facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

 

 

ovdlogo

Paaskaars als herinnering aan De Bron

Afgelopen week kregen we een telefoontje van Jelle of het goed was dat hij op zaterdag eind van de middag even langs kon komen... Wim vroeg: ”wat moest Jelle dan?” Dit had ik hem niet gevraagd. Hoe verder de week vorderde hoe meer vragen we kregen, maar geen antwoorden natuurlijk..
Op zaterdagmiddag werd er eind van de middag aangebeld, en naast Jelle, stond ook Nynke op de stoep!! Waar gaat dit om?? Er werd een doos op de tafel gezet, ik dacht even aan een droogmolen. Toen kwamen de antwoorden op onze vragen: we kregen de Paaskaars 2019 aangeboden als “groet van de gemeente”, omdat we aan het eind van het jaar gaan verhuizen en als dank voor onze inzet de afgelopen 37 jaar. We waren hierdoor erg verrast en voelden ons ook wel vereerd, dat de kaars die een heel jaar heeft gebrand in de Bron en waar veel gebedsintenties rondom zijn gedaan, veel fijne momenten, maar ook verdrietige momenten, veel verhalen en wijsheden zijn verteld, dat wij deze kaars nu thuis door mogen laten branden. We zullen in ons nieuwe huis een mooi plekje voor de kaars zoeken en nemen op deze manier jullie allemaal een beetje mee naar Harkstede om bij het aansteken van de kaars vaak terug te denken aan de goede tijd die wij met jullie hebben mogen delen! Liefs en een hartelijke groet,
Wim en Pietie Klamer

collecteCollecten in de lockdowntijd

Bij het ingaan van de lockdown was onze eerste zorg om met elkaar in verbinding te blijven en kij-ken hoe we de diensten toch op de één of andere manier door konden laten gaan. Dat lijkt aardig te lukken. Het had niet de eerste prioriteit, maar we realiseren ons nu ook dat we normaal gespro-ken tijdens de diensten een collecte houden en dat we daar óók een andere vorm voor moesten vinden.
Op de orde van dienst, die op de website is te downloaden, worden de QR-codes van de beide collecten geprint. Die kun je scannen met je telefoon, waarna je een bedrag kunt overmaken.
Wat ook kan is gewoon een bedrag overmaken onder vermelding van de bestemming van het geld. Een derde mogelijkheid is om een groter bedrag in één keer over te maken – je geeft dan aan voor welke periode het bedrag bedoeld is en of het voor de 1e of 2e collecte is of voor beide, waarna wij het bedrag verdelen over de verschillende collectes. Dit laatste is verreweg het goedkoopst voor ons, omdat elke overboeking/bijschrijving ons maar liefst 14 cent kost. Bedragen kunnen worden overgemaakt op IBAN NL75SNSB0902292323, t.n.v. Protestantse Wijkgemeente De Bron.
Namens de diakenen, Jelle Kooistra

TikkieDeBron

De BronReacties op online vieren met De Bron

 Het is natuurlijk even wennen om niet lijfelijk aanwezig te zijn in de diensten. Er wordt ook nog steeds gewerkt aan verbeteringen op het gebied van beeld en geluid, maar uit de eerste reacties op onze YouTube-vieringen blijkt dat er thuis wel degelijk mee gevierd wordt. Hieronder een bloemlezing (sommige reacties zijn ingekort):
‘Ik kom alleen even zeggen dat ik het een fijne dienst vond. Heeft wel wat om zo weer samen in de Bron te zijn.’
‘Dank jullie wel voor een levende viering!’
‘Een groot compliment voor jullie uitgewerkte viering [...] en ook een compliment aan de zangers! Het was een oecumenische dienst die met veel liefde en zeer doordacht was samengesteld en uitgevoerd.’

Lees meer...

