facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Besteding derde collecte in de 40 dagentijd is voor het project The Future in our Hands

Stichting "the Future in our Hands" opgericht door Didy en Jan Steenhuis is sinds 2000 in Gambia bezig met het opbouwen en onderhouden van een een school en een medische post voor de bevolking. Het idee hierachter is dat kinderen een goede opleiding krijgen en de bevolking medische zorg. De school heeft 175 kinderen onder haar hoede in de leeftijd van 3 tot en met 7 jaar. Het geld voor de leerkrachten, verpleegkundigen en het schoolgeld wordt jaarlijks bijeen gebracht door de "club van vrienden van The Future in our Hands".
Een aantal extra zaken wordt gefinancierd vanuit gezamenlijke ZWO- acties van de Fontein, de Nieuwe Kerk en de Bron. Denk b.v. aan de "rugzakjes-actie" en het nieuwe dak op de school (de Fontein). We zijn nu bezig voor nieuwe speeltoestellen op het plein.
Jullie bijdrage is van harte welkom! Daar voor onze dank

Diaconaal nieuws

Koffiepunten sparen voor de Voedselbank:
Al enige tijd worden koffiepunten van Douwe Egberts ingezameld voor de Voedselbank in Groningen. Een mooi initiatief dat door de diaconie van de Bron van harte wordt ondersteund. Doet u mee? De punten kunnen, evenals andere houdbare producten, in de mand van de Voedselbank gedaan worden. De mand staat elke zondag, als er een kerkdienst is, in de foyer van de Bron. De punten kunnen ook ingeleverd worden bij het adres van de Voedselbank op Ulgersmaweg 57 in Groningen. Een klein gebaar is een groot goed.

Veertigdagentijd
Van 14 februari t/m 31 maart zal er in de erediensten voor Pasen aandacht zijn voor het thema “Onvoorwaardelijke Liefde”. Moeders, vaders, verzorgers, grootouders, zij vormen de ruggengraat van onze samenleving.

Lees meer...

alberte van ess 1362920633Positieve berichten

Een jaar moest ik het geven, had de cardioloog gezegd. Deze maand waren er controle-onderzoeken in hoeverre mijn hart zich inmiddels had hersteld. En de uitslag was alleszins positief. De hartklep heeft zich goed hersteld en de hartcapaciteit gaat al weer richting normaal.
Daar waren we heel blij mee en het geeft vertrouwen voor de toekomst.
Alberte van Ess

Terugblik Kerst-inn

KerstInn2Voor de vierde keer stelde de Bron op Eerste Kerstdag haar deuren open voor een ieder die behoefte had aan een gezellig samenzijn. De ochtendkerstdienst liep over in een kerstbrunch met kerststol, soep en een gevarieerd buffet met zelfgemaakte hapjes en salades. In de hal van de school, waar alles nog in kerstsfeer was, zaten aan verschillende tafels mensen gemoedelijk bij elkaar. Een gesprek, hier en daar verkennend omdat men elkaar niet eerder ontmoet had, een spelletje, een luisterend oor, het was er allemaal. Dit jaar was ervoor gekozen om het gebeuren iets korter te laten duren. We zijn er in geslaagd om ook dit jaar te laten zien dat de Bron een warme plek is waar iedereen welkom is. Of je nu langere of iets kortere tijd bij elkaar bent. Geluk zit in kleine hoekjes. En die waren er!
Verbonden met elkaar, verwonderd over elkaar, gingen we allen met een glimlach op het gezicht huiswaarts.

 

kerstInn1

21 januari – 10.00 uur - gezamenlijke oecumenische viering in de Emmaüskerk – (géén dienst in de Bron).

Adres Ra 4 in Lewenborg
voorgangers: Mieke de Vries, Lidy van Duijn, ds. Alberte van Ess, ds. Jan Wilts
m.m.v. het Emmaüskoor

logos kerken

‘Recht door zee’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 21 tot en met 28 januari 2018. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus, en is afkomstig uit het Caribisch gebied. De Week van Gebed wordt georganiseerd door de Raad van Kerken en Missie Nederland.
De liturgie voor deze oecumenische vieringen wordt elk jaar samengesteld door een kerk ergens in één van de deelnemende landen. Dit jaar zijn dat kerken uit het Caribisch gebied. Als u de liturgie wilt inzien kijk dan op www.raadvankerken.nl/pagina/4427/week_van_gebed_2018

Het weeshuis in Kenia

Zo wordt het diaconaal project genoemd waarvoor vanaf eind vorig jaar op verschillende manieren geld is ingezameld. Het weeshuis is een van de projecten van het “Dear Diary Initiatives Kenya”. Op de gelijknamige site kun je op foto’s zien hoe de restauratie van het weeshuis vordert. “Dear Diary Initiatives Kenya” is een gemeenschap zonder winstoogmerk die in 2011 werd opgericht om te pleiten voor de rechten en het welzijn van mensen met een handicap. Men ondersteunt mensen met een handicap die verwaarloosd zijn door hun families. Het kan ook zijn dat de gezinnen niet in staat zijn om deze mensen te voorzien in hun basisbehoefte en medicatie. Een van de doelstellingen is gehandicapten toerusten om zelfvoorzienend te zijn. Op dit moment wordt een weeshuis gebouwd dat bekend staat als Restoration Orphanage. Momenteel wonen er 36 weeskinderen in twee kamers. Het is de bedoeling dat er twee kamers voor de jongens komen, twee kamers voor de meisjes en een kamer voor de verzorgers. Ook komt er een keuken, een wasruimte, twee badkamers en een winkel. De fundering en de pilaren zijn klaar en er wordt nu begonnen aan de muren en het dak. Er is nu een eind gekomen aan het ondersteunen van dit project. Naar het weeshuis gaat het mooie bedrag van € 2068,80.

