikt de kloostergemeenschap Grand Champs uit Zwitserland de liturgie aan. Grand Champs is de vrouwelijke pendant van Taizé met wie ze verbonden zijn. Een oecumenisch vrouwenklooster, die een kloosterachtige liturgie aanreikt, met uiteraard meerdere Taizéliederen. Het thema is: Blijf in mijn liefde.

Lees meer...

Nieuws uit de Bron van 07-01-2021

Opbrengst actie Bianca Couture
Na een drukke decembermaand voor het ‘ZWO-team’ mogen we heel blij zijn met het eindresultaat! Er zijn meer dan 40 tasjes afgeleverd!
Op 31 december om 19.51 was de laatste bestelling. Hiermee kwam de teller uit op 422,50 euro! Een geweldig bedrag, goed voor bijna twee ‘starterskits’. Twee jonge vrouwen, die de naaiopleiding bij Bianca Couture hebben afgerond, kunnen nu zelfstandig aan de slag! Een hoopvol begin van het nieuwe jaar!
Hierbij iedereen heel hartelijk bedankt, die het project op deze manier heeft ondersteund. En...wie weet wat voor acties er nog meer komen in 2021.
Het ZWO-team

Dienst 10 januari 2021
De voorganger deze zondag is Aline Sikkema.
De voorbeden kunnen aangeleverd worden tot vrijdagavond 20.00 uur en gestuurd worden naar ajsikkema@gmail.com.
De eerste collecte is voor de Diaconie Protestantse Gemeente Groningen.
Met de opbrengst worden diaconale werkzaamheden in de stad ondersteund en wordt ook aan andere doelen, projecten of organisaties bijgedragen, zowel lokaal als internationaal.
De tweede collecte is voor het Stedelijk Kerkenwerk.
Je kunt de dienst volgen via www.kerkdienstgemist.nl. Je vindt de dienst eenvoudig door in het zoekveld 'PKN de Bron Groningen' in te vullen. Je wordt van harte uitgenodigd om digitaal deel te nemen aan deze viering.
De orde van dienst vind je hier op de website onder dienst gemist.
Namens de wijkkerkenraad,
Lettie Oostinga, scriba

Nieuws uit de Bron van 16-12-2020

Beste leden en belangstellenden van De Bron,
Ongetwijfeld heb je de berichtgeving van de regering over de corona-maatregelen op een of andere manier meegekregen.
Het zal je dan ook niet verbazen dat dit ook voor Bron de nodige gevolgen heeft.

Er wordt voor kerken een uitzondering gemaakt in de maatregelen. Wij zijn echter van mening dat we als kerk niet de grenzen van de mogelijkheden moeten opzoeken. We willen invulling geven aan onze voorbeeldrol en mede verantwoordelijkheid dragen voor de gezondheid van onze leden en voor de samenleving.

Dit betekent:
- dat alle diensten alleen nog online worden uitgezonden, zonder fysieke deelname van gemeenteleden;
- dat alle activiteiten in en rond de Bron tot het einde van de lockdown niet doorgaan;
- dat de speciale kersteditie van Spoor van Licht niet doorgaat.

Lees meer...

Subcategorieën

Start meditatie


De meditatieavonden in de Bron beginnen weer vanaf 27 september. Elke 2e en 4e maandagavond van 20:00 tot 21:00 uur. Elders in dit blad kun je er meer over lezen.

Stiltecentrum open op de maandag

In de aanloop en in het kader van de week tegen de eenzaamheid zal het stiltecentrum van De Bron elke maandag geopend zijn van 17:00 tot 19:00 uur. Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor iets of iemand in gedachten. Voor wie wil is er een gesprek mogelijk. De eerste keer zal zijn op maandag 27 september en vanaf dan wekelijks.

Nieuw beleidsplan


Ruim een jaar geleden stelde de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Groningen een kaderplan vast. Aan de wijkkerkenraden is gevraagd om binnen dit ruim opgestelde kader het eigen beleidsplan te actualiseren. Vlak voor de zomer is het herziene beleidsplan van De Bron door de wijkkerkenraad vastgesteld. Graag willen we u als gemeenteleden hierover informeren en u deelgenoot maken. Want voor de uitvoering van het nieuwe beleidsplan is draagvlak en draagkracht van de gemeente onontbeerlijk. Op 26 september a.s. geven Nynke van Ravels en Ruud van Erp (na de dienst) een presentatie van het beleidsplan. Door de nog steeds geldende maatregelen kan niet iedereen bij deze presentatie aanwezig zijn. Daarom zijn er op donderdag 30 september a.s. in De Bron twee bijeenkomsten om kennis te nemen van het nieuwe beleidsplan en om er verder over in gesprek te gaan. De bijeenkomsten zijn om 14:00 uur en om 19:30 uur.
Heeft u belangstelling, geef u dan op bij Ruud van Erp: r.vanerp@hetnet.nl
Op 5 oktober a.s. volgt nog een bijeenkomst voor medewerkers van maatschappelijke organisaties in de wijk. Omdat we bij de uitvoering van het plan nauw met deze organisaties willen samenwerken worden zij meegenomen in de voornemens van De Bron.
Ruud van Erp.

Hallo jongens en meisjes


Wat gaat de tijd toch snel. De zomervakantie is weer voorbij en jullie zijn alweer drie weken naar school. Maar door corona hebben we voorlopig nog geen kindernevendienst. Dat vind ik best wel jammer want nu kunnen we niet aan elkaar vertellen hoe de vakantie is geweest, en in welke groep jullie nu zitten, en of jullie een leuke meester of juf hebben. Voorlopig hebben we nog kindernevendienst in de app. Zondag 26 september krijgen jullie weer een verhaal van Mirjam en Micha te horen, en komt er een leuke verwerking in te staan.
Toch missen we jullie in de Bron, en daarom is er een plannetje bedacht. We gaan iets nieuws doen, zomaar op een doordeweekse dag. We gaan Sint-Maarten vieren in de kerk. Als het 11 november is, dan mogen jullie met jullie vriendjes en vriendinnetjes ook naar de Bron komen met jullie lampion. Jullie zingen een Sintmaartenlied en je krijgt van ons warme chocolademelk (is vast lekker, want het regent vaak op 11 november). De kerk is open van 17 uur tot 19 uur. Ik hoop dat jullie allemaal komen, want ik heb ontzettend veel zin om jullie allemaal weer eens te zien.
Groetjes Betsy AB