facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Afscheid kindernevendienst

Op 9 juli a.s. nemen Kelly en Eva afscheid van de kindernevendienst. Zij zetten hun schoolloopbaan voort op het voortgezet onderwijs.
Het is tegelijkertijd het voorlopige afscheid van de kindernevendiensten in de Bron. Vrijwel vanaf het begin van de Samen op Weggemeente Beijum heeft de kindernevendienst een vertrouwde plek gehad in de liturgie. Op de orde van dienst werd de dienst vermeld als ‘voor jonge oren’.
Dit is echter geen definitief afscheid. De huidige leiding (Jantien Dam, Betsy de Jong, Betsy AB en Christian Hulzebos) zijn bereid bij speciale diensten zoals bijvoorbeeld Pasen alsnog een kindernevendienst te organiseren. De kaars die bij deze diensten hoort, blijft dan ook zijn plek op de viertafel houden .
Daarnaast blijft Betsy AB lid van de stedelijke jeugdwerkgroep.
Ruud van Erp

Zondag 4 juni, Pinksteren 2017

Wat zouden we gaan beleven met elkaar op deze feestzondag? Deze dag van het feest van de Geest. De afloop van Pasen. Word ik geraakt? Komen we in ‘in vuur en vlam’?
Wordt er een taal gesproken die ik versta?
Ik zit stil te wachten. Om mij heen wordt er gepraat en gelachen. Mensen ontmoeten elkaar.
Gemengde gevoelens heb ik. Feest? Maar er is zoveel te huilen. Dat kan me zomaar ineens overvallen. Waarom tranen? Is het de worsteling om het uit te houden in je leven? Of het verdriet van gemis. Gemis van iets of van iemand.
Maar let op: het wordt stil! We gaan beginnen.
Gemeenteleden verzorgen met elkaar deze Pinksterviering (onze dominee is nog aan het revalideren). Het verhaal van Ruth, dat is wat vandaag wordt gelezen en gezongen. Als één van de tien mooiste Bijbelverhalen van de Groningers.

Lees meer...

Zondag 9 Juli 2017 de ZWO Zomertafel.

Op 9 juli as heeft de ZWO weer een actie voor het project : The Future in Our Hands.
De opbrengst gaat naar de 175 kinderen in Gambia om de mogelijkheid te krijgen om naar school te gaan. Voor 15 euro per jaar kan 1 kind naar school. Dus alle beetjes helpen. Ook is het bedoeld voor ondersteuning van de medische post.
U kunt uw bijdrage leveren door wat zomerspulletje af te nemen en wat lekkers te kopen voor bij de koffie. Helpt u ons mee?

Immie Hoekstra, werkgroep Diakonie/ZWO

Gezamenlijk ZWO-project

Presentatie van het gezamenlijk project van de ZWO van De Nieuwe Kerk, De Fontein en De Bron op 18 juni in de Nieuwe Kerk.
Stichting The Future in our Hands is sinds 2000 in Gambia bezig met het opbouwen en onderhouden van een school en een medische post voor de lokale bevolking. Het idee hierachter is dat de kinderen een goede opleiding krijgen en de hele bevolking medische zorg.
Dit project wordt nu ondersteund door alle drie de kerken. We gaan ons door gezamenlijke acties en extra acties bij de eigen kerken inzetten om dit project het komende jaar en misschien langer (De Bron en De Nieuwe Kerk zijn nog maar net begonnen) te ondersteunen. Op 18 juni geven we een korte presentatie over de stichting na de dienst.

Lees meer...

Taizéviering in De Bron

‘Laudate Omnes Gentes’ (‘Alle volken loof de Heer’) is één van de bekende liederen uit de geloofsgemeenschap Taizé. Op 11 juni is er een Taizédienst in de Bron. Deze oecumenische viering is in verband met Pinksteren verschoven naar de tweede zondag van de maand. De dienst is voorbereid met Lexia Koch, Nynke en Vincent van Ravels en Lettie Oostinga. Het belooft een dienst te worden met mooie liederen, meditatieve stiltes en treffende teksten!
U bent van harte welkom, de dienst begint om 10.00 uur.
Namens de werkgroep Oecumenische Vieringen, Lettie Oostinga

Rijstactie een succes!

Rijstactie voor Here Bugu ( Plaats van Vrede) , Mali, een initiatief van de Nederlandse Yvonne Gerner en de Malinees Mamadou (Baba) Traoré. U heb in KIS van 25 maart het artikel kunnen lezen van Agnes de Vos ( Kerk Actief) waarbij ze ons uitgebreid heeft geïnformeerd. In de veertigdagentijd is er in de Bron geld ingezameld tijdens de 3e collecte en samen met de opbrengst van de sobere maaltijden heeft dit een bedrag opgeleverd van 841,20 euro.
Een zak rijst van 100 kg kost 68 euro. We hadden het streven van 10 zakken, maar dit is ruimschoots gehaald, zoals u uit kunt rekenen. We kunnen hiermee 12 zakken en een beetje doneren, uiteraard in de vorm van geld, de rijst komt uit Mali zelf. Fantastisch, iedereen heel hartelijk bedankt voor de bijdrage.
Mocht u nog meer willen weten over de stichting dan kunt u dat lezen op de website
www.rondombaba.nl en op de blog van Yvonne Gerner; rondombaba.blog-spot.nl