Ontmoeting bij oliebollen

Op 27 december is er weer een oliebollenontmoetingsmoment. De seniorenwerkgroep, in samenwerking met o.a. De Bron, de BOB en het Leger des Heils, organiseren regelmatig ontmoetingsmomenten in de wijk. Zo hebben wij meerdere keren per jaar een gezellig ontbijt en op 21 december was er een kerstdiner met workshops in het Heerdenhoes. Om het jaar knallend af te sluiten houden wij op woensdag 27 december tussen 10.00-12.30 uur in de Bron een ontmoeting onder het genot van een kop koffie of thee en natuurlijk heerlijke oliebollen of indien men dat liever heeft krentenbollen.
De activiteiten zijn toegankelijk voor een ieder die wel eens wat nieuwe wijkbewoners wil ontmoeten.
Christien de Ruiter

25 december - Kerst-Inn

Aansluitend aan de kerstdienst zal in De Bron (nu voor de vierde keer) een Kerst-Inn worden gehouden. Tot ca. 14.30 uur staan de kerkdeuren open voor iedereen die op ongedwongen wijze elkaar wil ontmoeten. Er staat een uitgebreide koffietafel klaar met allerlei lekkere dingen en er zijn verschillende activiteiten en spelletjes te doen. Samen met de mensen die wat lekkers willen klaarmaken, mee willen werken in de voorbereidingen en mee willen helpen met opruimen, hopen we weer op een gezellig samenzijn.

superstadjerSuperstadjer in de Nieuwe Kerk

‘Superstadjer’. Het is me nogal een titel, die de Commissie voor Spijsuitdeling te vergeven had op donderdag 14 december. En aan die titel is dan ook nog eens een fiks geldbedrag verbonden, één derde voor de Superstadjer zelf, en twee derde voor een door de Superstadjer aan te wijzen Stad-Groninger goed doel.
Er ging een groot gejoel op in de zaal van het Stadhuis waar burgemeester Peter den Oudsten bekendmaakte dat Christien de Ruiter de Superstadjer van 2017 is. De instemming van familie, vrienden en medevrijwilligers was duidelijk te horen. Christien zelf was eigenlijk vooral verbaasd; minstens één van de genomineerden gooide wat haar betreft hogere ogen. Typerend voor onze Superstadjer is dat ze het geld voor een goed doel deels heeft toegekend aan het Hamelhuys, de activiteit van een van de andere genomineerden.

Lees meer...

Activiteiten in De Bron in de decembermaand

Kerstpakkettenactie

Het winkelende publiek in Beijum kan er niet omheen: op drie achtereenvolgende zaterdagen wor-den er boodschappen ingezameld om daar zeker zo’n 175 kerstpakketten mee te kunnen vullen. De-ze pakketten worden later in december thuisbezorgd op even zovele adressen waar we vermoeden dat ze erg welkom zijn. De kerstpakkettenactie is een gezamenlijk project van meerdere Beijumse organisaties. Ook De Bron doet hieraan mee. Met hulp van heel veel kleine en grote gevers kunnen we de kerstdagen wat feestelijker maken voor mensen die daar zelf het geld of de puf niet voor heb-ben. Wij zijn momenteel al heel druk bezig met het inzamelen van spullen. Tot dusverre zijn er al 185 aanvragen binnen. Wij hopen met elkaar de dozen te vullen. In week 50 wordt de Bron omgetoverd tot het distributiecentrum voor deze actie. Vanaf 12 december is het inpakken en hopelijk vanaf 13 december ’s middags de weg op. Mocht u op 12 of 13 december nog een paar uurtjes vrij hebben dan kunnen wij uw hulp goed gebruiken. Op zondag 10 december staan er in De Bron nog dozen klaar om uw bijdrage in te deponeren. In de week daarna gaan we de pakketten samenstellen en bezorgen. Actuele informatie over boodschappen die we nog kunnen gebruiken is te verkrijgen bij Christien de Ruiter,  06 4159 0339. Zie ook de hierbij afgedrukte flyer.

Lees meer...

Komende diensten

Stiltecentrum van de Bron open in Adventstijd
Het stiltecentrum is open in de tijd voor Kerst op de maandagavonden 11 en 18 december.
Van 19.30 tot 20.30 u. is er vrije inloop met de mogelijkheid een kaarsje aan te steken of in stilte te zitten, biddend of mediterend. Er liggen teksten ter inspiratie. Om 20.30 is er een gezamenlijke stiltevesper tot 21.00 uur.
Kerstnachtdienst in de Bron
Op 24 december is er om 22.00 u. de kerstnachtdienst in de Bron. Het projectkoor verleent haar medewerking. Het kerstevangelie zal klinken. Samen zingen, luisteren en verstillen bij de kerstboodschap.
Oudejaarsvesper in de Bron
Oudejaarsdag valt dit jaar op zondag. Om 17.00 u. is er een vesper om gezamenlijk het oude jaar af te sluiten. Met muziek, zang en woorden ter inspiratie kijken we terug op wat dit afgelopen jaar ons gebracht heeft.

Lees meer...