facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

 

Diaconaat in de veertigdagentijd

In het project voor de veertigdagentijd, dat elk jaar wordt aangeleverd door Kerk in Actie, werd dit jaar het onderwerp “onvoorwaardeijke liefde” steeds zichtbaarder.
In de foyer hingen posters van de sobere maaltijden waar elke week op was te lezen wat de maaltijden hadden opge-leverd. Vijf keer kwamen zo’n twintig mensen op woensdagavond bij elkaar om met elkaar soep en brood te eten. Tij-dens elke maaltijd werd stilgestaan bij het onderwerp waar in de voorgaande dienst voor was gecollecteerd. Aan het eind van elke maaltijd werd een bijdrage voor de maaltijd gevraagd. De sobere maaltijden hebben in totaal het mooie bedrag opgeleverd van € 419,69. De opbrengst van de eerste collectes in de Bron tijdens de veertigdagentijd bracht € 228,41 op.

Lees meer...

Terugblik op de veertigdagentijd en de paascyclus

Veertigdagentijd,
In de veertigdagentijd is elke maandagavond het stiltecentrum open geweest. Een moment om te mediteren met tot slot een avondgebed. Een klankschalen meditatie was onderdeel van de reeks. De laatste avond kon een kruisweg-statie worden gelopen. De schildergroep van Grietje Ynema is een succes geworden. De schilderingen zijn in de kerk-zaal opgehangen.
Paascyclus.
Op Witte Donderdag begon de paascyclus. De tafels stonden klaar en de maaltijd van de Heer werd gevierd terwijl “Eat this bread” werd gezongen. Het projectkoor opende de viering met “Stilte nu”.
Na de viering werd de zaal ingericht om gezamenlijk naar de Passion te kijken. De jongeren maakten gebruik van de kelder om naar de TV te kijken. Op Goede Vrijdag werd uit het Marcusevangelie gelezen. Na “God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten” werd de paaskaars gedoofd. In stilte werd de kerkzaal verlaten. Zaterdag was de paaswake. “Licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil”. Na de evangelielezing werden de kleuren gewisseld. Rood werd feestelijk wit. De nieuwe paaskaars kwam binnen. Na de persoonlijke doopgedachtenis werd het licht van Pasen doorgegeven.

Lees meer...

Impressie stille week.

IMG 1281Meditatie-avond:
IMG 1271

De dag na Palmzondag was er 's avonds gelegenheid een stille omgang te maken bij de schilderijen die door gemeenteleden waren gemaakt naar aanleiding van het thema: onvoorwaardelijke liefde. De mooie en heel verschillende afbeeldingen waren het resultaat van de schilderworkshop onder leiding van Grietje Ynema.
Daarnaast was er gelegenheid een kruiswegstatie te lopen. Elke statie bevatte een afbeelding, een bijbeltekst en een meditatieve vraag om de thematiek op jezelf te kunnen betrekken.
Deze avond was de laatste van de meditatie-avonden in de veertigdagentijd. In april gaan we weer verder met de groepsmeditaties op de 2e en de 4e maandagavond van de maand.

Paascyclus

De cyclus begint op Witte Donderdag om 19.00 u. We zitten aan tafel en vieren de maaltijd, ter nagedachtenis van dat laatste Avondmaal van Jezus met zijn vrienden. Op Goede Vrijdag is er om 19.00 u. een ingetogen viering. Het Passie-verhaal zal gelezen worden uit het Marcusevangelie. Het projectkoor zal onder anderen psalm 22 zingen, met die in-dringende woorden: mijn God, mijn God waarom hebt u mij verlaten? De Paaswake op zaterdag zal beginnen om 23.00 u. De nieuwe Paaskaars wordt binnen gebracht, als teken dat het licht heeft overwonnen. De liturgische kleur gaat van rood naar de feestkleur wit. We lezen het Paasevangelie volgens Marcus. Daarbij is er ook gelegenheid de eigen doop te gedenken. Op de Paasochtend om 10.00 u. jubelen we nog even door: het leven is sterker dan de dood!
Het projectkoor onder leiding van Peter Rippen zal aan al deze diensten haar medewerking verlenen.

dienst 18 03 201805299Diaconaat & Veertigdagentijd

In de erediensten voor Pasen is er aandacht voor het thema “Onvoorwaardelijke Liefde”. Moeders, vaders, verzorgers, grootouders, zij vormen de ruggengraat van onze samenleving. En ze zetten zich, net als vele anderen, onvermoeibaar en onvoorwaardelijk in voor hun kinderen. Hierdoor krijgen kinderen én hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht. Per zondag wordt dit thema toegespitst op de volgende onderwerpen:
Moedig vasthouden, Opgetild worden, Sterk zijn, Genoeg voor iedereen, Nieuw leven en Zorg voor kwetsbare mensen en kinderen. Elk onderwerp wordt in de eredienst o.a. toegelicht met een digitale presentatie over het doel van de eerste collecte. De derde collecte gaat gedurende de veertigdagentijd naar “Future of our Hands”, het project i.s.m. de Fontein en de Nieuwe Kerk.

Lees meer...

40-dagentijd

Tot eind maart zal in de erediensten voor Pasen aandacht zijn voor het thema “Onvoorwaardelijke Liefde”. Moeders, vaders, verzorgers, grootouders, zij vormen de ruggengraat van onze samenleving. En ze zetten zich, net als vele anderen, onvermoeibaar en onvoorwaardelijk in voor hun kinderen. Hierdoor krijgen kinderen én hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht.
Per zondag wordt dit thema toegespitst op de volgende onderwerpen: Moedig vasthouden, Opgetild worden, Sterk zijn, Genoeg voor iedereen, Nieuw leven en Zorg voor kwetsbare mensen en kinderen.Elk onderwerp wordt in de eredienst o.a. toegelicht met een digitale presentatie over het doel van de eerste collecte dat gekoppeld is aan het onderwerp van de betreffende dienst. De derde collecte zal gedurende de 40dagentijd naar “The future in our Hands” gaan, het ZWO-project waarin we samenwerken met De Fontein en de Nieuwe Kerk. 

