facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

foto bloemschikking 31 3 2019Bloemschikking bij de vierde zondag in de veertigdagentijd, 31 maart 2019

“De kern van de gelijkenis is: de vreugde die er is omdat een mens welkom is bij een genadi-ge God. De zoon ‘komt tot zichzelf’, hij realiseert zich wie hij is en waar hij vandaan komt en begint opnieuw. De oudste zoon kan het niet opbrengen deze broer feestelijk te onthalen. Hij houdt afstand. Jezus vergelijkt deze oudste met de Farizeeën en Schriftgeleerden die zo kritisch reageren op zijn omgang met zondaren. Verheug je je over iemand die de weg naar God vindt?

“Wij bidden om een nieuw begin, een nieuw begin van leven.
God, stuur ons toch uw wereld in om liefde door te geven.”
(brochure Kind op Zondag)
Verheug u om de thuiskomst van de ene zoon en samen zoeken naar
een nieuw begin.

Het idee voor de bloemschikking is geïnspireerd op het thema: ‘Een nieuw begin’. Op de ta-fel staan 8 flessen bekleed met rietstengels.
Het getal 8 staat symbool voor een nieuw begin. Op de achtste dag begint een nieuwe week. De achtste dag wordt ook wel opstandingsdag genoemd.
Het riet staat voor buigzaamheid, meebewegen.
Het jonge groen en de bloesemtakken symboliseren het tere begin.
Wees blij! De zoon is terug en laten we feest vieren. Een nieuw begin maken.

Bewerking van de tekst uit de brochure symbolisch bloemschikken Kerk in Actie

Opening stilte en aandachtscentrum de Bron in 40-dagentijd

Op de maandagen 1 en 8 april is de Bron open van 19.30 tot 21.00. Het eerste uur is er vrije inloop met gelegenheid voor een kopje koffie of thee met een gesprekje. Ook liggen er teksten klaar om bij te verstillen voor persoonlijke meditatie en gebed in de kerkzaal. Tevens kan er een kaarsje worden aangestoken.
Van 20.30 tot 21.00 is er een gezamenlijke stilte-vesper.

In de Stille Week zal er een labyrint liggen in de kerkzaal met de mogelijkheid die individueel te lopen. Het labyrint is een oeroud beeld voor onze levensweg met zijn keerpunten en omwegen. Uiteindelijk komen we aan in het middelpunt, de bron/Bron van ons bestaan. De weg terug heeft een andere route. Maar je komt er altijd weer uit. Een labyrint is geen doolhof. 
In het christelijk geloof werd het het labyrint ook verbonden met de weg van Christus. Het werd als een hulpmiddel ingezet bij de bezinning in de Stille Week als een illustratie van zowel het leven van een christen als het leven van Christus zelf.
Daarnaast had het labyrint betekenis bij overgangsmomenten. Met name die functie zien we in onze huidige tijd terugkeren, bij ziekte, een nieuwe baan of pensionering.
Om zelf het labyrint te lopen met, voor wie dat wil, een handreiking en/of (na)gesprek, is de Bron open op:
15 april van 19.30 tot 21.00
16 april van 15.30 tot 17.00 en van 19.30 tot 21.00
17 april van 10.00 tot 12.00, van 15.30 tot 17.00 en van 19.30 tot 21.00.

Diakonaat

Op weg naar Pasen: een nieuw begin
Dit jaar is de veertigdagentijd van 6 maart t/m 20 april. Wij volgen weer het project van Kerk in Actie: “Een nieuw Begin”. We leven toe naar Pasen, het feest van een nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds een nieuwe start kunnen maken. We mogen zijn liefde delen met anderen. In de vieringen van de Bron besteden we vanuit het diakonaat aandacht aan:
Een nieuw begin voor de kerk op Cuba (10 maart)
Een nieuw begin voor kindslaven in India (24 maart)
Een nieuw begin voor kerken in Nederland (31 maart)
Een nieuw begin voor weeskinderen in Rwanda (7 april)
Een nieuw begin voor jongeren in Nederlandse kerken (14 april)
Een nieuw begin voor gelovigen in Pakistan (21 april)
Voor verdere inhoudelijke informatie kunt u kijken op de website van Kerk in Actie.
In de vieringen wordt over het doel van de betreffende zondag een filmpje vertoond.