Zondag 17 mei 9.30 uur

De gezamenlijke viering wordt verzorgd door en voor de wijkgemeenten van De Fontein, De Nieuwe Kerk en De Bron. Te beluisteren via: http://nieuwekerkgroningen.nl of via www.kerkomroep.nl (tik in het vak "zoek uw kerk": Nieuwe Kerk Groningen.

 

Bloemengroet

Een bloemengroet vanuit de kerk, dat kan nog steeds. Ook al komen we niet echt bij elkaar in De Bron. Na elke zondagse viering wordt er als groet vanuit onze geloofsgemeenschap een groet gebracht aan iemand met wie we meeleven. Wilt u hiervoor een naam doorgeven? Bel dan met Gera Berends, telefoon 06-3376 3484

 

Terugblik op de dienst van zondag 26 april jl.

Het was de vierde zondag van de maand en dat betekent ‘kinderen in de kerk’. Dat was een leuke samenwerking, die begon al op 19 april via de kindernevendienstapp. Betsy nodigde alle kinderen en hun ouders uit om mee te doen met de voorbereidingen. Alsof ze niets te doen hadden in deze drukken ‘coronavakantie’ (zoals mijn kleinzoon deze tijd noemt). Maar via de app werd er een mooi verhaal van Mirjam en Micha verstuurd, door Betsy zelf voorgelezen. Aan de kinderen werd gevraagd om iets te knutselen of te tekenen wat bij het verhaal hoort. Julia, Aaron en Joas hebben hun knutsel op de foto gezet: de wonderbaarlijke visvangst.
In deze dienst stonden we ook stil bij de jongeren die gezamenlijk met de jongeren uit de Fontein en Nieuwe Kerk een leuke Pub Quiz hebben gedaan. Alles online natuurlijk. We denken aan hen die dit jaar eindexamen moeten doen. Als steun voor de komende dagen mag ik de woorden van de voorbede herhalen die Alberte uitsprak:
Eeuwige God
wij danken U
dat Gij uw licht hebt doen opgaan
over alle mensen.
Wij danken U
vanwege uw trouw aan wat U
in ons begonnen bent.
Laten wij ook trouw blijven aan U
in de strijd met alles
wat ons nu overkomt.
Bewaar ons ook voor een leven
dat zich gewonnen geeft aan de onmacht.
Laat het ons niet ontbreken
aan tekenen van uw liefde
als mensen recht wordt gedaan
als mensen opstaan.

Marjanne Binsbergen

 

