facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Paasgroet

Als jullie dit lezen is hopelijk de hartoperatie, gepland op 7 april, achter de rug en lig ik waarschijnlijk nog op de intensive care. Daarna nog een weekje op de verpleegafdeling van het UMCG. Vervolgens zal ik er een paar maanden uit zijn.
De Paascyclus zal ik dus niet meemaken in de Bron. Dat vind ik natuurlijk heel jammer. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat het in goede handen is bij de collega's, de dienstdoende ambtsdragers, lectoren en het projectkoor met hun bezielende leiding. Het wordt dit jaar voor mij een Stille Week en de Paascyclus in het ziekenhuis. Ik hoop dat het symbool mag staan voor mijn herstel: het nieuwe leven tegemoet. Heel veel mensen hebben mij op wat voor manier dan ook sterkte gewenst, beloofd voor mij te bidden en een kaarsje aan te steken. Dat heeft me heel goed gedaan, me zo omringd te weten door al die lieve mensen.
Ik hoop jullie over enige maanden weer in goede gezondheid te ontmoeten.
Alberte van Ess

In memoriam Henrien van Klaarbergen - Draaisma

Op 50 jarige leeftijd is overleden Henrien Douwina Marlies van Klaarbergen – Draaisma, geboren op 29 juli 1966.
Henrien was al lang ziek. Meer dan twee jaar leefden zij en haar gezin, tussen hoop en vrees. In januari kreeg Henrien te horen dat zij uitbehandeld was, waarna zij naar de grens van haar aardse bestaan toeleefde. Enige weken geleden hebben wij in besloten kring samen gebeden en om een laatste zegen gevraagd.
In de avond van 21 maart 2017 overleed zij rustig, te midden van haar gezin, omringt door hun liefde.
Sinds 1986 waren Henrien, haar man Otto en de kinderen Marlies en Wiebe sterk betrokken bij onze wijkgemeente De Bron. Zij was een gelovige vrouw die ook vragen had. Daarom voelde zij zich thuis in De Bron, een zoekende en vragende geloofsgemeenschap.
Henrien was een vrolijke, sociale vrouw die makkelijk contacten maakte en onderhield. Zij was creatief en nam graag de regie. Maar bovenal was zij een innig geliefde moeder en echtgenote.

Lees meer...

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. (ZWO)

De actie voor Gambia, 'Future in our Hands' heeft zondag 12 maart € 31.95 opgeleverd. De verkoop van kaarsen van Abra bracht € 20,00 op.
Met een totale opbrengst van € 51,95. We zijn blij met deze eerste opbrengst.
Op zondag 2 april hebben we de Lentetafel met onder anderen ook spulletjes voor de komende Paasdagen.

levensparel nrLevensparels

De levensparel wordt door de Diaconie in de 40 dagen tijd gebruikt, de tijd van bezinning en inkeer. Zondag 5 maart zijn we van start gegaan met de levensparels en werd er door de gemeenteleden enthousiast op gereageerd. Deze symbolische armband kan natuurlijk ten alle tijden gebruikt worden en ik wil daarom de armband nog even verder uitleggen. Er zijn achttien parels aan een armbandje, ontwikkelt door de evangelisch-lutherse bisschop Lannebö uit Zweden, die Grieks-orthodoxe christenen zag bidden met een gebedsketting en zelf ook zoiets wilde ontwikkelen om met zijn gemeenteleden (oud en jong) in gesprek te gaan over de kernbegrippen van het christelijk geloof. Hij bedacht het armbandje met de achttien levensparels. Alle parels hebben een eigen betekenis, maar ieder die ze gebruikt, voegt daar weer een eigen, nieuwe betekenis aan toe. Je kunt de levensparels gebruiken voor bezinning, om te bidden, te vieren, stil te staan en in beweging te komen. De armband bestaat uit de volgende parels: 1 Godsparel. 2 Stilteparel, 3 Ik-parel, 4 Doopparel, 5 Stilteparel,
6 Woestijnparel, 7 Stilteparel, 8 Relaxparel, 9 Stilteparel, 10 en 11 Liefdesparels 12, 13 en 14 Geheimparels, 15 Nachtparel, 16 Stilteparel, 17 Opstandingsparel, 18 Stilteparel.

