facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

 

telefoonTelefonisch spreekuur

Dagelijks is er een telefonisch spreekuur van 17.00 - 18.00 uur.
tel. 06-32143701

 

ovdlogo

Via de Bronmail houden we u zo veel mogelijk op de hoogte van wat er speelt in onze kerkgemeente.
Mocht u de bronmail nog niet ontvangen, dan kunt u zich aanmelden bij de
 scriba van De Bron.

Nieuws uit De Bron van 03-06-2020

Beste leden en belangstellenden van de Bron,
Oecumenische viering 7 juni: Aanstaande zondag is er weer een oecumenische viering. De dienst is opgenomen met beeld en geluid en zal vanaf zondagochtend te bekijken en te beluisteren zijn via ons YouTube kanaal. De orde van dienst voor deze viering ontvang je als bijlage bij deze mail.
Erop uit met kansen op ontmoeting voor Bronners: De eerstkomende tijd kunnen wij elkaar nog niet ontmoeten in de Bron. In ieder geval tot 1 september niet. Dat is heel jammer, want er is wel veel behoefte om elkaar te zien en even te spreken. In de maand juni worden er daarom een aantal activiteiten buiten aangeboden, omdat de risico op besmetting daar veel kleiner is. We denken dan aan met een maatje wandelen, tuinbezoekjes, met een culturele, muzikale dan wel creatieve noot. In de maand juni staat de uitzendingsrede op het leesrooster en dat biedt mogelijkheid tot inspirerende teksten en kansen op ontmoeting met een vleugje inhoud.
Om dit wat te kunnen organiseren moeten we van tevoren een aantal inventarisaties doen. We willen het eerst centreren na de digitale viering op 28 juni. Daarom zouden we graag willen weten wie een tuin daarvoor beschikbaar wil stellen, die van buitenaf te bereiken is en hoeveel mensen hij of zij kan ontvangen. Even voor alle duidelijkheid: we doen het corona-proof met 1,5 afstand van elkaar en je neemt je eigen kopje en drinken mee.
Graag je reactie naar da. Alberte va Ess
In de volgende Bronmails komen we er op terug en hopen we een meer uitgewerkt aanbod te kunnen presenteren.

Lees meer...

Nieuws uit de Bron 27-05-2020

Beste leden en belangstellenden van De Bron , 
Op zondag 31 mei (pinksterzondag) is er een gezamenlijke Pinksterviering waaraan alle wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Groningen meewerken. 
De dienst vindt plaats in de Martinikerk en wordt met beeld en geluid uitgezonden. Het thema van de dienst is een tekst uit Psalm 104, 'zo geeft U de aarde een nieuw gelaat'. Je wordt van harte uitgenodigd deze dienst mee te beleven via kerkdienstgemist.nl. De dienst wordt om half 10 rechtstreeks uitgezonden, maar je kunt hem daarna ook bekijken en beluisteren.
De rechtstreekse link is: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2050-Prot-Wijkgemeente-Martinikerk 
Op 7 juni is er weer een oecumenische viering. De gebedsintenties voor deze dienst kun je tot vrijdagavond 29 mei, 20.00 uur doorgeven via dit mailadres. In verband met de opname die al eerder plaatsvindt, is dit een beetje ver voor de dienst, maar dat kan helaas niet anders. 

Lees meer...

Nieuws uit de Bron 20-05-2020

Beste leden en belangstellenden van De Bron,
Aanstaande zondag is er weer een dienst vanuit De Bron te bekijken en te beluisteren.
De voorganger in deze dienst is Annemarie van der Vegt van De Open Hof. Verder werkt een aantal zingende gemeenteleden mee aan de dienst.
Je wordt van harte uitgenodigd om deze dienst zondag mee te beleven via ons YouTube-kanaal. Bij de vorige video-uitzending viel de kwaliteit van het geluid nogal tegen. We hebben de nodige aanpassingen gedaan en daarmee is de geluidskwaliteit en daarmee de verstaanbaarheid aanzienlijk verbeterd. De orde van dienst vind je als bijlage bij deze mail en kan ook via de website van de Bron worden gedownload. Normaal spreken we elkaar bij de koffie na de dienst en leven met elkaar mee bij het aansteken van een kaars bij de voorbeden. Dat is nu allemaal anders. Mocht het zo zijn dat er iets gebeurd is waarvan je vindt dat het goed is dat dit gemeld wordt in de wekelijkse Bron-mail, geef dit dan even aan ons door via dit mailadres.

Lees meer...

Nieuws uit de Bron 14 mei 2020

Beste leden en belangstellenden van de Bron,
Eind vorige week ontvingen wij het bericht dat Sietze Rustema vrij onverwacht is overleden. Samen met zijn vrouw Rietje is Sietze jarenlang lid geweest van onze gemeente.
Wij wensen Rietje en hun kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe. 
Op zondagmorgen 17 mei zal er vanuit de Nieuwe Kerk de gezamenlijke dienst van Bron, Fontein en Nieuwe Kerk worden uitgezonden als digidienst. U bent van harte uitgenodigd de dienst mee te maken. Dit kan via www.kerkomroep.nl . De digidienst is een verkorte dienst, met muziek, gebed en overweging. We zijn bij het hart van het boek Exodus aangekomen en lezen Exodus 20. Het tweegesprek beweegt zich tussen actualiteit en bijbellezing. De dienst wordt verzorgd door Mannes Hofsink (muzikale begeleiding), Marieke Schuppert, Elsbeth Vonkeman en Grietinus Mollema (voorzang) en ds. Tirtsa Liefting en ds. Evert Jan Veldman (voorgangers). Wees digitaal welkom!

Lees meer...