Hulpoproep minderjarige vluchtelingen

Zo van de lentezon genietend en mijmerend over een deadline van de kopij voor KIS die bijna verstreken is, schiet me een opmerking van mijn vader te binnen dat ze bij het niet meer ter kerke kunnen gaan, erom moeten denken om iedere week geld over te maken naar een goed doel. Dat dit er vele zijn, is bekend. Maar er zijn een paar zeer actuele. In onderstaande teksten geef ik beknopt weer wat anderen reeds geschreven hebben in de hoop u te overtuigen om de niet op de vrijmarkt gespendeerde €€€ naar dit doel over te maken.
Eind maart 2020 verbleven op de Egeïsche eilanden bijna 40.000 asielzoekers en vluchtelingen: ruim 7 keer zoveel als het aantal beschikbare opvangplekken. Hiervan is 34 procent kind, waarvan het merendeel jonger is dan twaalf jaar. Ruim 10 procent van de kinderen is zonder ouder(s) of een andere volwassene op de vlucht. Plaatselijke hulpverleners geven aan dat vluchtelingen er maanden tot meerdere jaren verblijven in erbarmelijke omstandigheden en onveiligheid.
De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en haar diaconale poot Kerk in Actie roepen het kabinet op om 500 minderjarige vluchtelingen uit de kampen in Griekenland naar Nederland te halen. Kerk in Actie is actief betrokken bij de gestrande vluchtelingen. De Griekse overheid en maatschappelijke organisaties staan voor een enorme opgave die ze alleen niet kunnen volbrengen. Daarom pleit de PKN en KIA voor hervestiging van kwetsbare minderjarige asielzoekers in andere Europese landen om de druk in de kampen verder te verminderen. De PKN en Kerk in Actie wijzen erop dat onder meer Duitsland, Frankrijk, België en Bulgarije bereid zijn kinderen op te nemen. Ze vinden dat Nederland niet kan achterblijven en zo snel mogelijk 500 kwetsbare kinderen opvang moet bieden, aldus het Reformatorisch Dagblad d.d. 14 april 2020.
De gemeente Groningen is bereid om alleenstaande minderjarigen uit Griekse vluchtelingenkampen op te vangen. De gemeente vindt dat alle kinderen onder alle omstandigheden recht hebben op onderdak, voeding, medische zorg en onderwijs. “Deze kinderen mogen niet tussen wal en schip vallen. We hopen dat het Rijk verantwoordelijkheid neemt en een beroep op ons en andere gemeenten doet om kinderen opvang te bieden. Wij zijn ervan overtuigd dat hiervoor voldoende draagvlak is in de gemeente Groningen. Wij staan klaar als dat nodig is", aldus verantwoordelijk wethouder Glimina Chakor.
Niet alleen vanuit veel Nederlandse gemeenten komt een dringende oproep aan het Rijk om het leven van de kinderen uit de vluchtelingenkampen in Griekenland te veranderen. Op 24 april jongstleden schreven Nederlandse kinderartsen en jeugdartsen een brandbrief aan Minister De Jonge getiteld: “Veiligheid en gezondheid van kinderen in Griekse vluchtelingenkampen moet worden verbeterd,” waarmee de boodschap aan de Minister wordt weergegeven. In de brandbrief wordt onder andere gewaarschuwd voor de langdurige gevolgen die deze kinderen ondervinden door te lang in erbarmelijke omstandigheden en onveiligheid te leven. De coronapandemie maakt de situatie extra nijpend.
Leest u het gerust nog eens na in onderstaande bronnen. Een aantal ervan zijn voorzien van indrukwekkende en soms ontroerende afbeeldingen.
1.https://data2.unhcr.org/en/documents/download/74973
2.https://www.artsenzondergrenzen.nl/projecten/griekenland/
3. https://www.rd.nl/kerk-religie/pkn-wil-500-minderjarige-vluchtelingen-uit-griekenland-halen-1.1652779
4. https://www.nu.nl/groningen/6046675/gemeente-groningen-bereid-tot-opvang-griekse-minderjarige-vluchtelingen.html
5. https://www.nvk.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=42860544
6. https://www.trouw.nl/buitenland/minderjarigen-in-vluchtelingenkamp-moria-krijgen-geen-hulp-maar-nieuwe-trauma-s~b33a44ce/

 

Dank voor uw giften aan het Overweeghuis.

In de afgelopen periode is maar liefst een totaalbedrag van € 1214,60 voor het Overweeghuis binnengekomen. Voor iets meer dan een kwart zijn dit de opbrengsten van collecten en sobere maaltijden. De rest – iedereen blijft immers thuis – namelijk € 875,- is van giften van gemeenteleden. De werkgroep Diaconie denkt dat dit bedrag niet gehaald zou zijn wanneer we gewoon alle collecten en sobere maaltijden hadden kunnen houden. Een pleister op de wonde, een gelukje bij het grote ongeluk dat ons allen nu ten deel valt. De reactie van Evert Sulman, één van de initiatiefnemers: “Bedankt voor dit enorme bedrag! Het is inderdaad veel meer dan verwacht en daar kunnen we heel goede dingen meedoen. Fijn dat het project zo gedragen is. We zijn erg dankbaar. Namens onze bewoonsters: bedankt!”

