facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

 

 

ovdlogo

Via de Bronmail houden we u zo veel mogelijk op de hoogte van wat er speelt in onze kerkgemeente.
Mocht u de bronmail nog niet ontvangen, dan kunt u zich aanmelden bij de
 scriba van De Bron.

Nieuws uit de Bron van 17-07-2020

Beste leden en belangstellenden van de Bron,

Tweede zomerdienst, 19 juli 2020.
Aanstaande zondag wordt de tweede zomerdienst uitgezonden vanuit De Bron.
Je wordt van harte uitgenodigd om digitaal deel te nemen aan deze viering.
Je kunt de dienst volgen via www.kerkdienstgemist.nl. Je vindt de dienst eenvoudig door in het zoekveld 'PKN de Bron Groningen' in te vullen. 
De orde van dienst vind je in de bijlage en op de website.

Lees meer...

Nieuws uit de Bron van 08-07-2020

Beste leden en belangstellenden van de Bron, 
Goede opnamen met nieuwe apparatuur! 
U heeft het al kunnen lezen in KiS: dankzij de bijdragen van de Algemene Kerkenraad en het college van diakenen hebben we professionele audiovisuele apparatuur kunnen laten installeren in De Bron. Daarmee is het mogelijk geworden om op een eenvoudige en professionele manier opnamen te maken van de diensten in De Bron en deze ook live te streamen als we over een tijdje weer (beperkt) naar de kerk kunnen gaan. We zijn er erg blij mee. Als u afgelopen zondag, of daarna naar de oecumenische dienst heeft gekeken, dan is de kwaliteit van beeld en geluid u ongetwijfeld al opgevallen.

Lees meer...

Nieuws uit de Bron van 10-06-2020

Beste leden en belangstellenden van de Bron, 
Zondag 14 juni doopdienst, 10 uur, ds. Alberte van Ess. De digitale dienst van 14 juni zal een bijzondere viering worden. We zijn heel blij dat Sanne Koelewijn heeft gevraagd om gedoopt te worden. Het wordt een compacte viering, te beginnen met het ritueel van de doop en daarna een korte overweging en gebeden. Als bijbeltekst is gekozen voor een gedeelte uit de beroemde redevoering van Paulus op de Areopagus, Handelingen 17: 24 – 28. In verband met de coronamaatregelen zal het een aangepaste doopviering worden. Zo zal er met een wijwaterkwast gedoopt worden, om de 1,5 meter te kunnen overbruggen. De Emmauskerk heeft deze ter beschikking gesteld. In verband met privacy-overwegingen zal de dienst niet in het publieke domein van ons Youtube-kanaal komen te staan, maar in het verborgen domein. Zaterdagavond ontvang je de link naar de dienst en de orde van dienst.

Lees meer...

Nieuws uit De Bron van 03-06-2020

Beste leden en belangstellenden van de Bron,
Oecumenische viering 7 juni: Aanstaande zondag is er weer een oecumenische viering. De dienst is opgenomen met beeld en geluid en zal vanaf zondagochtend te bekijken en te beluisteren zijn via ons YouTube kanaal. De orde van dienst voor deze viering ontvang je als bijlage bij deze mail.
Erop uit met kansen op ontmoeting voor Bronners: De eerstkomende tijd kunnen wij elkaar nog niet ontmoeten in de Bron. In ieder geval tot 1 september niet. Dat is heel jammer, want er is wel veel behoefte om elkaar te zien en even te spreken. In de maand juni worden er daarom een aantal activiteiten buiten aangeboden, omdat de risico op besmetting daar veel kleiner is. We denken dan aan met een maatje wandelen, tuinbezoekjes, met een culturele, muzikale dan wel creatieve noot. In de maand juni staat de uitzendingsrede op het leesrooster en dat biedt mogelijkheid tot inspirerende teksten en kansen op ontmoeting met een vleugje inhoud.
Om dit wat te kunnen organiseren moeten we van tevoren een aantal inventarisaties doen. We willen het eerst centreren na de digitale viering op 28 juni. Daarom zouden we graag willen weten wie een tuin daarvoor beschikbaar wil stellen, die van buitenaf te bereiken is en hoeveel mensen hij of zij kan ontvangen. Even voor alle duidelijkheid: we doen het corona-proof met 1,5 afstand van elkaar en je neemt je eigen kopje en drinken mee.
Graag je reactie naar da. Alberte va Ess
In de volgende Bronmails komen we er op terug en hopen we een meer uitgewerkt aanbod te kunnen presenteren.

