facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

dienst 18 03 201805299Diaconaat & Veertigdagentijd

In de erediensten voor Pasen is er aandacht voor het thema “Onvoorwaardelijke Liefde”. Moeders, vaders, verzorgers, grootouders, zij vormen de ruggengraat van onze samenleving. En ze zetten zich, net als vele anderen, onvermoeibaar en onvoorwaardelijk in voor hun kinderen. Hierdoor krijgen kinderen én hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht. Per zondag wordt dit thema toegespitst op de volgende onderwerpen:
Moedig vasthouden, Opgetild worden, Sterk zijn, Genoeg voor iedereen, Nieuw leven en Zorg voor kwetsbare mensen en kinderen. Elk onderwerp wordt in de eredienst o.a. toegelicht met een digitale presentatie over het doel van de eerste collecte. De derde collecte gaat gedurende de veertigdagentijd naar “Future of our Hands”, het project i.s.m. de Fontein en de Nieuwe Kerk.

Lees meer...

40-dagentijd

Tot eind maart zal in de erediensten voor Pasen aandacht zijn voor het thema “Onvoorwaardelijke Liefde”. Moeders, vaders, verzorgers, grootouders, zij vormen de ruggengraat van onze samenleving. En ze zetten zich, net als vele anderen, onvermoeibaar en onvoorwaardelijk in voor hun kinderen. Hierdoor krijgen kinderen én hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht.
Per zondag wordt dit thema toegespitst op de volgende onderwerpen: Moedig vasthouden, Opgetild worden, Sterk zijn, Genoeg voor iedereen, Nieuw leven en Zorg voor kwetsbare mensen en kinderen.Elk onderwerp wordt in de eredienst o.a. toegelicht met een digitale presentatie over het doel van de eerste collecte dat gekoppeld is aan het onderwerp van de betreffende dienst. De derde collecte zal gedurende de 40dagentijd naar “The future in our Hands” gaan, het ZWO-project waarin we samenwerken met De Fontein en de Nieuwe Kerk. 

Lees meer...

Paascyclus

De cyclus begint op Witte Donderdag om 19.00. We zitten aan tafel en vieren de maaltijd, ter nagedachtenis van dat laatste Avondmaal van Jezus met zijn vrienden. Op Goede Vrijdag is er om 19.00 een ingetogen viering. Het Passieverhaal zal gelezen worden uit het Marcusevangelie. Het projectkoor zal onder anderen Psalm 22 zingen, met die indringende woorden: ‘Mijn God, mijn God waarom hebt u mij verlaten?’ De Paaswake op zaterdag zal beginnen om 23.00. De nieuwe Paaskaars wordt binnen gebracht, als teken dat het licht heeft overwonnen. De liturgische kleur gaat van rood naar de feestkleur wit. We lezen het Paasevangelie volgens Marcus. Daarbij is er ook gelegenheid de eigen doop te gedenken. Op Paasochtend om 10.00 jubelen we nog even door: het leven is sterker dan de dood! 
Het projectkoor onder leiding van Peter Rippen zal aan al deze diensten zijn medewerking verlenen.

Aktie kerkbalans 2018

Tegen het einde van januari is de actie kerkbalans gehouden. Zoals ieder jaar rekenen we erop dat iedereen ruimhartig financieel wil bijdragen aan de kerk. Uw bijdrage is van groot belang om de kerk financieel gezond te houden en alle kerkelijke activiteiten nu en in de toekomst mogelijk te maken. Eind januari is naar iedereen een brief verzonden per E-mail of via de post waarin staat hoe u uw toezegging kunt doen. Wij hopen dat u al een toezegging heeft gedaan. Heeft u nog geen toezegging gedaan dan stellen wij het op prijs dat u dat alsnog doet. Is de brief met informatie zoekgeraakt dan kunt u op de website van de protestantse gemeente zien hoe u uw toezegging kunt doen. https://www.protestantsegemeentegroningen.nl/kerkbalans .
Gerard AB, kerkrentmeester.

SCHILDER EN TEKEN WORKSHOP IN DE 40 DAGEN TIJD

Zaterdag 10 maart 2018
10.00 uur - ongeveer 12.30 uur
De workshop wordt gegeven door Grietje Ynema, coach beeldende kunst.
Om mee te doen aan deze workshop hoef je niet te kunnen tekenen of schilderen.
Stap voor stap gaan we aan de slag.
We gaan aan het werk met verf, kleurpotlood, soft pastel, olie pastel e.a.
Laat u verrassen door de kunstenaar in uzelf en geef u op.
Opgave via een lijst in de foyer of via de mail, bellen kan ook: 050-5419452
Materiaalkosten zijn €5,- per persoon, Inclusief koffie en thee.

Alles rond de 40 dagentijd!