Afwezigheid Alberte van Ess

Zoals u weet uit eerdere berichten is onze wijkpredikant Alberte van Ess al geruime tijd uit de running als gevolg van problemen met haar hart. Begin april heeft zij een risicovolle operatie ondergaan. Het is tijdens de operatie even heel spannend geweest en ook de dagen daarna zijn bepaald niet gemakkelijk voor haar geweest. Gelukkig mocht Alberte vlak voor Pasen weer naar huis. We zijn nu een aantal weken verder en het gaat langzamerhand de goede kant op. Het is echter wel zaak om het heel rustig aan te doen en voorlopig nog niet aan werken te denken. Dat hebben de artsen haar stevig op het hart gedrukt. De komende weken mag ze voorzichtig beginnen met hartrevalidatie en dat zal veel energie vergen. Alberte heeft de afgelopen periode heel veel kaarten en andere vormen van goede wensen ontvangen; daar is ze heel blij mee en heeft dit als hartverwarmend ervaren.
Voorlopig is het nog te vermoeiend voor haar om bezoek te ontvangen en ook (lange) telefoongesprekken vergen nog te veel. Alberte wil graag iedereen bedanken die in de afgelopen weken met haar heeft meegeleefd en nog steeds meeleeft. Het doet haar erg goed om zich zo gesteund te weten.
Namens de wijkkerkenraad,
Nynke Ravels

levensparelsLevensparels gaven in de 40 dagentijd extra glans

Van Godsparel naar opstandingsparel, 18 parels met een betekenis die samen een armband vormen. Het idee is ontwikkeld door de evangelische-lutherse bisschop Lannebo uit Zweden. Dit idee is enthousiast opgepakt door Erik en Ellen Postma (eigenhandig gemaakt!) en gefotografeerd door Jaap Koerts
waarbij aan de hand van de foto's uitleg werd gegeven tijdens de diensten. De armbandjes vonden gretig aftrek: er zijn 50 stuks afgeleverd.
Met dank aan Erik en Ellen en Jaap voor dit mooie initiatief.

Toerustingsavond "Rouw en present zijn"

6 april in de Fontein waren zo’n 30 mensen bij elkaar uit de drie kerken, die zich inzetten voor het pastoraat en mensen van de uitvaartgroep. Heleen Stokroos had een avond voorbereid in het kader van haar opleiding. Het thema was “rouw en present zijn”.
Ze leidde ons bij haar inleiding door het doolhof die rouwen met zich mee kan brengen, want een ieder beleeft en doorleeft dit op zijn en haar eigen manier en tempo. Ze doorspekte dit schema met vele praktische voorbeelden, waarbij het niet alleen gaat over het verlies aan het leven, maar ook werkeloos worden, verlies van status, scheiding, een plotseling ongeluk of lichamelijk gehandicapt raken enz. 
De oude zienswijze zit vooral in het verwerken van verdriet, gemis; moeten we ergens doorheen? Moeten we erdoor genezen? De rouw wordt tegenwoordig meer ruimte gelaten, want verdriet gaat niet over. Marleen haalde diverse emoties aan die je kunt tegenkomen op pastoraal bezoek, want verlies hoort bij het leven, wanneer dan ook; dat bindt ons allemaal! Als je dat gaat inzien, komt er ook het inzicht dat ons huidige bestaan ook winst kan zijn. Het leven is om geleefd te worden en ook dat hoeven we niet alleen te doen.

Lees meer...

Terugblik Projectkoor voor Pasen.

Als u dit stukje leest is Pasen al weer achter de rug. Het projectkoor heeft sinds 3 maart elke vrijdagavond gerepeteerd in De Bron onder de bezielende leiding van Ton Tromp en Peter Rippen. Meer dan 20 mensen kwamen trouw. Ook een paar nieuwe mensen mochten we verwelkomen. Peter Rippen heeft het Onze Vader, zoals het tegenwoordig tijdens de diensten gebeden, wordt op muziek gezet. Deze versie is heel mooi geworden. We hebben uit de Graankorrel een paar vertrouwde bekende liederen gezongen en ook twee liederen uit Daar is het daglicht.

Lees meer...

Paascyclus 2017, de vieringen in de Bron.

"Maria Magdalena is radeloos als ze ziet dat het graf van Jezus leeg is. Ze vraagt aan de man die ze aanziet voor de hovenier waar het lichaam is gebleven. Pas als hij haar naam noemt, beseft ze wie ze voor zich heeft"; dit citaat staat in de orde van dienst van de komende Paascyclus in de Bron.
Witte Donderdag zal de jaarlijkse Paascyclus beginnen met de maaltijd van de Heer. Voorganger is ds. Jaap Koopmans. Yohanes Siem zal dan voor de muzikale ondersteuning zorgen. Het projectkoor van de Bron zal tijdens alle diensten zijn muzikale bijdrage leveren, onder leiding van verschillende dirigenten. Op Witte Donderdag zal na de dienst in de Bron ook de Passion weer kunnen worden bekeken en beleefd. Op Goede Vrijdag en tijdens de Paaswake op Stille Zaterdag, waarin de nieuwe Paaskaars zal worden binnengedragen, zal ds. Koopmans ook voorgaan. In deze diensten zal Peter Rippen voor de muzikale omlijsting zorgen.
Licht, alles wordt licht!.....op de Paasmorgen zal ds. Thiemo Meijlink voorgaan, en zal Peter Rippen ons weer muzikaal begeleiden. Voor alle aanvangstijden: zie hiervoor het rooster voor de kerkdiensten op de achterzijde van Kerk in Stad.
Wij heten u allen van harte welkom om deze diensten met ons mee te maken.
Jan Bos, werkgroep Eredienst.