facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

 

 

ovdlogo

Coronatijd, veertigdagentijd, latifagebed.

Het zijn momenten om eens even stil te staan, ons te bezinnen op wat ons overkomt, bezighoudt en bezielt. De coronatijd bracht ons ongewild tot bezinning dat niet alles zomaar gebeurt, dat werkelijk ons hele ‘gewone’ bestaan op losse schroeven komt te staan; we opnieuw ons moeten beraden hoe we hiermee om moeten en kunnen gaan. In gelatenheid of creatief zoeken. In een andere relatie tot alles komen te staan. De veertigdagentijd is ook bedoeld voor inkeer: hoe we in ons geloof staan, wat Jezus ons werkelijk doet, zegt en voorgeleefd heeft, tot bezinning komen hoe we eigenlijk ons leven invullen.
Het latifagebed (dat ons is aangereikt als bezinningsmogelijkheid) gaf ons tot nu: “ik besta, ik verlang, ik hoop.” Al deze mogelijkheden daagden me uit tot inzicht hoe ik werkelijk leef, in het leven zou willen staan en daar gehoor aan zou willen geven. Want alle drie kunnen me/ons wakker schudden en door kwetsbare gesprekken tot nieuwe inzichten komen en waar mogelijk tot nieuwe levenswijze komen. Ga er maar aanstaan: door corona blijkt onze kwetsbare gezondheid en ons kwetsbare bestaan.

Lees meer...

Mirjam en Micha2Kerk ook voor kinderen.

Zondag 28 februari starten we weer met een verhaal voor de kinderen in de kerk. Dat is al even geleden, maar we pakken de draad weer op. Op elke vierde zondag van de maand en natuurlijk ook op de feestdagen doen we iets met en voor de kinderen in de kerk. Met de ouders van de kinderen die bij ons bekend zijn hebben we een app-groep. Dus jullie krijgen sowieso bericht en het verhaal komt ook op de app. We gaan er voor de kinderen elke keer iets leuks bij bedenken om te doen. Ken je nog meer kinderen en ouders die ook in de app-groep willen, geef het door aan Betsy. En wat gaat het worden? We vertellen over de avonturen van Mirjam en Micha, twee kinderen die van alles meemaken... luister zondag maar... of kijk op de app.
Marjanne Binsbergen en Betsy AB

Gebedsretraite in de veertigdagentijd

Vanaf de eerste zondag in de veertigdagentijd is er aan het eind van de middag wekelijks een inge-sproken gebedsretraite beschikbaar. De gedachte is dat mensen die elkaar kennen uit de wijkge-meente of daarbuiten een groepje vormen, met elkaar afspreken welke avond in de week zij, ieder in hun eigen huis, de gebedsretraite beluisteren. Vervolgens spreken ze met elkaar af hoe zij met elkaar dit willen delen en (digitaal) bespreken. De retraite heeft als centrum het latifagebed, dat heel geschikt is in je eigen binnenkamer te beoefenen en van daaruit te delen met anderen. Het is een vorm van bestaansmeditatie. Het gebed helpt je om tot de essentie van je bestaan te komen, om zo contact te krijgen met wat je ten diepste beweegt. Het latifagebed is een heel oud en oecumenisch gebed in de ruimste zin van het woord. Lichaam en geest worden op elkaar betrokken. Daarbij wordt je rechterhand geleid door je linkerhand. Je rechterhand staat voor je doenerige kant en de linkerhand staat door de ontvangende kant. Ben je zelf links dan moet je dus straks net het omgekeerde doen.

Lees meer...

 

Kerstgedachten in januari

hallelujahHij verscheen pas na een paar minuten in de deuropening. Waarom ik bleef staan wachten met dat kerstpakket weet ik eigenlijk niet precies. Het was nou niet echt stralend weer op de bewuste zondagochtend eind december 2020. Misschien wel omdat die doos met vrolijk bedrukte cartoons zo zwaar was en ik meende een soort van schaduw te zien bewegen daarbinnen. Ik zette de doos met erop een tasje stoofperen snel op de grond en deed een paar passen achteruit. Op RIVM-afstand begroetten we elkaar. De man op leeftijd sputterde tegen: “Ik heb al tweemaal zo’n pakket gehad.” Maar ik had een missie: pakket afleveren. Deze week was het me al een paar keer overkomen dat de gegadigden niet thuis waren. Dit keer kon het toch niet meer mislukken? Omdat ik - zoals ingewijden weten - me wel eens vergis, deed ik toch een stap richting het pakket en vroeg de beste man of hij bedoelde dat ie dit jaar al tweemaal een kerstpakket had gekregen.