Veertigdagentijd in de diensten:
Van 14 februari t/m 31 maart zal in de erediensten voor Pasen aandacht zijn voor het thema “Onvoorwaardelijke Lief-de”. Moeders, vaders, verzorgers, grootouders, zij vormen de ruggengraat van onze samenleving. En ze zetten zich, net als vele anderen, onvermoeibaar en onvoorwaardelijk in voor hun kinderen. Hierdoor krijgen kinderen én hun ge-meenschap nieuwe hoop en kracht. Per zondag zal dit thema toegespitst worden op de volgende onderwerpen: Moedig vasthouden, Opgetild worden, Sterk zijn, Genoeg voor iedereen, Nieuw leven en Zorg voor kwetsbare mensen en kinderen. Elk onderwerp zal in de eredienst toegelicht worden met een digitale presentatie over het doel van de eerste collecte, dat aan het onderwerp van betreffende dienst gekoppeld is.
De derde collecte zal gedurende de veertigdagentijd naar “Future in our Hands” gaan, een project i.s.m. de Fontein en de Nieuwe Kerk. Met een hartenslinger in de kerkzaal wordt iedere bezoeker gedurende de veertigdagentijd in de gelegenheid gesteld iets te schrijven of te tekenen over wie of wat hem of haar onvoorwaardelijke liefde toont. Zo hopen we met elkaar toe te groeien naar het Paasfeest in een tijd van bezinning en omzien naar elkaar.

Lees meer...

Besteding derde collecte in de 40 dagentijd is voor het project The Future in our Hands

Stichting "the Future in our Hands" opgericht door Didy en Jan Steenhuis is sinds 2000 in Gambia bezig met het opbouwen en onderhouden van een een school en een medische post voor de bevolking. Het idee hierachter is dat kinderen een goede opleiding krijgen en de bevolking medische zorg. De school heeft 175 kinderen onder haar hoede in de leeftijd van 3 tot en met 7 jaar. Het geld voor de leerkrachten, verpleegkundigen en het schoolgeld wordt jaarlijks bijeen gebracht door de "club van vrienden van The Future in our Hands".
Een aantal extra zaken wordt gefinancierd vanuit gezamenlijke ZWO- acties van de Fontein, de Nieuwe Kerk en de Bron. Denk b.v. aan de "rugzakjes-actie" en het nieuwe dak op de school (de Fontein). We zijn nu bezig voor nieuwe speeltoestellen op het plein.
Jullie bijdrage is van harte welkom! Daar voor onze dank

Diaconaal nieuws

Koffiepunten sparen voor de Voedselbank:
Al enige tijd worden koffiepunten van Douwe Egberts ingezameld voor de Voedselbank in Groningen. Een mooi initiatief dat door de diaconie van de Bron van harte wordt ondersteund. Doet u mee? De punten kunnen, evenals andere houdbare producten, in de mand van de Voedselbank gedaan worden. De mand staat elke zondag, als er een kerkdienst is, in de foyer van de Bron. De punten kunnen ook ingeleverd worden bij het adres van de Voedselbank op Ulgersmaweg 57 in Groningen. Een klein gebaar is een groot goed.

Veertigdagentijd
Van 14 februari t/m 31 maart zal er in de erediensten voor Pasen aandacht zijn voor het thema “Onvoorwaardelijke Liefde”. Moeders, vaders, verzorgers, grootouders, zij vormen de ruggengraat van onze samenleving.

Lees meer...

alberte van ess 1362920633Positieve berichten

Een jaar moest ik het geven, had de cardioloog gezegd. Deze maand waren er controle-onderzoeken in hoeverre mijn hart zich inmiddels had hersteld. En de uitslag was alleszins positief. De hartklep heeft zich goed hersteld en de hartcapaciteit gaat al weer richting normaal.
Daar waren we heel blij mee en het geeft vertrouwen voor de toekomst.
Alberte van Ess

Terugblik Kerst-inn

KerstInn2Voor de vierde keer stelde de Bron op Eerste Kerstdag haar deuren open voor een ieder die behoefte had aan een gezellig samenzijn. De ochtendkerstdienst liep over in een kerstbrunch met kerststol, soep en een gevarieerd buffet met zelfgemaakte hapjes en salades. In de hal van de school, waar alles nog in kerstsfeer was, zaten aan verschillende tafels mensen gemoedelijk bij elkaar. Een gesprek, hier en daar verkennend omdat men elkaar niet eerder ontmoet had, een spelletje, een luisterend oor, het was er allemaal. Dit jaar was ervoor gekozen om het gebeuren iets korter te laten duren. We zijn er in geslaagd om ook dit jaar te laten zien dat de Bron een warme plek is waar iedereen welkom is. Of je nu langere of iets kortere tijd bij elkaar bent. Geluk zit in kleine hoekjes. En die waren er!
Verbonden met elkaar, verwonderd over elkaar, gingen we allen met een glimlach op het gezicht huiswaarts.

 

kerstInn1

21 januari – 10.00 uur - gezamenlijke oecumenische viering in de Emmaüskerk – (géén dienst in de Bron).

Adres Ra 4 in Lewenborg
voorgangers: Mieke de Vries, Lidy van Duijn, ds. Alberte van Ess, ds. Jan Wilts
m.m.v. het Emmaüskoor

logos kerken

‘Recht door zee’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 21 tot en met 28 januari 2018. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus, en is afkomstig uit het Caribisch gebied. De Week van Gebed wordt georganiseerd door de Raad van Kerken en Missie Nederland.
De liturgie voor deze oecumenische vieringen wordt elk jaar samengesteld door een kerk ergens in één van de deelnemende landen. Dit jaar zijn dat kerken uit het Caribisch gebied. Als u de liturgie wilt inzien kijk dan op www.raadvankerken.nl/pagina/4427/week_van_gebed_2018