facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

ZWO oogsttafel

Zondag 27 oktober was er in De Bron weer een ZWO tafel. We noemen dat onze oogsttafel in oktober. Het wordt gecombineerd met de oogstdienst (fruit en groente voor de Voedselbank) en de ZWO tafel is voor ons project: Stichting rondom Baba
We hadden over de 30 potten jam en aan het einde van de verkoop hadden we nog 6 over! Fantastisch. Lettie had heerlijke speculaascake en stroopwafelcake gebakken en samen met de verkoop van de kaarten en andere leuke spulletjes hadden we een opbrengt van 120,82.
Daar word je toch helemaal blij van. Met genoegen maken we dan ook dit bedrag weer over aan de Stichting. Iedereen weer bedankt het enthousiasme. Op naar de volgende actie.
Namens de ZWO: Immie Hoekstra
zwo123

Projectkoor Kerst

Zin om mee te zingen? Je bent van harte welkom bij het projectkoor voor kerst!
Vrijdagavond 15 november starten we met de repetities. We oefenen vijf keer.
Samen zingen we naar het Licht toe. Op vrijdagavond van 20.00 – 21.30 uur. In kerkelijk centrum De Bron, Bentismaheerd 1, Groningen. Data: 15/11, 22/11, 29/11, (6/12 niet!), 13/12, 20/12.
Onze dirigent is Alian Bergsma en we worden begeleid op de piano door Vincent van Ravels. We gaan bekende en minder bekende liederen meerstemmig zingen en ook het lied ‘Wachten en uit-zien’ uit het kerstoratorium van Michael Stehouwer met muziek van Chris van Bruggen en Peter Rippen. Op de eerste avond ontvang je de muziek.
Uitvoeringen op:
24/12 - Ebbingepoort tijd: 16 – 17 uur; kerstviering voor het hele huis. Voorganger da. Alberte van Ess
24/12 - De Bron tijd: 22 uur; kerstnachtdienst voor de hele wijk. Voorganger da. Alberte van Ess
Namens de voorbereidingsgroep, Marjanne Binsbergen.
Opgeven per e-mail

posterSPMarkt2019Spulletjesmarkt 9 november

Op zaterdag 9 november is er weer de traditionele spulletjesmarkt in De Bron. Van 10.00 uur tot 15.00 uur is iedereen van harte welkom om zijn of haar slag te slaan. Er zijn allerlei tweedehands spullen te koop zoals huishoudelijke artikelen en elektrische apparaten, boeken, speelgoed, spelle-tjes, kinderkleding, enz. Daarnaast is er voor de inwendige mens allerlei zelfgemaakt lekkers te verkrijgen: soep, taart, muffins, belegde broodjes en nog veel meer. Uiteraard zal het Rad van Avontuur niet ontbreken, met prijzen die door de Beijumse middenstand worden gedoneerd. En, vanwege het grote succes de laatste jaren, wordt er ook dit jaar weer een vogelkijktocht georgani-seerd onder leiding van een heuse vogelaar. Daarnaast kan er geboden worden op een uitgebreide driegangenmaaltijd voor maximaal 5 personen, aangeboden door Immie Hoekstra. Met de hoogste bieder wordt een geschikte datum afgesproken.
60% van de opbrengst gaat naar de Stichting Rondom Baba in Mali, één van de armste landen in de wereld. De Stichting Rondom Baba, bij Mopti in Mali, heeft de leefgemeenschap Here Bugu (= land van vrede) opgericht. In deze gemeenschap wordt gewerkt aan duurzame ontwikkeling van de leef- en werkomstandigheden van de extreem armen. De stichting streeft ernaar om door oplei-ding en werk in combinatie met gedrags- en cultuurverandering de vicieuze cirkel van de armoede te doorbreken (voor meer informatie zie de website http://www.rondombaba.nl).
De overige 40% wordt gebruikt om het platte dak van De Bron om te vormen tot een groen se-dumdak. Een sedumdak is zeer duurzaam, erg goed voor de leefomgeving en milieuvriendelijk.
Om de spulletjesmarkt tot een succes te kunnen maken hebben we natuurlijk weer een heleboel goed verkoopbare spullen nodig. Spullen waarvan we verwachten dat ze niet verkoopbaar zijn zul-len we niet aannemen. Er zijn verschillende inbrengmomenten voor deze spullen:
woensdag 6 november en donderdag 7 november ’s avonds van 19.00 tot 20.30 uur, en vrijdag 8 november van 13.30 tot 17.00 uur.
Het scheelt ons een heleboel werk wanneer de spullen enigszins gesorteerd worden aangeleverd: boeken en CD’s e.d. bij elkaar, huishoudelijke spullen bij elkaar, elektro bij elkaar, enz.
Tenslotte kunnen we nog wel wat vrijwilligers gebruiken voor de verkoop op de dag zelf of op vrij-dagmiddag 8 november om mee te helpen met de opbouw van het geheel.
Namens de voorbereidingscommissie,
Jelle Kooistra