Lees meer...

kerkbalans2Actie Kerkbalans 2021

Het is weer zover: de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Dat betekent dat een groot aantal vrijwilligers weer op pad gaat om bij u langs te komen met de vraag of u (weer) een bijdrage wilt leveren aan het werk van de kerk. En die bijdrage is heel hard nodig. Om u een idee te geven: we komen in De Bron per jaar ruim 35.000 euro tekort. Het merendeel van onze kosten wordt gevormd door de kosten van het gebouw en de personele lasten. Op de rest van de uitgaven is al heel veel bezuinigd, ook omdat we alle werkzaamheden zoveel mogelijk in eigen beheer en met vrijwilligers uitvoeren. Omdat de opbrengst van actie Kerkbalans in onze gemeente achter blijft bij de kosten, zijn we afhankelijk van een aanvulling op de inkomsten door de Protestantse Gemeente Groningen. Ook die heeft echter geen onuitputtelijke bron van financiële middelen.

Lees meer...

ZWO-project “Bianca Couture”

jampottenWe hebben de afgelopen weken actie gevoerd voor ons project in Burkina Faso. Via de Bronmail hebben we de mensen gevraagd of ze ons project willen steunen d.m.v. het kopen van zelfgemaakte producten: jam, kaarten en kaarsen. Afzonderlijk kosten de producten:
€ 2,50 dubbele kaarten met envelop (5 stuks)
€ 2,50 potje jam
€ 3,00 kaars
€ 10,00 een tasje met kaarten, jam, kaars en een verrassing
Naast ongeveer 20 cadeautasjes zijn er ook kaarten en kaarsen afzonderlijk verkocht en heeft deze actie al ruim € 250,- opgebracht, waaronder de gift van een gemeentelid van € 20,-. We hebben met elkaar als gemeente dus al een bedrag bij elkaar voor zeker een ‘starterskit’ voor een jonge, gediplomeerde vrouw met alle benodigdheden om zelfstandig te kunnen werken als naaister! De actie loopt nog door tot 31 december, tot deze datum kan er nog besteld worden. Bestellingen die na 18 december worden gedaan worden in januari afgeleverd. U kunt een bestelling plaatsen door een mail te sturen naar Lettie Oostinga. We bedanken iedereen die meegewerkt heeft aan het succes van deze actie.
Met vriendelijke groet,
Zwo-commissie: Abra Havinga, Hilly Bennink, Immie Hoekstra en Lettie Oostinga

Vol van kerst

Op de zondag na kerst lezen we in de Bijbel over Simeon en Hanna die in de tempel Jezus en zijn ouders ontmoeten. Simeon en Hanna lijken al meer over Jezus te weten dan Jozef en Maria. Ze vertellen wat Jezus teweeg zal brengen in het leven van mensen... mensen zullen ten val komen of juist opstaan. Kortom: Simeon en Hanna lijken vol van Jezus.
Bijna iedereen heeft wel iets met het kerstfeest, is het niet met de christelijke kerstgedachte, dan is er vast iets anders waar men vol van is met kerst.
Voor de dienst in de Bron op 27 december ben ik benieuwd naar de kerstbeleving van de mensen uit de stad. Is het het diner, een bijzondere kerstbal of bent u vol van de kerstwandeling die elk jaar wordt gemaakt? Of misschien beleeft u kerst wel vooral met herinneringen aan dierbaren die er niet meer zijn.
Wat is uw kerstbeleving? Ik vraag u en jou dit jaar met mij via e-mail een beeld te delen van uw kerstbeleving. U kunt uw beeld met mij delen via email. .
Dan beleven we samen ons eigen kerstverhaal tijdens de kerkdienst van zondag 27 december in De Bron. De dienst begint om 10:00 uur. Alle beelden blijven anoniem.
Aline Sikkema, stagiaire bij PKN De Bron.

kerstpakketKarma en kerstpakketten

Hij stond net als ik al een tijdje voor de supermarkt in Beijum. Petje op, trainingspak aan, sigaretje in de hand. We wierpen elkaar een korte blik toe, terwijl regen en wind de dag grijs kleurde. Ik had ook een petje op net als het onvermijdelijke mondkapje en mijn jas tot aan de kin dichtgesnoerd. “Moi,” zei ik. “O hallo”, zei hij. “Wat doe je?” Ik legde hem uit dat we met een aantal mensen bezig waren om producten in te zamelen voor het samenstellen van kerstpakketten. Ondertussen bood ik argeloze consumenten een flyer met begeleidende tekst aan en wees ze op mijn al halfgevulde boodschappenkar. “Mooie actie,” zei hij. “Goed voor je karma, man.” En hij verdween zonder flyer en mondmasker de supermarkt in. Tegelijkertijd kwam daar de keurig geklede en gemaskerde buurtbewoner aan, die me juist daarvoor had gecomplimenteerd met dit ‘nobele initiatief’ en me toevertrouwde dat hij ‘direct wat ging kopen’.

