facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Zangers gezocht voor het paasprojectkoor.

Binnenkort start het projectkoor voor de Paascyclus 2016.
De voorbereiding is net begonnen en wat we precies gaan doen is nog niet vastgesteld. Wel is besloten dat het Stabat Mater, op tekst van Willem Wilmink en muziek van Peter Rippen, weer gezongen wordt.
Onder leiding van Peter Rippen en Ton Tromp gaan we 6 keer repeteren op vrijdagavond van 20.30 - 22.00 uur in De Bron. Te beginnen op 12 februari.
Vervolgens zingen we in de vieringen van de Stille Week. Nadere informatie volgt nog. Je kunt je opgeven per email.

De voorbereidingsgroep en Werkgroep Eredienst

Gemeenteoploop op zondag 28 februari.

De wijkkerkenraad nodigt iedereen van harte uit om met elkaar te praten over de samenwerking met de Fontein en de Nieuwe Kerk.
De wijkkerkenraad van De Bron ziet in overeenstemming met de ideeën in onze wijkgemeente in de komende jaren één à twee toekomstbestendige samen-werkende wijkgemeentes binnen de Protestante Gemeente Groningen. De moderamina van De Fontein, de Nieuwe Kerk en De Bron schreven eerder aan de Algemene Kerkenraad: “Het proces van samenwerking is in gang is gezet tussen de drie wijkgemeenten. Die samenwerking is inspirerend en verrijkend, en nodig om in de stad als gemeente van Christus present te kunnen zijn, nu en in de toekomst. Richtinggevend voor de onderlinge samenwerking is het streven de drie afzonderlijke wijkgemeenten in de jaren 2015-2017 te integreren tot één wijkgemeente (Stad-Noord) met één wijkraad, één beleidsplan, één pastorale raad, één wijkdiaconie, één liturgiegroep, etc.

Lees meer...

Kerst Inn 2016Kerst Inn 2015: gezellig, dus geslaagd

In De Bron is Eerste Kerstdag goed gevierd. Dat begon al met de familiedienst waarin jong en oud op diverse manieren optraden. Tijdens de koffie met banket daarna werd de kerkzaal in een mum van tijd omgebouwd tot een prettige plek met verschillende zitjes, waaraan het gezellig kletsen was. De jongere bezoekers konden terecht in het schoollokaal, om te tafelvoetballen of een ander spel te doen, en in de keuken werd de lunch voorbereid.
Het was goed om te zien dat Beijumers zich welkom wisten, of ze nou wel of niet een link met de kerk hebben. Gezamenlijk hebben we ons de soep en hapjes goed laten smaken. En toen we daarna dachten dat iedereen het wel gezien had, kwamen er weer nieuwe mensen binnen voor een kop thee of koffie met wat lekkers en een praatje of een spelletje. We weten nu al dat we volgend jaar de sjoelbak op tijd moeten klaarzetten, want ook voor dit oud-Hollandse kerstspelletje blijk nog steeds belangstelling.
Zei ik volgend jaar? Zeg maar dit jaar, want het duurt geen jaar meer voordat we opnieuw een Kerst Inn willen organiseren. Te leuk om er niet even bij te zijn geweest!
Agnes de Vos

Actie Kerkbalans 2016 PKNSBActie Kerkbalans 2016

Het is weer tijd voor de actie Kerkbalans. Dit jaar loopt de actie Kerkbalans van 17 tot en met 31 januari 2016. In deze tijd komen vrijwilligers bij u aan de deur om de brief voor de actie Kerkbalans te bezorgen en een week later om uw reactie op te halen. Iedereen die een doorlopende machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven of een schenkingsovereenkomst is aangegaan, ontvangt in deze periode een kaart via de post.
Uw bijdrage is noodzakelijk om samen kerk te kunnen zijn in de stad en in onze wijken. En om de vele activiteiten die we ontplooien in en buiten de kerk te kunnen blijven uitvoeren. De begroting van de Protestantse Gemeente Groningen kent de afgelopen jaren en ook in 2016 een tekort van ongeveer 150 duizend euro. Op dit moment zijn er plannen in de maak om er voor te zorgen dat de kerk in 2018 een sluitende begroting kent. Wij vragen u de informatie in de brief goed te lezen en uw bijdrage voor 2016 te bepalen.
Namens de werkgroep financiën,
Peter Altena, kerkrentmeester