facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

levensparelsVieringen

Ook tijdens de vieringen schenken we aandacht aan de weg naar Pasen. We volgen het project van Kerk in Actie. Hierin wordt gewerkt met levensparels. Daar proberen we gezamenlijk een invulling aan te geven. Er is de mogelijkheid zelf een armband met levensparels aan te schaffen voor het kleine bedrag van 4 euro. Een intekenlijst hiervoor vind u in de Bron. Ook hebben we in deze tijd een derde collecte waarvan de opbrengst bestemd is voor de stichting “Rondom Baba”

RondomBaba40-dagenproject

Als we soberder leven houden we geld over. Daarom kiezen we ieder jaar een bijzonder project waar dit extra geld naar toe gaat. Dat is het geld dat over blijft van de sobere maaltijden en de opbrengst van de derde collecte die we in deze tijd iedere zondag houden. We hebben dit jaar gekozen voor het project “Rondom om Baba” in Mali. Het project heeft al eerder bij ons in de belangstelling gestaan. Op dit moment heerst er in grote delen van Afrika honger, zo ook in Mali. Stichting Rondom Baba (2007) werkt in Mali aan duurzame ontwikkeling van de leef- en werkomstandigheden van de extreem armen. De stichting streeft ernaar om door opleiding en werk in combinatie met gedrags- en cultuurverandering de vicieuze cirkel van de armoede te doorbreken.

Lees meer...

Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking

De ZWO is gestart met een nieuw project in samenwerking met De Fontein en de Nieuwe Kerk
Het is ten bate van de Stichting The Future in our Hands, die sinds 2000 in Gambia bezig is met het opbouwen en onderhouden van een school voor de lokale bevolking en het onderhouden van een medische post. Het idee hierachter is dat de kinderen een goede start/opleiding krijgen en de bevolking de medische zorg.
Er zijn hier 175 kinderen op school. Het betreft een ‘nurseryschool’ voor kinderen van 3 tot 8 jaar. De Stichting betaalt het schoolgeld en draagt zorg voor de medische post en onderhoud aan de gebouwen. Jaarlijks moet 5000 Euro bijeen gebracht worden om dit project draaiende te houden.

Lees meer...

TheFutureInOurHandsNieuw project van de ZWO: Stichting The Future in our Hands

De ZWO is gestart met een nieuw project in samenwerking met De Fontein en de Nieuwe Kerk
Het is tbv de Stichting The Future in our Hands, die sinds 2000 in Gambia bezig is met het opbouwen en onderhouden van een school voor de lokale bevolking en het onderhouden van een medische post. Het idee hierachter is dat de kinderen een goed start/opleiding krijgen en de bevolking de medische zorg.
We komen hier later uitgebreider op terug.
Voor 12 maart hebben we als eerste actie wat lekkers bij de koffie en voor een klein bedag van 0,50 eurocent ondersteunt u ons project
namens de ZWO commissie : Immie Hoekstra