Lees meer...

voedselbankactieActie Jongeren voor Voedselbank

In verband met de coronapandemie organiseert de Centrale Jeugdraad dit jaar niet een grootschalige Voedselbankactie, maar iets anders: op meerdere locaties, in kleine groepen, maar toch verbonden met elkaar. De actie vindt plaats op verschillende locaties in Groningen, en duurt van 19.00 - 20.30 uur. We willen een kleinigheidje inpakken, of een leuke kaart maken voor de vele pakketten die elke week uitgedeeld worden. Wil je meedoen op deze bijzondere avond voor mensen in de stad die leven in armoede? Meld je aan vóór 15 november, bij Coos Engelsma of Betsy AB

Op zaterdag 21 november van 10.00 tot 14.00 uur zullen de diakenen in het winkelcentrum van Beijum goederen inzamelen, die u net daarvoor op hun verzoek gekocht hebt (het verlanglijstje wordt ter plekke uitgereikt). De Bron is namelijk voor het zesde achtereenvolgende jaar vertegenwoordigd in een werkgroep, die een zogenaamde Kerstwarmte actie houdt voor Beijumers, die wel een schouderklopje kunnen gebruiken. Voorheen was dit een kerstpakket met vooral voedings-en huishoudelijke middelen. Nu zullen families een pakket ontvangen met daarin zaken die onder het thema Kerstwarmte vallen.

sokkenOp zaterdag 28 november van 12:30 tot 14:30 uur vragen de diakenen of u handschoenen, sjaals en sokken wilt inbrengen naar De Bron voor de Open Hof. Ook hemden, borstrokken en ander goed, dat beschermt tegen koude, zijn welkom. De winter staat voor de deur en dit is de kans om goed bruikbare kledij, die al jaren ongebruikt in uw kast hangt, in te leveren.

 

Beste leden en belangstellenden van De Bron,

Aanstaande zondag 15 november is er een gezamenlijke dienst van de Bron, de Fontein en de Nieuwe Kerk. De dienst wordt gehouden in de Nieuwe Kerk, voorganger is da. Tirtsa Liefting. Vanaf nu kun je je aanmelden op de site van de Nieuwe Kerk via deze link
Dit is overigens ook eenvoudig te vinden via de homepage van www.nieuwekerkgroningen.nl
Het beleid van de Nieuwe Kerk is om ten hoogste 30 bezoekers toe te laten, maar hiervan zowel medewerkenden als kinderen uit te zonderen. (Wie medewerking verleent kan dit in het formulier aangeven.)
Als de lijst vol is wordt het formulier dichtgezet en in het bericht vermeld. Anders blijft het formulier open tot zaterdag 12u 's middags. Daarna krijgen de mensen een mailtje met bevestiging dat ze kunnen komen. 
De orde van dienst kun je aan het einde van de week hier downloaden van de website van de Nieuwe Kerk. 
Namens de wijkkerkenraad, Lettie Oostinga, scriba

Oogstdienst 25 oktober

Het is inmiddels traditie om rond de dankdag voor gewas en arbeid een “oogstdienst” te houden in De Bron. Deze keer ging dat op aangepaste wijze omdat maar weinig mensen de dienst konden bijwonen. Daarom hadden de diakenen de deuren van De Bron geopend op zaterdagmiddag, zodat gemeenteleden verse producten konden inbrengen voor de oogstdienst op zondag 25 oktober. Opdat op maandag door medewerkers van de Voedselbank de hopelijk goed gevulde kratten konden worden afgehaald. En gevuld waren ze!

voedselbank2020

Collecteren voor Indonesië – Kerk met sterke vrouwen in de hoofdrol.
Indonesië. Ik associeer Indonesië niet direct met de kerk. Dat zit zo. In het grote zaikenhoes (UMCG) waar ik een groot deel van mijn leven doorbreng werken we samen met collega’s uit Indonesië. Zij komen van tijd tot tijd bij ons om hun kennis en positie te verbeteren in hun thuisland.

Lees meer...