facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Pinksterdienst 9 juni 2019 Pinksterdienst

Vooraf aan de dienst werden alle meegebrachte bloemen in vazen gezet. Een bloem voor iedereen met een Pinksterwens om mee te bloemen met Pinksterennemen naar huis.
Na het lezen van Handelingen 2: vers 1-6 gingen we in twee groepen op weg, net als de Emmaüsgangers, in tweetallen naast elkaar. We kregen een Pinksterboodschap mee om deze met elkaar te delen en te bespreken. Eerst liepen we in stilte en na ongeveer 5 minuten lopen stonden we stil en werd de tekst van Sabine Nijland hardop voorgelezen om daarna onze weg te vervolgen. We liepen met iemand op die we juist niet zo goed kenden en dat leverde leuke gesprekken op. We konden het oa hebben over "Gever van geduld, Brenger van vriendelijkheid, Drager van trouw.
De zon scheen en we liepen door de Groene Long van Beijum. De meerkoeten en eenden in de vijver verbraken onze stilte, daar hadden we even geen rekening mee gehouden. Wat was het leuk zo onderweg te zijn . Bij terugkomst bleven we buiten wachten op de duif die werd losgelaten, als symbool van de Geest, die waait waarheen zij wil. Na de dienst van gebeden en gaven werd deze bijzondere dienst afgesloten met het lied: "Vrede wens ik je toe" .
Immie Hoekstra

 

 

Pinksterdienst


Zondag 9 juni is het Pinksteren en dan gaan we erop uit!
We beginnen om 10.00 u. in de Bron zoals we gewend zijn met een welkom, gebed, het zingen van een lied en de lezing. De Pinksterboodschap zullen we vervolgens met elkaar al wandelend meditatief overwegen aan de hand van een korte tekst. Een Emmauswandeling. We lopen in tweetallen, net als de Emmausgangers, eerst een tijdje in stilte, de tekst voor jezelf overwegend, daarna wordt op een afgesproken punt de stilte verbroken en gaan we twee aan twee met elkaar in gesprek over de tekst.
Na ongeveer 20 minuten zijn we terug bij de Bron, waar we traditiegetrouw, een duif loslaten, symbool van de Geest, die waait waarheen zij wil. Daarna vervolgen we de dienst met de gebeden en sluiten het af. En uiteraard is er dan nog koffie en thee.
Voor wie niet kan wandelen is er programma binnen aan de hand met dezelfde tekst. Ook is er voor de kinderen leiding aanwezig en is er voor hen wat te doen.
Daarnaast wordt een ieder verzocht een bloem mee te nemen, met een pinksterwens. Daarmee vormen we een bont boeket. Na de dienst kan een ieder een (andere) bloem meenemen met de wens van een gemeente-lid.
Alberte van Ess

 

eisse BakkerEisse Bakker 1933 – 2019

Op 11 april 2019 is Eisse Bakker overleden. Hij is 85 jaar geworden. Zeker voor de oudere Bronner is Eisse een begrip. In de Beijumse tijd is Eisse geruime tijd penningmeester geweest en als zodanig lid van de werkgroep financiën van De Bron. Hij deed dit werk op zijn eigen wijze, streng doch rechtvaardig. Eisse was een uiterst betrokken man, niet allen bij De Bron, maar ook bij de stedelijke, de landelijke kerk en bij de politiek. De Bron is in 1980 begonnen als Samen op Weg gemeente terwijl de stad nog volop in het proces van samengaan was. In financieel opzicht was hij een gezaghebbende voorloper. Je kon altijd bij hem terecht met vragen, daar nam hij de tijd voor. In de eredienst is een kaars aangestoken voor Eisse om hem te gedenken. Het licht brandde ook voor zijn vrouw Ina, voor goede moed in de komende, moeilijke tijd. Eisse is letterlijk en figuurlijk van onschatbare waarde geweest voor De Bron.