 

WG Diaconie., Christian Hulzebos

Nieuws uit de Bron 21 april 2020

Beste leden en belangstellenden van De Bron,
Zoals verwacht hebben we vanavond in de persconferentie van de regering gehoord dat we voorlopig nog niet als wijkgemeente bij elkaar kunnen komen.
Daarom gaan we door met de acties om, ondanks het gemis van de ontmoeting, toch zoveel mogelijk met elkaar gemeente te zijn.
Zo proberen we iedere zondag een dienst te op ons YouTube kanaal te zetten die kan worden beluisterd en/of bekeken.
Dat is onder andere het geval voor aanstaande zondag, 26 april.
Deze zondag is de vierde van de maand. Dan zouden we eigenlijk kindernevendienst hebben. Daarom willen we de kinderen de gelegenheid geven iets bij te dragen aan deze viering. Ze zijn gevraagd een tekening, knutsel of gedichtje te maken die tijdens de viering wordt vertoond. Dit kan zijn naar aanleiding van het bijbelverhaal van die zondag: Johannes 21: 1-14 of iets wat hen bezighoudt in deze coronatijd.

Lees meer...

Activiteiten vanuit de Bron in de komende tijd.

Gezamenlijke digitale dienst op zondag 19 april.
Op de derde zondag hebben we normaal onze gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk. Deze dienst zal nu ook gezamenlijk zijn maar dan digitaal vanuit de Nieuwe Kerk. Dit kan via www.kerkomroep.nl Marga Baas vanuit de Fontein is de voorganger. Ruud van Erp is ouderling van dienst. De 'crew' bestaat verder nog uit Mannes Hofsink, organist en pianist, een voorzanger uit de cantorij, Evert Jan Veldman en een geluidstechnicus. Uit het evangelie zal Johannes 20, 19-31 centraal staan: Jezus kwam in hun midden staan en zei: "Ik wens jullie vrede."

Zondagsbrief
Via de Bronmail is er elke week een zondagsbrief met een korte overweging voor die zondag. Ook kunnen gemeenteleden een tekst, lied of gedicht opsturen dat hen geraakt heeft, die in deze brief geplaatst kan worden.
Meditatie
De tweewekelijkse meditatie op de maandagavond in de Bron gaat nu digitaal door en dan elke week. Aan het eind van de maandagmiddag ontvang je via de mail een audiobestand. Je kunt dan diezelfde avond vanaf 20.00 u mediteren. Om zo, net als anders met elkaar op dat tijdstip verbonden te zijn. Daarna is er gelegenheid te reageren over de mail. Natuurlijk kun je het ook op je eigen tijd doen. Je kan je aanmelden per email
klokkenActie “Klokken van troost en hoop”
Op woensdagavond om 19 uur luiden we de klok van De Bron. We sluiten ons aan bij het initiatief dat ons is aangereikt door de Raad van Kerken.
Kaarsje aansteken.We hebben maatregelen getroffen om te zorgen dat iedereen op een veilige manier een kaars kan aansteken. Dat kan op de woensdagavonden tussen 19.00 en 20.00 in De Bron. Ook ligt daar een tekst ter overdenking om mee te nemen naar huis.

Telefonisch spreekuur.
Er is dagelijks van 17.00 tot 18.00 uur een telefonisch spreekuur via het nummer van De Bron: 050-5420044. Om even van je af te praten of als je een hulpvraag hebt. Je krijgt dan Alberte van Ess aan de lijn of iemand van pastoraat. Daarnaast belt pastoraat ook zelf mensen om even te horen hoe het gaat. (En dat kan iedereen zelf natuurlijk ook doen!)
Kaartjes sturen.
Dat kan uiteraard op eigen initiatief, maar je kunt ook iemand daarvoor aanmelden bij het secretariaat.