Lees meer...

Paascyclus

De cyclus begint op Witte Donderdag om 19.00. We zitten aan tafel en vieren de maaltijd, ter nagedachtenis van dat laatste Avondmaal van Jezus met zijn vrienden. Op Goede Vrijdag is er om 19.00 een ingetogen viering. Het Passieverhaal zal gelezen worden uit het Marcusevangelie. Het projectkoor zal onder anderen Psalm 22 zingen, met die indringende woorden: ‘Mijn God, mijn God waarom hebt u mij verlaten?’ De Paaswake op zaterdag zal beginnen om 23.00. De nieuwe Paaskaars wordt binnen gebracht, als teken dat het licht heeft overwonnen. De liturgische kleur gaat van rood naar de feestkleur wit. We lezen het Paasevangelie volgens Marcus. Daarbij is er ook gelegenheid de eigen doop te gedenken. Op Paasochtend om 10.00 jubelen we nog even door: het leven is sterker dan de dood! 
Het projectkoor onder leiding van Peter Rippen zal aan al deze diensten zijn medewerking verlenen.

Aktie kerkbalans 2018

Tegen het einde van januari is de actie kerkbalans gehouden. Zoals ieder jaar rekenen we erop dat iedereen ruimhartig financieel wil bijdragen aan de kerk. Uw bijdrage is van groot belang om de kerk financieel gezond te houden en alle kerkelijke activiteiten nu en in de toekomst mogelijk te maken. Eind januari is naar iedereen een brief verzonden per E-mail of via de post waarin staat hoe u uw toezegging kunt doen. Wij hopen dat u al een toezegging heeft gedaan. Heeft u nog geen toezegging gedaan dan stellen wij het op prijs dat u dat alsnog doet. Is de brief met informatie zoekgeraakt dan kunt u op de website van de protestantse gemeente zien hoe u uw toezegging kunt doen. https://www.protestantsegemeentegroningen.nl/kerkbalans .
Gerard AB, kerkrentmeester.

SCHILDER EN TEKEN WORKSHOP IN DE 40 DAGEN TIJD

Zaterdag 10 maart 2018
10.00 uur - ongeveer 12.30 uur
De workshop wordt gegeven door Grietje Ynema, coach beeldende kunst.
Om mee te doen aan deze workshop hoef je niet te kunnen tekenen of schilderen.
Stap voor stap gaan we aan de slag.
We gaan aan het werk met verf, kleurpotlood, soft pastel, olie pastel e.a.
Laat u verrassen door de kunstenaar in uzelf en geef u op.
Opgave via een lijst in de foyer of via de mail, bellen kan ook: 050-5419452
Materiaalkosten zijn €5,- per persoon, Inclusief koffie en thee.

Alles rond de 40 dagentijd!

Veertigdagentijd in de diensten:
Van 14 februari t/m 31 maart zal in de erediensten voor Pasen aandacht zijn voor het thema “Onvoorwaardelijke Lief-de”. Moeders, vaders, verzorgers, grootouders, zij vormen de ruggengraat van onze samenleving. En ze zetten zich, net als vele anderen, onvermoeibaar en onvoorwaardelijk in voor hun kinderen. Hierdoor krijgen kinderen én hun ge-meenschap nieuwe hoop en kracht. Per zondag zal dit thema toegespitst worden op de volgende onderwerpen: Moedig vasthouden, Opgetild worden, Sterk zijn, Genoeg voor iedereen, Nieuw leven en Zorg voor kwetsbare mensen en kinderen. Elk onderwerp zal in de eredienst toegelicht worden met een digitale presentatie over het doel van de eerste collecte, dat aan het onderwerp van betreffende dienst gekoppeld is.
De derde collecte zal gedurende de veertigdagentijd naar “Future in our Hands” gaan, een project i.s.m. de Fontein en de Nieuwe Kerk. Met een hartenslinger in de kerkzaal wordt iedere bezoeker gedurende de veertigdagentijd in de gelegenheid gesteld iets te schrijven of te tekenen over wie of wat hem of haar onvoorwaardelijke liefde toont. Zo hopen we met elkaar toe te groeien naar het Paasfeest in een tijd van bezinning en omzien naar elkaar.

Lees meer...

Besteding derde collecte in de 40 dagentijd is voor het project The Future in our Hands

Stichting "the Future in our Hands" opgericht door Didy en Jan Steenhuis is sinds 2000 in Gambia bezig met het opbouwen en onderhouden van een een school en een medische post voor de bevolking. Het idee hierachter is dat kinderen een goede opleiding krijgen en de bevolking medische zorg. De school heeft 175 kinderen onder haar hoede in de leeftijd van 3 tot en met 7 jaar. Het geld voor de leerkrachten, verpleegkundigen en het schoolgeld wordt jaarlijks bijeen gebracht door de "club van vrienden van The Future in our Hands".
Een aantal extra zaken wordt gefinancierd vanuit gezamenlijke ZWO- acties van de Fontein, de Nieuwe Kerk en de Bron. Denk b.v. aan de "rugzakjes-actie" en het nieuwe dak op de school (de Fontein). We zijn nu bezig voor nieuwe speeltoestellen op het plein.
Jullie bijdrage is van harte welkom! Daar voor onze dank