facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

 

 

ovdlogo

Via de Bronmail houden we u zo veel mogelijk op de hoogte van wat er speelt in onze kerkgemeente.
Mocht u de bronmail nog niet ontvangen, dan kunt u zich aanmelden bij de
 scriba van De Bron.

Nieuws uit de Bron van 28-10-2021

Zondag 31 oktober 
Aanstaande zondag gaat ds. Gert Wybe v.d. Werff voor.

Producten inleveren voor de Voedselbank 
Op zaterdag 30 oktober tussen 10 en 12 uur bent u welkom om verse producten in te leveren in De Bron. En ook op de zondag erna - bij de oogstdienst - is dat mogelijk. We hopen dat er een mooi aantal kratten voor de Voedselbank gevuld raken.”

Jam actie voor Bianca Couture 
Zaterdag 30 oktober is er naast het inzamelen van verse producten voor de voedselbank ook weer mogelijk een potje zelfgemaakte jam te kopen. De opbrengst is voor het ZWO project: Bianca Couture, jullie inmiddels wel bekend.

Lees meer...

Nieuws uit De Bron van 15-10-2021

Zondag 17 oktober: Stedelijke Cantatedienst 
In deze cantatedienst in het kader van het Schnitgerfestival werken we met acht protestantse kerken samen. Werken van Michael Praetorius (1571-1621) worden ten gehore gebracht door het Cantate Consort onder leiding van Jelte Hulzebos. Het thema is: ‘Grootse meerstemmigheid’. Ds. Alberte van Ess en ds. Pieter Versloot zijn de voorgangers. U hoeft zich niet te registreren voor deze dienst en een coronatoegangsbewijs is niet nodig, omdat het gaat om een kerkdienst. Een apart deel van de kerk is bestemd voor mensen die op afstand willen zitten. Op de overige stoelen kan men gewoon aanschuiven. Wel geldt: blijf thuis bij klachten! De kerk is open om 9:30 uur. Als de ordes van dienst op zijn is de kerk vol en gaan de deuren dicht. De cantatedienst is ook via Kerkomroep te volgen (Wijkgemeente Martinikerk). 
Groningen | Martinikerk | 10:00 uur | www.schnitgerfestival.nl

Lees meer...

Nieuws uit De Bron van 7-10-2021

Zondag 10 oktober 
We volgen het spoor van de evangelist Marcus verder en lezen een kort gedeelte uit de brief aan de Efeziërs. We horen over de oproep tot navolging en hoe moeilijk dat soms kan zijn. Gebedsintenties kunnen tot zaterdag 21.00 aangeleverd worden bij de predikant

Zondag 17 oktober: Stedelijke Cantatedienst 
In deze cantatedienst in het kader van het Schnitgerfestival werken we met acht protestantse kerken samen. Werken van Michael Praetorius (1571-1621) worden ten gehore gebracht door het Cantate Consort onder leiding van Jelte Hulzebos. Het thema is: ‘Grootse meerstemmigheid’. Ds. Alberte van Ess en ds. Pieter Versloot zijn de voorgangers.

U hoeft zich niet te registreren voor deze dienst en een coronatoegangsbewijs is niet nodig, omdat het gaat om een kerkdienst. Een apart deel van de kerk is bestemd voor mensen die op afstand willen zitten. Op de overige stoelen kan men gewoon aanschuiven. Wel geldt: blijf thuis bij klachten! De kerk is open om 9:30 uur. Als de ordes van dienst op zijn is de kerk vol en gaan de deuren dicht. De cantatedienst is ook via Kerkomroep te volgen (Wijkgemeente Martinikerk). 
Groningen | Martinikerk | 10:00 uur | www.schnitgerfestival.nl

Lees meer...

Nieuws uit de Bron van 10 september 2021

Deze bronmail is, vanwege vakanties, voor 2 weken.
Er is informatie over de diensten van de komende twee weken en er is informatie over een Sint Maarten pakkettenactie.

Zondag 12 september
We vervolgen de doorgaande lezing uit Marcus. We horen van een wonderbaarlijke genezing en over geloof en ongeloof.
In deze dienst staan we voorafgaand aan de voorbeden ook stil bij het overlijden van ons gemeentelid Miep Stuitje, die afgelopen dinsdag is overleden.
Gebedsintenties kunnen tot zaterdag 21.00 aangeleverd worden bij de predikant.

