facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

 

 

ovdlogo

Via de Bronmail houden we u zo veel mogelijk op de hoogte van wat er speelt in onze kerkgemeente.
Mocht u de bronmail nog niet ontvangen, dan kunt u zich aanmelden bij de
 scriba van De Bron.

Nieuws uit de Bron van 21-07-2021

Beste leden en belangstellenden van de Bron,
Dienst zondag 25 juli 2021
Zomervieringen in de Bron: thema reizen
De laatste reis. We volgen Mozes op zijn laatste reis na een lang en volledig leven van 120 jaren op aarde. Een rijk leven, soms op grote hoogten op de Horeb en als laatste op de Nebo. Met een stiltemoment over ons op aarde, met vreugde en rijkdom tot ons leven zijn tijd heeft voltooid.

Op weg met de Bron zomerprogramma

We kunnen inmiddels terugkijken op de eerste activiteiten, bedoeld als een proeverij van wat je het komende seizoen kan verwachten.
Voor de volgende week staan er twee gepland in de Bron, waar deelname nog mogelijk is, na opgave.

Lees meer...

Nieuws uit de Bron van 25 juni 2021

Beste leden en belangstellenden van De Bron. 
Zondag 27 juni,Op de tweede van de zomer lezen we een dubbel genezingsverhaal uit Marcus 5: 22-43. Het gaat om de levens van een uitgedokterde vrouw en een meisje dat op sterven lijkt te liggen.
De twee vrouwen zonder naam zijn in meerdere opzichten met elkaar verbonden.
In deze dienst is er ook aandacht voor de kinderen. Het evangelieverhaal wordt daarom gelezen uit de bijbel in gewone taal, vergezeld met afbeeldingen. Gebedsintenties kunnen tot zaterdag 21.00 aangeleverd worden bij de predikant.

Lees meer...

Nieuws uit de Bron 19-05-2021

Pinksterviering

Aankomende zondag is het Pinksteren. Het feest (van de komst ) van de Geest. De liturgische kleur is rood, de kleur van het vuur. Het Pinksterverhaal uit het bijbelboek Handelingen vertelt dat de Heilige Geest op de leerlingen van Jezus neerdaalde in de vorm van vuurtongen.We horen het verhaal in een navertelling voor de kinderen met een afbeelding om naar te kijken. Uit het evangelie horen we van de belofte van de Geest. Uit het eerste bijbelboek lezen we het verhaal over spraakverwarring, die op het Pinksterfeest lijkt te zijn opgelost door de Geest, want mensen verstaan elkaar. Met muziek, zang, woord en gebed vragen we om de Geest en verheugen we ons in haar komst. Gebedsintenties kunnen aangeleverd worden tot zaterdag 21.00 bij de predikant. 
Je kunt de dienst volgen via www.kerkdienstgemist.nl. Je vindt de dienst eenvoudig door in het zoekveld 'PKN de Bron Groningen' in te vullen. Je wordt van harte uitgenodigd om digitaal deel te nemen aan deze viering.

Lees meer...

PinksterwijnNieuws uit de Bron 06-05-2021

PINKSTERWIJN UIT DE BRON 2021

Mis het niet: wijn te koop vanuit de kerkelijke gemeente De Bron om te delen en daarbij ook nog een goed doel te steunen. Levering aan huis. Je bestelt deze bijzondere wijn tot uiterlijk 16 mei bij het secretariaat van de Bron: lettieoostinga@ziggo.nl Daarbij geef je het bezorgadres aan en de voorkeur rood of wit. Wij bezorgen jouw bestelling op vrijdag 21 mei tussen 17.00-18.00 uur aan huis en ontvangen jouw betaling van minimaal 5 Euro per fles graag contant in een envelop. Met deze Pinksterwijn is er bovendien gelegenheid om mensen in Afrika een werkplek te gunnen in een naaiatelier.

Lees meer...

Subcategorieën

Start meditatie


De meditatieavonden in de Bron beginnen weer vanaf 27 september. Elke 2e en 4e maandagavond van 20:00 tot 21:00 uur. Elders in dit blad kun je er meer over lezen.

Stiltecentrum open op de maandag

In de aanloop en in het kader van de week tegen de eenzaamheid zal het stiltecentrum van De Bron elke maandag geopend zijn van 17:00 tot 19:00 uur. Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor iets of iemand in gedachten. Voor wie wil is er een gesprek mogelijk. De eerste keer zal zijn op maandag 27 september en vanaf dan wekelijks.

Nieuw beleidsplan


Ruim een jaar geleden stelde de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Groningen een kaderplan vast. Aan de wijkkerkenraden is gevraagd om binnen dit ruim opgestelde kader het eigen beleidsplan te actualiseren. Vlak voor de zomer is het herziene beleidsplan van De Bron door de wijkkerkenraad vastgesteld. Graag willen we u als gemeenteleden hierover informeren en u deelgenoot maken. Want voor de uitvoering van het nieuwe beleidsplan is draagvlak en draagkracht van de gemeente onontbeerlijk. Op 26 september a.s. geven Nynke van Ravels en Ruud van Erp (na de dienst) een presentatie van het beleidsplan. Door de nog steeds geldende maatregelen kan niet iedereen bij deze presentatie aanwezig zijn. Daarom zijn er op donderdag 30 september a.s. in De Bron twee bijeenkomsten om kennis te nemen van het nieuwe beleidsplan en om er verder over in gesprek te gaan. De bijeenkomsten zijn om 14:00 uur en om 19:30 uur.
Heeft u belangstelling, geef u dan op bij Ruud van Erp: r.vanerp@hetnet.nl
Op 5 oktober a.s. volgt nog een bijeenkomst voor medewerkers van maatschappelijke organisaties in de wijk. Omdat we bij de uitvoering van het plan nauw met deze organisaties willen samenwerken worden zij meegenomen in de voornemens van De Bron.
Ruud van Erp.

Hallo jongens en meisjes


Wat gaat de tijd toch snel. De zomervakantie is weer voorbij en jullie zijn alweer drie weken naar school. Maar door corona hebben we voorlopig nog geen kindernevendienst. Dat vind ik best wel jammer want nu kunnen we niet aan elkaar vertellen hoe de vakantie is geweest, en in welke groep jullie nu zitten, en of jullie een leuke meester of juf hebben. Voorlopig hebben we nog kindernevendienst in de app. Zondag 26 september krijgen jullie weer een verhaal van Mirjam en Micha te horen, en komt er een leuke verwerking in te staan.
Toch missen we jullie in de Bron, en daarom is er een plannetje bedacht. We gaan iets nieuws doen, zomaar op een doordeweekse dag. We gaan Sint-Maarten vieren in de kerk. Als het 11 november is, dan mogen jullie met jullie vriendjes en vriendinnetjes ook naar de Bron komen met jullie lampion. Jullie zingen een Sintmaartenlied en je krijgt van ons warme chocolademelk (is vast lekker, want het regent vaak op 11 november). De kerk is open van 17 uur tot 19 uur. Ik hoop dat jullie allemaal komen, want ik heb ontzettend veel zin om jullie allemaal weer eens te zien.
Groetjes Betsy AB