Ruud van Erp

Terugblik Paascyclus april 2019

Waarin een kleine wijkgemeente groot kan zijn: met zijn allen hebben we in De Bron in april weer vier gedenkwaardige diensten meegemaakt op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paaszondag.
Wat is het mooi dat er in zo’n bijzondere periode van het jaar zoveel mensen op de been te krijgen zijn om van deze diensten echte vieringen te maken: da. Alberte van Ess om voor te gaan in alle vier de diensten, het projectkoor onder leiding van Peter Rippen en Vincent van Ravels, om even zovele diensten muzikaal te omlijsten, en verder kosters, ambtsdragers, lectoren, bloemen-mensen, kindernevendienstbegeleiding (ben ik nog iemand vergeten?).
Wat is er mooi gezongen en gemusiceerd, ook door Machteld Rippen-Veenker. Wat stond er in de hele 40-dagentijd tot en met Pasen een mooi en afwisselend bloemen-stuk op de tafel. Wat is het ook mooi om te zien hoe snel een kerkzaal kan veranderen van een avondmaals-setting in een ruimte waar men samen naar The Passion kon kijken. En wat was het fijn dat op Paasmorgen door groot en klein de opstanding gevierd kon worden, eerst in de eredienst, en toen nog in de ‘dienst van de ontmoeting’, met koffie, thee en lekkers.
Iedereen die daar een kleine of grotere bijdrage heeft geleverd, als was het maar door aanwezig te zijn, hartelijk dank!

Zomervieringen, doet u mee?

Ook dit jaar is er tijdens de zomervakantie weer een serie van zes zomervieringen in De Bron en ook in de Nieuwe Kerk en de Fontein. De eerste zomerviering is op 14 juli, de laatste op 18 augustus.
De vieringen hebben een meditatief karakter en zoals elk jaar is er ook dit jaar weer een thema.
Het thema van dit jaar is ‘Stilte’.

Wat is stilte?
Afwezigheid van geluid?
Nee, want stilte kun je horen.
Wat is stilte?
Afwezigheid van storend geluid?
Misschien wel.

Lees meer...

Collectedoel 40-dagentijd

Op 18 april jl heb ik een kijkje mogen nemen in het Gasthuis/Hospice aan de Eendrachtskade. Tijdens de diensten in de 40-dagentijd hadden we een derde collecte voor dit goede doel.
Ik was erg onder de indruk van het geheel. Een plek waar warmte van uitgaat; overal is aan gedacht tot in de kleinste details, om het laatste stukje van het leven van mensen tot een goed einde te brengen. Ze hebben een mooie ruime kamer, die ze zelf mogen inrichten met hun eigen spulletjes, er staat een hoog/laag bed, er is digitale tv en een koelkast. De was wordt voor hen gedaan en voor hun natje en droogje gezorgd. Familie kan blijven slapen. Overal hangt kunst, ingebracht door de vrijwilligers, elke 6 weken wordt dat gewijzigd. Mooie kleuren. Grote doeken met tekst en/of tekeningen van de bewoners en familie. Overal verse bloemen. En dit alles zonder overheidsgeld en bemoeienis. Gerund door betrokken vrijwilligers (120); alles wordt via fondswerving gerealiseerd. Ook ons college van diakenen ondersteunt het Hospice.
Een hartverwarmend project. Ik ben blij dat we een steentje bij hebben mogen dragen. De opbrengst was in totaal € 531,26. Namens het Hospice en de werkgroep Diaconie hartelijk bedankt voor jullie bijdrage
Immie Hoekstra

Opbrengst 3e collecte

hospice gasthuis groningen1De opbrengst van de 3 e collecte voor het Hospice/Gasthuis Groningen, inclusief de boekjes verkoop over het Hospice van Willemien Lenstra op Paasmorgen, bracht 531,26 euro op.
Namens het Hospice/Gasthuis heel erg bedankt voor de ondersteuning.
Deze opbrengst zal zeker weer een goede bestemming krijgen
namens de werkgroep Diaconie, Immie Hoekstra

 