Oogsttafel ZWO

Zondag 27 oktober heeft de ZWO weer een oogsttafel in de oogstdienst. Wij vinden dit als ZWO een prachtige combinatie: twee goede doelen die daarmee in de belangstelling staan (Stichting rondom Baba en de Voedselbank). Wij geven wat en wij halen wat op en dat dient beide goede doelen. Als ZWO maken we al jaren jam voor de oogsttafel. De opbrengst is voor het ZWO-project voor de Stichting rondom Baba, u allen inmiddels al wel bekend. Wij zien u graag bij onze tafel om ons weer te ondersteunen door o.a. een lekkere pot jam aan te schaffen. Graag tot dan.
namens de ZWO, Immie Hoekstra

Afscheid en bevestiging van ambtsdragers

De kerkenraad is verheugd dat er in de Bron een nieuwe ambtsdrager bevestigd zal worden.
Mevrouw (Paulien) van den Belt heeft aangegeven dat ze bereid is om diaken te worden.
Op zondag 27 oktober wordt Paulien in het ambt bevestigd. Gelijktijdig zal Immie Hoekstra haar ambt als diaken neerleggen.
Lettie Oostinga, scriba

Gedachteniszondag 24 november

Op zondag 24 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, zullen we degene herdenken die het afgelopen jaar zijn overleden. Hun namen zullen worden genoemd. En er zal gelegenheid zijn voor de aanwezige familie een speciale kaars te ontsteken. Daarna is er gelegenheid voor een ieder overleden dierbaren te gedenken. Je kan daarvoor een waxinelichtje aansteken en het plaatsen op het glazen kruis. De hele eredienst staat in het teken van gedenken.

Allerzielen 2 november

Op zaterdag 2 november is er in de Bron gelegenheid om persoonlijk een dierbare overledene te gedenken van 15.30 tot 17.30 u. Je kan een kaarsje aansteken of luisteren naar de muziek. Ook zullen er passende teksten beschikbaar zijn om bij te verstillen en mee te nemen naar huis.

Gemeente-oploop op 10 november.


Het blijft een raar woord vind ik, gemeente-oploop. Wat we ermee bedoelen is een korte bijeenkomst om gemeenteleden van De Bron bij te praten over zaken die spelen binnen de gemeente. Dat willen we op 10 november na de dienst graag doen. Daarbij zullen we vooral ingaan op de financiële situatie van onze gemeente en de mogelijk consequenties op korte/middellange termijn als er niets verandert. U wordt allemaal van harte uitgenodigd om op 10 november na of met een kopje koffie deel te nemen aan deze korte bijeenkomst.
Namens de kerkenraad, Nynke van Ravels.

Nu ik oud(er) word: gespreksgroep geloof en spiritualiteit

Ook in dit nieuwe seizoen wordt deze gespreksgroep aangeboden.
Enkele vragen: is elk mens is een spiritueel wezen?, a way of life, wat drijft je? Waaruit leef je?
De data van de bijeenkomsten zijn:
9 oktober, 13 november, en 15 januari 2020.
Tijd: inloop van 19.30 tot 20.00 u. met thee en koffie.
Om 20.00 u. begint de gespreksgroep en duurt tot 21.30 u.
Plaats: de Bron, Bentismaheerd 1A, Groningen

Oogstdienst 27 oktober 2019 in De Bron

Actueler dan nu kan de oogstdienst bijna niet zijn. Hoe mooi om de verbinding tussen de oogstdienst en het klimaat, het stikstofbesluit en protesterende boeren te zien. U hebt er ongetwijfeld over gehoord of het in beeld gezien: de honderden protesterende boeren en hun trekkers op het Malieveld en het strand van Scheveningen. Dit is echter niet de plaats voor een politiek getint verhaal. Nee, dit is de aankondiging van de oogstdienst d.d. 27 oktober. De oogstdienst komt voort uit de Dankdag voor Gewas en Arbeid. Voor er geoogst kan worden, moeten er akkers worden geploegd en worden ingezaaid. Waarna een samenspel van bemeste aarde, water en zonlicht het uiteindelijke product bepaalt. De vruchtbaarheid van de aarde is een groot goed om te koesteren. Dat dit soms kromme boontjes of gek gevormde peren oplevert – wat geeft het: ze zijn immers even voedzaam. Voor deze oogstdienst wordt u van harte uitgenodigd om – symbolisch – de oogst van het land naar de kerk te brengen: misperen mogen dus ook. Net als voorgaande jaren hopen we op goed gevulde kratten met dit keer dus verse producten. Deze zullen daarna door de Voedselbank Groningen weer uitgedeeld worden aan hun clientèle. Doet u dit jaar ook (weer) mee?

Afscheid en bevestiging van ambtsdragers

De kerkenraad is verheugd dat er in de Bron een nieuwe ambtsdrager bevestigd zal worden.
Mevrouw (Paulien) van den Belt heeft aangegeven dat ze bereid is om diaken te worden.
Op zondag 27 oktober wordt Paulien in het ambt bevestigd. Gelijktijdig zal Immie Hoekstra haar ambt als diaken neerleggen.
Lettie Oostinga, scriba