Gezamenlijke (Start)zondag 19 september in de Nieuwe Kerk, aanvang 09.30 uur
In de dienst samen met de Fontein en de Nieuwe Kerk zullen er drie kinderen worden gedoopt. Met een passende tekst uit Johannes 7: 32-39.
Voorganger is ds. Tirtsa Liefting. Mannes Hofsink is cantor-organist.
Er zal in de dienst ook aandacht zijn voor de start van het nieuwe seizoen. Met de onzekerheid over wel of niet verruimingen was het echter niet mogelijk verdere activiteiten te organiseren.
De orde van dienst is aan het einde van die week te downloaden van de website van de Nieuwe Kerk. (https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10913)

Lees meer...

Subcategorieën

Start meditatie


De meditatieavonden in de Bron beginnen weer vanaf 27 september. Elke 2e en 4e maandagavond van 20:00 tot 21:00 uur. Elders in dit blad kun je er meer over lezen.

Stiltecentrum open op de maandag

In de aanloop en in het kader van de week tegen de eenzaamheid zal het stiltecentrum van De Bron elke maandag geopend zijn van 17:00 tot 19:00 uur. Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor iets of iemand in gedachten. Voor wie wil is er een gesprek mogelijk. De eerste keer zal zijn op maandag 27 september en vanaf dan wekelijks.

Nieuw beleidsplan


Ruim een jaar geleden stelde de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Groningen een kaderplan vast. Aan de wijkkerkenraden is gevraagd om binnen dit ruim opgestelde kader het eigen beleidsplan te actualiseren. Vlak voor de zomer is het herziene beleidsplan van De Bron door de wijkkerkenraad vastgesteld. Graag willen we u als gemeenteleden hierover informeren en u deelgenoot maken. Want voor de uitvoering van het nieuwe beleidsplan is draagvlak en draagkracht van de gemeente onontbeerlijk. Op 26 september a.s. geven Nynke van Ravels en Ruud van Erp (na de dienst) een presentatie van het beleidsplan. Door de nog steeds geldende maatregelen kan niet iedereen bij deze presentatie aanwezig zijn. Daarom zijn er op donderdag 30 september a.s. in De Bron twee bijeenkomsten om kennis te nemen van het nieuwe beleidsplan en om er verder over in gesprek te gaan. De bijeenkomsten zijn om 14:00 uur en om 19:30 uur.
Heeft u belangstelling, geef u dan op bij Ruud van Erp: r.vanerp@hetnet.nl
Op 5 oktober a.s. volgt nog een bijeenkomst voor medewerkers van maatschappelijke organisaties in de wijk. Omdat we bij de uitvoering van het plan nauw met deze organisaties willen samenwerken worden zij meegenomen in de voornemens van De Bron.
Ruud van Erp.

Hallo jongens en meisjes


Wat gaat de tijd toch snel. De zomervakantie is weer voorbij en jullie zijn alweer drie weken naar school. Maar door corona hebben we voorlopig nog geen kindernevendienst. Dat vind ik best wel jammer want nu kunnen we niet aan elkaar vertellen hoe de vakantie is geweest, en in welke groep jullie nu zitten, en of jullie een leuke meester of juf hebben. Voorlopig hebben we nog kindernevendienst in de app. Zondag 26 september krijgen jullie weer een verhaal van Mirjam en Micha te horen, en komt er een leuke verwerking in te staan.
Toch missen we jullie in de Bron, en daarom is er een plannetje bedacht. We gaan iets nieuws doen, zomaar op een doordeweekse dag. We gaan Sint-Maarten vieren in de kerk. Als het 11 november is, dan mogen jullie met jullie vriendjes en vriendinnetjes ook naar de Bron komen met jullie lampion. Jullie zingen een Sintmaartenlied en je krijgt van ons warme chocolademelk (is vast lekker, want het regent vaak op 11 november). De kerk is open van 17 uur tot 19 uur. Ik hoop dat jullie allemaal komen, want ik heb ontzettend veel zin om jullie allemaal weer eens te zien.
Groetjes Betsy AB