facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

 

 

ovdlogo

Via de Bronmail houden we u zo veel mogelijk op de hoogte van wat er speelt in onze kerkgemeente.
Mocht u de bronmail nog niet ontvangen, dan kunt u zich aanmelden bij de
 scriba van De Bron.

Nieuws uit de Bron 27-05-2020

Beste leden en belangstellenden van De Bron , 
Op zondag 31 mei (pinksterzondag) is er een gezamenlijke Pinksterviering waaraan alle wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Groningen meewerken. 
De dienst vindt plaats in de Martinikerk en wordt met beeld en geluid uitgezonden. Het thema van de dienst is een tekst uit Psalm 104, 'zo geeft U de aarde een nieuw gelaat'. Je wordt van harte uitgenodigd deze dienst mee te beleven via kerkdienstgemist.nl. De dienst wordt om half 10 rechtstreeks uitgezonden, maar je kunt hem daarna ook bekijken en beluisteren.
De rechtstreekse link is: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2050-Prot-Wijkgemeente-Martinikerk 
Op 7 juni is er weer een oecumenische viering. De gebedsintenties voor deze dienst kun je tot vrijdagavond 29 mei, 20.00 uur doorgeven via dit mailadres. In verband met de opname die al eerder plaatsvindt, is dit een beetje ver voor de dienst, maar dat kan helaas niet anders. 

Lees meer...

Nieuws uit de Bron 20-05-2020

Beste leden en belangstellenden van De Bron,
Aanstaande zondag is er weer een dienst vanuit De Bron te bekijken en te beluisteren.
De voorganger in deze dienst is Annemarie van der Vegt van De Open Hof. Verder werkt een aantal zingende gemeenteleden mee aan de dienst.
Je wordt van harte uitgenodigd om deze dienst zondag mee te beleven via ons YouTube-kanaal. Bij de vorige video-uitzending viel de kwaliteit van het geluid nogal tegen. We hebben de nodige aanpassingen gedaan en daarmee is de geluidskwaliteit en daarmee de verstaanbaarheid aanzienlijk verbeterd. De orde van dienst vind je als bijlage bij deze mail en kan ook via de website van de Bron worden gedownload. Normaal spreken we elkaar bij de koffie na de dienst en leven met elkaar mee bij het aansteken van een kaars bij de voorbeden. Dat is nu allemaal anders. Mocht het zo zijn dat er iets gebeurd is waarvan je vindt dat het goed is dat dit gemeld wordt in de wekelijkse Bron-mail, geef dit dan even aan ons door via dit mailadres.

Lees meer...

Nieuws uit de Bron 14 mei 2020

Beste leden en belangstellenden van de Bron,
Eind vorige week ontvingen wij het bericht dat Sietze Rustema vrij onverwacht is overleden. Samen met zijn vrouw Rietje is Sietze jarenlang lid geweest van onze gemeente.
Wij wensen Rietje en hun kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe. 
Op zondagmorgen 17 mei zal er vanuit de Nieuwe Kerk de gezamenlijke dienst van Bron, Fontein en Nieuwe Kerk worden uitgezonden als digidienst. U bent van harte uitgenodigd de dienst mee te maken. Dit kan via www.kerkomroep.nl . De digidienst is een verkorte dienst, met muziek, gebed en overweging. We zijn bij het hart van het boek Exodus aangekomen en lezen Exodus 20. Het tweegesprek beweegt zich tussen actualiteit en bijbellezing. De dienst wordt verzorgd door Mannes Hofsink (muzikale begeleiding), Marieke Schuppert, Elsbeth Vonkeman en Grietinus Mollema (voorzang) en ds. Tirtsa Liefting en ds. Evert Jan Veldman (voorgangers). Wees digitaal welkom!

Lees meer...