Lees meer...

Subcategorieën

Start meditatie


De meditatieavonden in de Bron beginnen weer vanaf 27 september. Elke 2e en 4e maandagavond van 20:00 tot 21:00 uur. Elders in dit blad kun je er meer over lezen.

Stiltecentrum open op de maandag

In de aanloop en in het kader van de week tegen de eenzaamheid zal het stiltecentrum van De Bron elke maandag geopend zijn van 17:00 tot 19:00 uur. Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor iets of iemand in gedachten. Voor wie wil is er een gesprek mogelijk. De eerste keer zal zijn op maandag 27 september en vanaf dan wekelijks.

Nieuw beleidsplan


Ruim een jaar geleden stelde de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Groningen een kaderplan vast. Aan de wijkkerkenraden is gevraagd om binnen dit ruim opgestelde kader het eigen beleidsplan te actualiseren. Vlak voor de zomer is het herziene beleidsplan van De Bron door de wijkkerkenraad vastgesteld. Graag willen we u als gemeenteleden hierover informeren en u deelgenoot maken. Want voor de uitvoering van het nieuwe beleidsplan is draagvlak en draagkracht van de gemeente onontbeerlijk. Op 26 september a.s. geven Nynke van Ravels en Ruud van Erp (na de dienst) een presentatie van het beleidsplan. Door de nog steeds geldende maatregelen kan niet iedereen bij deze presentatie aanwezig zijn. Daarom zijn er op donderdag 30 september a.s. in De Bron twee bijeenkomsten om kennis te nemen van het nieuwe beleidsplan en om er verder over in gesprek te gaan. De bijeenkomsten zijn om 14:00 uur en om 19:30 uur.
Heeft u belangstelling, geef u dan op bij Ruud van Erp: r.vanerp@hetnet.nl
Op 5 oktober a.s. volgt nog een bijeenkomst voor medewerkers van maatschappelijke organisaties in de wijk. Omdat we bij de uitvoering van het plan nauw met deze organisaties willen samenwerken worden zij meegenomen in de voornemens van De Bron.
Ruud van Erp.

Hallo jongens en meisjes


Wat gaat de tijd toch snel. De zomervakantie is weer voorbij en jullie zijn alweer drie weken naar school. Maar door corona hebben we voorlopig nog geen kindernevendienst. Dat vind ik best wel jammer want nu kunnen we niet aan elkaar vertellen hoe de vakantie is geweest, en in welke groep jullie nu zitten, en of jullie een leuke meester of juf hebben. Voorlopig hebben we nog kindernevendienst in de app. Zondag 26 september krijgen jullie weer een verhaal van Mirjam en Micha te horen, en komt er een leuke verwerking in te staan.
Toch missen we jullie in de Bron, en daarom is er een plannetje bedacht. We gaan iets nieuws doen, zomaar op een doordeweekse dag. We gaan Sint-Maarten vieren in de kerk. Als het 11 november is, dan mogen jullie met jullie vriendjes en vriendinnetjes ook naar de Bron komen met jullie lampion. Jullie zingen een Sintmaartenlied en je krijgt van ons warme chocolademelk (is vast lekker, want het regent vaak op 11 november). De kerk is open van 17 uur tot 19 uur. Ik hoop dat jullie allemaal komen, want ik heb ontzettend veel zin om jullie allemaal weer eens te zien.
Groetjes Betsy AB