Erik Postman, diaconie

Terugblik op de gemeente-oploop

Na de bevestigingsdienst en een snelle kop koffie hebben we in De Bron op zondag 12 maart als gemeente gesproken over een aantal actuele onderwerpen in ons gemeente-zijn. Voorzitter Nynke van Ravels stak van wal met een korte terugblik op het proces van samenwerking met de Nieuwe Kerk en De Fontein, waarbij momenteel vooral de diensten op de derde zondag in het oog springen. Jaap Koerts greep de geboden gelegenheid aan om te belichten wat hij (en hij niet alleen) ervaart in de gezamenlijke vieringen in de Nieuwe Kerk. Duidelijk is dat het erg moet wennen, vooral voor kerkgangers die hechten aan de intimiteit van een kleine, informele gemeente waar we elkaar allemaal kennen en bij de voornaam noemen. De inbreng van Jaap, die hij terdege had voorbereid, wordt zoveel mogelijk meegenomen in de voortgangsbesprekingen met de andere wijkgemeentes. Daarnaast bevatte zijn reactie een aantal punten waarop we in ‘eigen kring’ meteen actie kunnen ondernemen, zoals het feit dat het kunstwerk van Lammert Joustra weer op een beter zichtbare plek zou moeten komen te hangen. Ook dat onderdeel van Jaaps betoog kreeg veel bijval.

Lees meer...

levensparelsVieringen

Ook tijdens de vieringen schenken we aandacht aan de weg naar Pasen. We volgen het project van Kerk in Actie. Hierin wordt gewerkt met levensparels. Daar proberen we gezamenlijk een invulling aan te geven. Er is de mogelijkheid zelf een armband met levensparels aan te schaffen voor het kleine bedrag van 4 euro. Een intekenlijst hiervoor vind u in de Bron. Ook hebben we in deze tijd een derde collecte waarvan de opbrengst bestemd is voor de stichting “Rondom Baba”

RondomBaba40-dagenproject

Als we soberder leven houden we geld over. Daarom kiezen we ieder jaar een bijzonder project waar dit extra geld naar toe gaat. Dat is het geld dat over blijft van de sobere maaltijden en de opbrengst van de derde collecte die we in deze tijd iedere zondag houden. We hebben dit jaar gekozen voor het project “Rondom om Baba” in Mali. Het project heeft al eerder bij ons in de belangstelling gestaan. Op dit moment heerst er in grote delen van Afrika honger, zo ook in Mali. Stichting Rondom Baba (2007) werkt in Mali aan duurzame ontwikkeling van de leef- en werkomstandigheden van de extreem armen. De stichting streeft ernaar om door opleiding en werk in combinatie met gedrags- en cultuurverandering de vicieuze cirkel van de armoede te doorbreken.

Lees meer...

Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking

De ZWO is gestart met een nieuw project in samenwerking met De Fontein en de Nieuwe Kerk
Het is ten bate van de Stichting The Future in our Hands, die sinds 2000 in Gambia bezig is met het opbouwen en onderhouden van een school voor de lokale bevolking en het onderhouden van een medische post. Het idee hierachter is dat de kinderen een goede start/opleiding krijgen en de bevolking de medische zorg.
Er zijn hier 175 kinderen op school. Het betreft een ‘nurseryschool’ voor kinderen van 3 tot 8 jaar. De Stichting betaalt het schoolgeld en draagt zorg voor de medische post en onderhoud aan de gebouwen. Jaarlijks moet 5000 Euro bijeen gebracht worden om dit project draaiende te houden.

Lees meer...

TheFutureInOurHandsNieuw project van de ZWO: Stichting The Future in our Hands

De ZWO is gestart met een nieuw project in samenwerking met De Fontein en de Nieuwe Kerk
Het is tbv de Stichting The Future in our Hands, die sinds 2000 in Gambia bezig is met het opbouwen en onderhouden van een school voor de lokale bevolking en het onderhouden van een medische post. Het idee hierachter is dat de kinderen een goed start/opleiding krijgen en de bevolking de medische zorg.
We komen hier later uitgebreider op terug.
Voor 12 maart hebben we als eerste actie wat lekkers bij de koffie en voor een klein bedag van 0,50 eurocent ondersteunt u ons project
namens de ZWO commissie : Immie Hoekstra