Hospice/Gasthuis aan de Eendrachtskade in Groningen

sobere maaltijdTerugblik veertigdagentijd

In het project voor de veertigdagentijd, dat elk jaar wordt aangeleverd door “Kerk in Actie”, hebben we toege-leefd naar Pasen met als thema “Een Nieuw Begin”. Met de eerste collectes volgden we dit thema waarvan om de andere week in de zondagse dienst een filmpje werd vertoont over het betreffende doel. In de foyer hing een poster van de sobere maaltijd. Elke week werd van de opbrengst van de maaltijd een nieuw bedrag bijge-schreven. Zo hebben gedurende vijf weken op de woensdagavond zo’n twintig mensen per keer soep en brood gegeten. De soepen varieerden van tomaten-pastinaak-soep tot pindasoep. Hoewel het er enkele jaren terug op leek dat de sobere maaltijd zijn beste tijd had gehad, blijkt sinds vorig jaar dat de behoefte om in de tijd van vasten een sobere maaltijd met elkaar te delen, er nog steeds is. Vanuit diaconaat zijn we er blij mee, want hierdoor hebben we een klein beetje kunnen bijdragen aan de mogelijkheid dat kleine boeren in arme landen weer zelf kunnen bepalen wat ze willen zaaien. Nu bepalen internationale zaaigoedbedrijven wat deze boeren moeten zaaien. Onnodige armoede en grondmisbruik is het gevolg. Met het programma “Open Source Seeds” van Hivos geven we de boeren Een Nieuw Begin. De vijf sobere maaltijden hebben het mooie bedrag opgele-verd van 387,35 euro.

Lees meer...

Paascyclus

Op 18 april begint dan de Paascyclus, met op Witte Donderdag een dienst van Schrift en Tafel om 19.00 u. Op deze avond vieren we de Maaltijd van de Heer. Net zoals Jezus met zijn leerlingen op de laatste avond aan tafel zat voor de joodse paasmaaltijd, zo zitten wij ook aan tafels. We delen brood en wijn en gedenken dat Jezus bij deze maaltijd het Heilig Avondmaal instelde. Het projectkoor zal ons ondersteunen bij deze viering.
Op Goede Vrijdag, eveneens om 19.00 u. lezen wij het lijdensverhaal van de evangelist Mattheus. We zingen passieliederen, verstillen onder het Beklag Gods en spreken de Goede Vrijdag gebeden uit. Het projectkoor zal onder anderen een aantal Bachkoralen zingen.
Op zaterdagavond komen we samen om 23.00 u. voor de Paaswake. De nieuwe Paaskaars wordt binnengebracht en we horen over schepping en doortocht en het gebed uit de psalmen. Vervolgens wordt het opstan-dingsevangelie volgens Mattheus gelezen. De liturgische kleuren worden gewisseld. Het rood van het bloed van de martelaren wordt veranderd in het feestelijk wit van de paastijd. We gedenken onze doop en voor wie dit wil is er de mogelijkheid dit symbolisch te bevestigen met een waterkruisje op het voorhoofd. Het projectkoor zal ook op dit late uur meewerken.

Lees meer...

zwotafel 2019ZWO

Op zondag 14 april organiseert de ZWO de Paastafel.
Een tafel met leuke spulletjes, o.a. kaarsen, kaarten en jam.
De opbrengst is voor de Stichting rondom Baba die in Mali werkt aan verbetering van de leef-en werkom-standigheden van de extreem armen. We zien jullie graag bij onze tafel, tot dan!
namens de ZWO,
Immie Hoekstra

zondag 7 4 2019Bloemschikking bij de vijfde zondag in de veertigdagentijd, 07 april 2019

Bij de vijfde zondag:
Het verhaal van deze zondag gaat over de wijngaard. De wijngaard als krachtige, positieve metafoor voor het volk Israël (Jesaja 5). Groei en vruchten dankt ze aan God, de grondlegger en bouwer. De vruchten zorgen voor
zoete geur (druiven) en vreugde (wijn). De Pachter weet dat een deel van de opbrengst de eigenaar van de wijngaard toebehoort. Toch beschouwen de pachters het beheer van de wijngaard als eigenaarschap, en dus ook alle oogst als hun bezit.
Wat is rechtvaardig, wie is rechtvaardig en wie doet recht?
Deze vragen staan centraal in dit verhaal. De wijngaard is een gesloten vesting; de pachters verschansen zich. Er is geen opening om het gesprek te voeren, verzoening lijkt niet moge-lijk.
De vorm voor deze schikking is een gesloten vierkant en oogt compacter dan de voorgaande schikkingen. In de flessen staan stekelige dorre takken. Tussen de flessen staan potjes met blauwe druifjes als verwijzing naar de wijngaard.
Bewerking van de tekst uit de brochure symbolisch bloemschikken Kerk in Actie