avondmaalsbekerTerugblik op de Paasvieringen

Waarom waren deze dagen zo heel anders dan andere Paasdagen? We konden niet naar De Bron. Maar we werden uitgenodigd om thuis via Youtube de vieringen mee te beleven van de Witte Donderdag, Goede Vrijdag, de Paaswake en de Paasmorgen. Deze vieringen waren een samenstel-ling van diensten uit voorgaande jaren en de actualiteit van vandaag.
“Natuurlijk, het was niet te vergelijken met wat we gewend waren, we hopen dat jullie je toch voor even in De Bron gewaand hebben en het vertrouwde paasgeluid van De Bron hebben ge-hoord. Het feest van de herkenning, daar zijn we voor gegaan. Ik wens jullie allemaal vanuit mijn huisarrest zalig Pasen en tot gauw ziens,” zo zei Alberte aan het eind van de paasmorgenviering.
De diensten zijn door heel veel mensen beluisterd en bekeken. Hieronder een paar reacties:
Het is wel raar, je zit thuis heel anders. Je herkent wel van alles. Je hoort aan de stem wie het is. Mooi dat het zo kon. Het waren bekende stukken. Best emotioneel ook. Ik ervoer ook een stukje gemis. Er was geen over en weer, geen interactie. Fijn dat het gebeurde. Ik heb verbondenheid ervaren.
Dank je voor deze mooie vieringen!

Lees meer...

Opbrengst Sobere Maaltijden en derde collecte

De opbrengsten van de derde collectes en de sobere maaltijden gaan dit jaar naar het Overweeg-huis (voor prostituees die uit het circuit willen stappen). Fijn dat al een aantal mensen hebben ge-reageerd op de oproep om geld over te maken naar rekeningnummer NL75SNSB0902292323, t.n.v. Protestantse Wijkgemeente De Bron, ovv Het Overweeghuis. Dit kan nog steeds. Helpt u mee om er een mooi bedrag van te maken?
Christian Hulzebos, werkgroep diaconie

 

De Bron participeert in Heel Groningen Helpt

In deze roerige periode worden we allen overspoeld met verdrietig en schrijnend nieuws. Ver weg maar ook heel dichtbij. Er is in deze tijd absoluut behoefte om elkaar te helpen en bij te staan. Na-tionaal is er ”Niet alleen”, een landelijk netwerk dat hulpvragers en allerlei (kerkelijke) organisaties van hulpbieders samenbrengt (https://nietalleen.nl/). Ook lokaal is er een dergelijk initiatief be-doeld voor ouderen, eenzame Groningers en iedereen die verplicht thuiszit tijdens deze coronacri-sis. In onze stad is de hulplijn “Heel Groningen Helpt”, van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 16 uur bereikbaar via 050-2110428. Een hulpvraag kan ook op de website https://www.heelgroningenhelpt.nl/ worden gesteld. “Als je belt, krijgt je een vrijwilliger aan de lijn die je vraag goed aanhoort. Daarna wordt de vraag doorgespeeld naar de zogenaamde match-teams in de wijken en dorpen. Dit zijn nieuw gevormde teams. In totaal staan er 900 vrijwilligers klaar in de hele provincie. Dat zijn mensen die actief zijn in bijvoorbeeld kerken, studentenvereni-gingen, maar ook facebookgroepen.” Aldus Evert Sulman, initiatiefnemer en kwartiermaker in Gro-ningen – u hebt hem mogelijk in een van onze diensten horen spreken over Het Overweeghuis.
De Bron heeft aangegeven graag te willen participeren in dit initiatief. U kunt zich aanmelden als vrijwilliger via de website https://www.heelgroningenhelpt.nl/. Om het overzicht te houden wie vanuit De Bron hieraan mee wil werken, is het fijn om ook even een bericht te sturen aan het secreta van de Bron. Van harte aanbevolen.

