facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

 

 

ovdlogo

Via de Bronmail houden we u zo veel mogelijk op de hoogte van wat er speelt in onze kerkgemeente.
Mocht u de bronmail nog niet ontvangen, dan kunt u zich aanmelden bij de
 scriba van De Bron.

Nieuws uit de Bron van 10-12-2020

Beste leden en belangstellenden van de Bron, 
Deze Bron-mail zit bomvol met informatie. We hopen dat je bereid bent om hem helemaal door te lezen, want de onderwerpen zijn stuk voor stuk van belang......

De Bron open voor lichtpuntjes
In de weken voor kerst, de Adventstijd, is de Bron, op de donderdagochtend open. Je kunt dan een kaarsje aansteken voor iemand of iets in je gedachten. Ook is er de mogelijkheid in gesprek te gaan met een van de aanwezigen vanuit de Bron. Wanneer? Op 10, 17 en 24 december van 10.00 tot 12.00 uur.

Lees meer...

Nieuws uit de Bron van 2-12-2020

Amnesty International
Normaal gesproken zouden we de komende weken in de foyer staan met kaarsen en kaarten van Amnesty International en een schrijfactie organiseren op de zondag voor of na 10 december (de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens). Dat gaat dit jaar helaas niet. Iedereen kan wel zelf kaarten en/of kaarsen en ook andere spullen bestellen in de webshop van Amnesty. Wel hebben we materiaal besteld voor de jaarlijkse Write for Rights schrijfactie. Iedereen die aan de schrijfactie mee wil doen zich aanmelden bij Jelle Kooistra. We zorgen er dan voor dat de materialen thuis worden bezorgd.

Lees meer...

Beste leden en belangstellenden van de Bron,

Op zaterdag 28 november van 12:30 tot 14:30 uur vragen de diakenen of u handschoenen, sjaals en sokken wilt inbrengen naar De Bron voor de Open Hof. Ook hemden, borstrokken en ander goed, dat beschermt tegen koude, zijn welkom. De winter staat voor de deur en dit is de kans om goed bruikbare kledij, die al jaren ongebruikt in uw kast hangt, in te leveren.

De Bron open voor lichtpuntjes
In de weken voor kerst, de Adventstijd, is de Bron, op de donderdagochtend open. Je kan dan een kaarsje aansteken voor iemand of iets in je gedachten. Ook is er de mogelijkheid in gesprek te gaan met een van de aanwezigen vanuit de Bron. Wanneer? Op 3,10,17 en 24 december van 10.00 tot 12.00

Lees meer...

Allerzielen maandag 2 november

Op deze dag worden op vele plekken op verschillende manieren degene die zijn overleden herdacht. Vanuit de Bron wordt daartoe aanstaande maandag van 17.00 tot 20.00 de gelegenheid geboden. Je kan een kaarsje aansteken in het stiltecentrum of deze plaatsen op het glazen kruis in het liturgisch centrum. Of luisteren naar muziek. Ook zullen er passende teksten beschikbaar zijn om bij te verstillen of mee te nemen naar huis. Daarnaast zijn er mensen van pastoraat aanwezig om desgewenst een gesprek mee te voeren of af te spreken.

Op gedachteniszondag 22 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, zullen we degenen herdenken die het afgelopen jaar zijn overleden binnen onze kerkelijke gemeente. Hun namen zullen worden genoemd. En er zal gelegenheid zijn voor de aanwezige familie een speciale kaars ontsteken. De hele eredienst staat in het teken van gedenken.

Lees meer...

Subcategorieën

Start meditatie


De meditatieavonden in de Bron beginnen weer vanaf 27 september. Elke 2e en 4e maandagavond van 20:00 tot 21:00 uur. Elders in dit blad kun je er meer over lezen.

Stiltecentrum open op de maandag

In de aanloop en in het kader van de week tegen de eenzaamheid zal het stiltecentrum van De Bron elke maandag geopend zijn van 17:00 tot 19:00 uur. Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor iets of iemand in gedachten. Voor wie wil is er een gesprek mogelijk. De eerste keer zal zijn op maandag 27 september en vanaf dan wekelijks.

Nieuw beleidsplan


Ruim een jaar geleden stelde de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Groningen een kaderplan vast. Aan de wijkkerkenraden is gevraagd om binnen dit ruim opgestelde kader het eigen beleidsplan te actualiseren. Vlak voor de zomer is het herziene beleidsplan van De Bron door de wijkkerkenraad vastgesteld. Graag willen we u als gemeenteleden hierover informeren en u deelgenoot maken. Want voor de uitvoering van het nieuwe beleidsplan is draagvlak en draagkracht van de gemeente onontbeerlijk. Op 26 september a.s. geven Nynke van Ravels en Ruud van Erp (na de dienst) een presentatie van het beleidsplan. Door de nog steeds geldende maatregelen kan niet iedereen bij deze presentatie aanwezig zijn. Daarom zijn er op donderdag 30 september a.s. in De Bron twee bijeenkomsten om kennis te nemen van het nieuwe beleidsplan en om er verder over in gesprek te gaan. De bijeenkomsten zijn om 14:00 uur en om 19:30 uur.
Heeft u belangstelling, geef u dan op bij Ruud van Erp: r.vanerp@hetnet.nl
Op 5 oktober a.s. volgt nog een bijeenkomst voor medewerkers van maatschappelijke organisaties in de wijk. Omdat we bij de uitvoering van het plan nauw met deze organisaties willen samenwerken worden zij meegenomen in de voornemens van De Bron.
Ruud van Erp.

Hallo jongens en meisjes


Wat gaat de tijd toch snel. De zomervakantie is weer voorbij en jullie zijn alweer drie weken naar school. Maar door corona hebben we voorlopig nog geen kindernevendienst. Dat vind ik best wel jammer want nu kunnen we niet aan elkaar vertellen hoe de vakantie is geweest, en in welke groep jullie nu zitten, en of jullie een leuke meester of juf hebben. Voorlopig hebben we nog kindernevendienst in de app. Zondag 26 september krijgen jullie weer een verhaal van Mirjam en Micha te horen, en komt er een leuke verwerking in te staan.
Toch missen we jullie in de Bron, en daarom is er een plannetje bedacht. We gaan iets nieuws doen, zomaar op een doordeweekse dag. We gaan Sint-Maarten vieren in de kerk. Als het 11 november is, dan mogen jullie met jullie vriendjes en vriendinnetjes ook naar de Bron komen met jullie lampion. Jullie zingen een Sintmaartenlied en je krijgt van ons warme chocolademelk (is vast lekker, want het regent vaak op 11 november). De kerk is open van 17 uur tot 19 uur. Ik hoop dat jullie allemaal komen, want ik heb ontzettend veel zin om jullie allemaal weer eens te zien.
Groetjes Betsy AB