facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

 

telefoonTelefonisch spreekuur

Dagelijks is er een telefonisch spreekuur van 17.00 - 18.00 uur.
tel. 06-32143701

 

ovdlogo

Via de Bronmail houden we u zo veel mogelijk op de hoogte van wat er speelt in onze kerkgemeente.
Mocht u de bronmail nog niet ontvangen, dan kunt u zich aanmelden bij de
 scriba van De Bron.

Nieuws uit de Bron van 28-01-2021

Beste leden en belangstellenden van de Bron,
Het afgelopen half jaar is voorbij gevlogen. Jammer genoeg zit mijn stageperiode bij de Bron er alweer op. Ik heb het erg naar mijn zin gehad, en ik ben erg dankbaar dat ik zoveel heb mogen doen en mogen leren ondanks alle maatregelen. Doordat er veel online gebeurde heb ik lang niet iedereen in de gemeente leren kennen en kunnen spreken. Dat vind ik wel erg jammer, ik had u allen graag willen ontmoeten!

Vanwege de maatregelen heb ik ervoor gekozen mijn pastorale opdracht vanuit Windesheim uit te stellen. Omdat ik naast mijn studie werkzaam ben in de huisartsenpraktijk ben ik extra voorzichtig. Als de maatregelen versoepeld worden en het verantwoord is, dan ga ik nog een opdracht met betrekking tot pastoraat in de gemeente van de Bron uitvoeren. Wie weet kunnen we elkaar dan alsnog ontmoeten.

Lees meer...

Nieuws uit de Bron van 21-01-2021

Beste leden en belangstellenden van de Bron,
Helaas gaat het nog steeds niet goed met het stoppen van de verspreiding van het coronavirus. Daarom heeft de PKN opgeroepen om nog restrictiever te worden en in de diensten helemaal niet meer te zingen. Als kerkenraad van De Bron vinden we dat we aan deze oproep gehoor moeten geven. Met veel pijn in het hart. Want een kerkdienst zonder gemeenteleden is al kaal, maar een kerkdienst zonder zingen voelt bijna zielloos aan. Maar het is niet anders en we gaan er met elkaar het beste van maken.
We willen 'het lied' zeker een plek blijven geven in onze vieringen en we doen ons best om daar met alternatieven een zo goed mogelijke invulling aan te geven.
Ook hebben we het aantal betrokkenen bij diensten nog verder teruggebracht.
We hopen van harte dat deze vergaande beperkingen zo kort mogelijk duren. Het is voor ons allemaal een groot gemis. De dienst van de ontmoeting is altijd een belangrijk onderdeel van de diensten in de Bron. Laten we elkaar (digitaal) vasthouden en op alle verantwoorde manier met elkaar in contact blijven.

Lees meer...

Nieuws uit de Bron van 13-01-2021

Beste leden en belangstellenden van de Bron,

Bij de dienst van aanstaande zondag 17 januari.
Deze zondag is de start van de gebedsweek voor de eenheid van alle christenen, een wereldwijd oecumenisch initiatief. Normaal bereiden we dat voor en vieren dat met Damsterboord en de Walfriedgemeenschap. Na de gezamenlijke dienst was er dan altijd volop de gelegenheid elkaar te ontmoeten.
Dit jaar zouden we eigenlijk naar de Emmauskerk gaan. Na overleg hebben we besloten dat we in verband met corona nu elk in ons eigen gebouw blijven en er daar aandacht aan besteden. En de intentie uitgesproken om in gedachten en gebeden met elkaar verbonden te zijn..
Elk jaar is het weer een verrassing welk land en welke geloofsgemeenschap de liturgie aanreikt, die wereldwijd dan wordt gevierd. Dit jaar reikt de kloostergemeenschap Grand Champs uit Zwitserland de liturgie aan. Grand Champs is de vrouwelijke pendant van Taizé met wie ze verbonden zijn. Een oecumenisch vrouwenklooster, die een kloosterachtige liturgie aanreikt, met uiteraard meerdere Taizéliederen. Het thema is: Blijf in mijn liefde.

Lees meer...

Nieuws uit de Bron van 07-01-2021

Opbrengst actie Bianca Couture
Na een drukke decembermaand voor het ‘ZWO-team’ mogen we heel blij zijn met het eindresultaat! Er zijn meer dan 40 tasjes afgeleverd!
Op 31 december om 19.51 was de laatste bestelling. Hiermee kwam de teller uit op 422,50 euro! Een geweldig bedrag, goed voor bijna twee ‘starterskits’. Twee jonge vrouwen, die de naaiopleiding bij Bianca Couture hebben afgerond, kunnen nu zelfstandig aan de slag! Een hoopvol begin van het nieuwe jaar!
Hierbij iedereen heel hartelijk bedankt, die het project op deze manier heeft ondersteund. En...wie weet wat voor acties er nog meer komen in 2021.
Het ZWO-team

Dienst 10 januari 2021
De voorganger deze zondag is Aline Sikkema.
De voorbeden kunnen aangeleverd worden tot vrijdagavond 20.00 uur en gestuurd worden naar ajsikkema@gmail.com.
De eerste collecte is voor de Diaconie Protestantse Gemeente Groningen.
Met de opbrengst worden diaconale werkzaamheden in de stad ondersteund en wordt ook aan andere doelen, projecten of organisaties bijgedragen, zowel lokaal als internationaal.
De tweede collecte is voor het Stedelijk Kerkenwerk.
Je kunt de dienst volgen via www.kerkdienstgemist.nl. Je vindt de dienst eenvoudig door in het zoekveld 'PKN de Bron Groningen' in te vullen. Je wordt van harte uitgenodigd om digitaal deel te nemen aan deze viering.
De orde van dienst vind je hier op de website onder dienst gemist.
Namens de wijkkerkenraad,
Lettie Oostinga, scriba