 

Nieuws uit de Bron

Beste leden en belangstellenden van de Bron,
Met deze Bronmail willen we je graag op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen in onze gemeente.
Mocht je ideeën hebben over hoe we meer of beter bij elkaar betrokken kunnen blijven in deze vreemde, moeilijke tijd, laat het ons dan vooral weten!
Meditatie wekelijks online. De meditatie op de maandagavond in de Bron wordt nu digitaal gedaan en dan elke week. Je kunt je aanmelden per email.  Aan het eind van de maandagmiddag ontvang je dan via de mail een audiobestand. Je kunt dan diezelfde avond vanaf 20.00 u mediteren. Om zo, net als anders met elkaar op dat tijdstip verbonden te zijn. Daarna is er gelegenheid te reageren via de mail. Natuurlijk kun je de meditatie ook op je eigen tijd doen.

Lees meer...

 

Wisseling van de wacht in pastoraat

We hebben op een van de laatste pastoraatsvergaderingen afscheid genomen van Reindert Graaff. Ook nog langs deze weg: dank voor alle inzet en betrokkenheid. En daarbij hebben we Idso Wiersma verwelkomd als nieuw lid van de pastoraatsgroep. Hij zal te zijner tijd de ledenadministratie voor zijn rekening nemen en daarnaast speciaal betrokken zijn op De Hunze en Van Starkenborgh. Op onze laatste bijeenkomst heeft Idso daartoe de gelofte van geheimhouding afgelegd ten overstaan van de hele pastoraatsgroep.

Meditatie wekelijks online

De tweewekelijkse meditatie op de maandagavond in de Bron gaat nu digitaal door en dan elke week. Aan het eind van de maandagmiddag ontvang je via de mail een audiobestand. Je kunt dan diezelfde avond vanaf 20.00 u mediteren. Om zo, net als anders met elkaar op dat tijdstip verbonden te zijn. Daarna is er gelegenheid te reageren over de mail. Natuurlijk kun je het ook op je eigen tijd doen.

Paascyclus van(uit) de Bron gaat digitaal door!

Het projectkoor was al druk aan het oefenen. De liturgie was in grote lijnen bekend. En toen werd alles stopgezet. Natuurlijk zal op de televisie en via andere kerken in de stad een paascyclus te volgen zijn. Van harte bij u aanbevolen. Maar was de gedachte, wat zou het mooi zijn, als er toch ook een Brongeluid zou kunnen klinken in de Paastijd, het hart van het christelijke geloof. De voorbereidingen zijn nog in volle gang. Maar de eerste stappen zijn gezet. Er is inmiddels een eigen YouTube-kanaal voor de Bron, via welk kanaal op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaszaterdag en Paasochtend een paascyclus te volgen is. Het is een combinatie van eerdere (opgenomen) Paascycli in de Bron met nieuwe opnames, als het gaat om overdenkingen en gebeden. Zo kunnen we toch met elkaar verbonden zijn in deze indringende dagen. Als het zover is ontvangt u via de Bronmail en de site aanwijzingen hoe je dit kunt volgen.

Hoe we er voor elkaar kunnen zijn

Nog even op een rijtje hoe we er proberen te zijn voor elkaar in deze moeilijke tijd.
- Telefonisch spreekuur. Er is dagelijks van 17.00 tot 18.00 uur een telefonisch spreekuur via het nummer van De Bron: 050-5420044. Om even van je af te praten of als je een hulpvraag hebt. U krijgt dan ondergetekende aan de lijn of iemand van pastoraat. Daarnaast bellen we ook zelf mensen om even te horen hoe het gaat.
- Kaartjes sturen. Dat kan uiteraard op eigen initiatief, maar je kan ook iemand daarvoor aanmelden bij het secretariaat.
- Zondagsbrief. Via de Bronmail is er elke week een zondagsbrief met een korte overweging voor die zondag. Ook kunnen gemeenteleden een tekst, lied of gedicht opsturen dat hen geraakt heeft, die in deze overweging geplaatst kan worden.
- Klokken van troost en hoop luiden op woensdagavond. We sluiten ons hier aan bij een landelijk initiatief. We hopen dat op termijn er op die avond weer een kaarsje kan worden aangestoken. We houden u op de hoogte.
Alberte van Ess