facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

 

 

ovdlogo

Via de Bronmail houden we u zo veel mogelijk op de hoogte van wat er speelt in onze kerkgemeente.
Mocht u de bronmail nog niet ontvangen, dan kunt u zich aanmelden bij de
 scriba van De Bron.

Nieuws uit de Bron van 23-10-2020

Beste leden en belangstellenden van de Bron,

Oogstdienst zondag 25 oktober
Zondag 25 oktober is de inmiddels traditionele oogstdienst in De Bron. Omdat nu maar weinig mensen de dienst kunnen bijwonen hebben we de opzet wat aangepast.
Op zaterdag 24 oktober zetten de diakenen de deuren van De Bron open van 12:30 tot 14:30 uur. U kunt dan verse producten inbrengen ten behoeve van de Voedselbank. Als u het geluk hebt voor de dienst van de 25e uitgenodigd te worden, kunt u ook op die zondag iets meenemen. Op maandag zullen medewerkers van de Voedselbank de hopelijk goed gevulde kratten meenemen.

Lees meer...

Nieuws uit De Bron van 10-10-2020

Beste leden en belangstellenden van de Bron,
Dienst zondag 11 oktober, afscheid en bevestiging van ambtsdragers. In deze dienst zullen we nemen we afscheid nemen van Henk Oostinga en Gerard AB. Daarna zal Vincent van Ravels worden bevestigd als ouderling-kerkrentmeester. 
De voorbeden kunnen aangeleverd worden tot zaterdagavond 21.00 uur en gestuurd worden naar dit mailadres
Je kunt de dienst volgen via www.kerkdienstgemist.nl. Je vindt de dienst eenvoudig door in het zoekveld 'PKN de Bron Groningen' in te vullen. Je wordt van harte uitgenodigd om digitaal deel te nemen aan deze viering.

Lees meer...

Nieuws uit De Bron van 10-09-2020

Beste leden en belangstellenden van de Bron,

We komen weer bij elkaar in De Bron
Afgelopen zondag zijn we voor het eerst weer bij elkaar geweest voor een dienst in De Bron. 
Weliswaar met een beperkt aantal mensen, maar het was erg fijn om elkaar weer te ontmoeten.
Wil je ook uitgenodigd worden om deel te nemen aan de dienst en heb je je daarvoor nog niet geregistreerd, dan kun je dat alsnog doen. Het registreren werkt heel eenvoudig. Je klikt op de link hieronder en vult het formulier in. Vervolgens krijg je een mail om je mailadres te verifiëren.
Druk op de knop 'verifieer mailadres'.

Lees meer...

Nieuws uit de Bron van 26-08-2020

Beste leden en belangstellenden van de Bron,

Stiltemoment op woensdag vervalt met ingang van september
Met ingang van september gaan we, zij het in aangepaste vorm, weer beginnen met de diensten en andere activiteiten. Daarom stoppen we met het wekelijkse moment op woensdag om tussen 19.00 en 20.00 uur een kaars aan te steken in De Bron.

Registratie voor deelname aan diensten
Vanaf 6 september kunnen gemeenteleden bij toerbeurt en in beperkte aantallen weer deelnemen aan de kerkdiensten. Hierover heb je eerder een bericht ontvangen. Mocht je je nog niet hebben aangemeld en toch graag uitnodigingen voor diensten willen ontvangen, dan kun je je alsnog registreren. Het registreren werkt heel eenvoudig.
Je klikt op de link hieronder en vult het formulier in.

Lees meer...

Subcategorieën

Start meditatie


De meditatieavonden in de Bron beginnen weer vanaf 27 september. Elke 2e en 4e maandagavond van 20:00 tot 21:00 uur. Elders in dit blad kun je er meer over lezen.

Stiltecentrum open op de maandag

In de aanloop en in het kader van de week tegen de eenzaamheid zal het stiltecentrum van De Bron elke maandag geopend zijn van 17:00 tot 19:00 uur. Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor iets of iemand in gedachten. Voor wie wil is er een gesprek mogelijk. De eerste keer zal zijn op maandag 27 september en vanaf dan wekelijks.

Nieuw beleidsplan


Ruim een jaar geleden stelde de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Groningen een kaderplan vast. Aan de wijkkerkenraden is gevraagd om binnen dit ruim opgestelde kader het eigen beleidsplan te actualiseren. Vlak voor de zomer is het herziene beleidsplan van De Bron door de wijkkerkenraad vastgesteld. Graag willen we u als gemeenteleden hierover informeren en u deelgenoot maken. Want voor de uitvoering van het nieuwe beleidsplan is draagvlak en draagkracht van de gemeente onontbeerlijk. Op 26 september a.s. geven Nynke van Ravels en Ruud van Erp (na de dienst) een presentatie van het beleidsplan. Door de nog steeds geldende maatregelen kan niet iedereen bij deze presentatie aanwezig zijn. Daarom zijn er op donderdag 30 september a.s. in De Bron twee bijeenkomsten om kennis te nemen van het nieuwe beleidsplan en om er verder over in gesprek te gaan. De bijeenkomsten zijn om 14:00 uur en om 19:30 uur.
Heeft u belangstelling, geef u dan op bij Ruud van Erp: r.vanerp@hetnet.nl
Op 5 oktober a.s. volgt nog een bijeenkomst voor medewerkers van maatschappelijke organisaties in de wijk. Omdat we bij de uitvoering van het plan nauw met deze organisaties willen samenwerken worden zij meegenomen in de voornemens van De Bron.
Ruud van Erp.

Hallo jongens en meisjes


Wat gaat de tijd toch snel. De zomervakantie is weer voorbij en jullie zijn alweer drie weken naar school. Maar door corona hebben we voorlopig nog geen kindernevendienst. Dat vind ik best wel jammer want nu kunnen we niet aan elkaar vertellen hoe de vakantie is geweest, en in welke groep jullie nu zitten, en of jullie een leuke meester of juf hebben. Voorlopig hebben we nog kindernevendienst in de app. Zondag 26 september krijgen jullie weer een verhaal van Mirjam en Micha te horen, en komt er een leuke verwerking in te staan.
Toch missen we jullie in de Bron, en daarom is er een plannetje bedacht. We gaan iets nieuws doen, zomaar op een doordeweekse dag. We gaan Sint-Maarten vieren in de kerk. Als het 11 november is, dan mogen jullie met jullie vriendjes en vriendinnetjes ook naar de Bron komen met jullie lampion. Jullie zingen een Sintmaartenlied en je krijgt van ons warme chocolademelk (is vast lekker, want het regent vaak op 11 november). De kerk is open van 17 uur tot 19 uur. Ik hoop dat jullie allemaal komen, want ik heb ontzettend veel zin om jullie allemaal weer eens te zien.
Groetjes Betsy AB