Nieuws uit de Bron 5 mei 2020

Beste leden en belangstellenden van De Bron, Digitale viering 10 mei.
Komende zondag is er weer de mogelijkheid online de dienst mee te vieren via het You Tube kanaal van de Bron. Zondag cantate, zingt! Is dat niet een beetje wrang in deze tijd nu het samen zingen als gemeente niet mogelijk is? We hopen dat de dienst toch uitnodigt om mee te zingen vanuit de huiskamer. Met nieuwe opnames van het Taizelied: cantate domino canticum novum en het toepasselijke lied om naar te luisteren: Wie durft er nog te zingen. Een korte viering met zang, woorden ter overweging en gebed. Het is ook weer mogelijk gebedsintenties aan te leveren, geschreven of ingesproken en dan per email sturen,  voor zaterdag 9 mei 14.00. 
Eind van de week zal de liturgie van deze viering op de site van de Bron staan.

Lees meer...

Subcategorieën

Start meditatie


De meditatieavonden in de Bron beginnen weer vanaf 27 september. Elke 2e en 4e maandagavond van 20:00 tot 21:00 uur. Elders in dit blad kun je er meer over lezen.

Stiltecentrum open op de maandag

In de aanloop en in het kader van de week tegen de eenzaamheid zal het stiltecentrum van De Bron elke maandag geopend zijn van 17:00 tot 19:00 uur. Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor iets of iemand in gedachten. Voor wie wil is er een gesprek mogelijk. De eerste keer zal zijn op maandag 27 september en vanaf dan wekelijks.

Nieuw beleidsplan


Ruim een jaar geleden stelde de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Groningen een kaderplan vast. Aan de wijkkerkenraden is gevraagd om binnen dit ruim opgestelde kader het eigen beleidsplan te actualiseren. Vlak voor de zomer is het herziene beleidsplan van De Bron door de wijkkerkenraad vastgesteld. Graag willen we u als gemeenteleden hierover informeren en u deelgenoot maken. Want voor de uitvoering van het nieuwe beleidsplan is draagvlak en draagkracht van de gemeente onontbeerlijk. Op 26 september a.s. geven Nynke van Ravels en Ruud van Erp (na de dienst) een presentatie van het beleidsplan. Door de nog steeds geldende maatregelen kan niet iedereen bij deze presentatie aanwezig zijn. Daarom zijn er op donderdag 30 september a.s. in De Bron twee bijeenkomsten om kennis te nemen van het nieuwe beleidsplan en om er verder over in gesprek te gaan. De bijeenkomsten zijn om 14:00 uur en om 19:30 uur.
Heeft u belangstelling, geef u dan op bij Ruud van Erp: r.vanerp@hetnet.nl
Op 5 oktober a.s. volgt nog een bijeenkomst voor medewerkers van maatschappelijke organisaties in de wijk. Omdat we bij de uitvoering van het plan nauw met deze organisaties willen samenwerken worden zij meegenomen in de voornemens van De Bron.
Ruud van Erp.

Hallo jongens en meisjes


Wat gaat de tijd toch snel. De zomervakantie is weer voorbij en jullie zijn alweer drie weken naar school. Maar door corona hebben we voorlopig nog geen kindernevendienst. Dat vind ik best wel jammer want nu kunnen we niet aan elkaar vertellen hoe de vakantie is geweest, en in welke groep jullie nu zitten, en of jullie een leuke meester of juf hebben. Voorlopig hebben we nog kindernevendienst in de app. Zondag 26 september krijgen jullie weer een verhaal van Mirjam en Micha te horen, en komt er een leuke verwerking in te staan.
Toch missen we jullie in de Bron, en daarom is er een plannetje bedacht. We gaan iets nieuws doen, zomaar op een doordeweekse dag. We gaan Sint-Maarten vieren in de kerk. Als het 11 november is, dan mogen jullie met jullie vriendjes en vriendinnetjes ook naar de Bron komen met jullie lampion. Jullie zingen een Sintmaartenlied en je krijgt van ons warme chocolademelk (is vast lekker, want het regent vaak op 11 november). De kerk is open van 17 uur tot 19 uur. Ik hoop dat jullie allemaal komen, want ik heb ontzettend veel zin om jullie allemaal weer eens te zien.
Groetjes Betsy AB