Lees meer...

bloemstuk 24 03 20193e zondag veertigdagentijd 24 maart 2019

korte uitleg bij de schikking:

De lezingen van vandaag roepen op tot ‘zien’. Omzien naar een ander.
De tekenen van groei en bloei zien
zoals de tuinman met geduld wacht op de groei van de vijg.
De flessen zijn twee aan twee geplaatst in een open ellips
zodat er de suggestie van een oog ontstaat.
De bloeiende wilg, een eerste teken dat de lente komen gaat.
De Campanula plantjes bloeien paars, kleur van bezinning.
De appels verwijzen naar de boom die vrucht draagt.

bloemschikking1De symbolische schikking op de tafel in de Bron In de veertigdagentijd 2019

Hoe kan je nu opstaan en gaan feesten als de wereld zo verscheurd is.
Als er hartverscheurend lijden in of om je heen is. Je naaste mens ziek is of erger. Het lijkt meer op een tocht door de woestijn.
We zoeken naar een uitweg, een uittocht.
Kan dat in 40 dagen? Of gaat dat langer duren?

Door welke verzoekingen moeten wij heen gaan?
Met wie zijn wij solidair?

Als in de Bijbel over een periode van 40 dagen of 40 jaar gesproken wordt, dan is dat om een periode van wachten en ontwikkeling aan te geven.
Denk bijvoorbeeld aan de reis door de woestijn naar het beloofde land (Exodus) en aan de verzoeking in de woestijn (Matteüs).
We bereiden ons voor op Pasen, feest van een nieuw begin.
Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken.

Lees meer...

Afscheid en bevestiging ambtsdragers

We zijn heel blij dat Christian Hulzebos bereid is om de taak van diaken op zich te nemen.
In de dienst van 24 maart wordt hij bevestigd.
In dezelfde dienst nemen we afscheid van Antje Graaff als ouderling-scriba.

Informatie over ziekte en verhuizing van gemeenteleden

Tijdens de gemeente-oploop werd de vraag gesteld waarom de gemeente niet wordt geïnformeerd over ziekte of verhuizing van een van de leden, bijvoorbeeld door de informatie hierover in Kerk in Stad te zetten. Een begrijpelijke vraag want we hebben immers met elkaar tot taak om naar elkaar om te zien. Toch is het niet mogelijk om dit type informatie zomaar te delen. De eerste reden daarvoor is een heel formele. Het mag wettelijk niet. Sinds de invoering van de AVG (mei 2018) mag er geen informatie over personen worden gedeeld zonder de uitdrukkelijke toestemming van de persoon die het betreft. Los van deze formeel wettelijke reden is het ook zo dat niet iedereen het prettig vindt dat algemeen bekend wordt gemaakt dat er iets aan de hand is. We hebben hier een oplossing voor gevonden door mensen die (langdurig) ziek zijn te vragen of ze het op prijs stellen dat dit in de gemeente kenbaar wordt gemaakt. Van deze personen ligt er achter in de kerkzaal een kaartje met naam en adres, zodat gemeenteleden die dat willen hen een kaartje kunnen sturen of hen kunnen bezoeken. Informatie over verhuizing kan in Kerk in Stad worden opgenomen, maar alleen als degene die verhuist daar zelf het initiatief toe neemt.
Nynke van Ravels

snertSobere maaltijden in De Bron

De sobere maaltijd heeft de laatste jaren een vertrouwde plek gekregen in de 40-dagentijd. We eten een vegetarische soep met brood. Voor deze maaltijd vragen we een bijdrage van €3,50 per persoon. De meeropbrengst gaat dit jaar naar het “Open Source Seeds” - programma van Hivos. Met dit programma probeert Hivos zaden weer in handen van de kleine boeren te krijgen. Het is in de huidige situatie zo dat hele grote internationale zaaigoedbedrijven bepalen wat boeren mogen zaaien, en deze bedrijven verdienen hier, over de rug van de kleine boeren, heel erg veel mee. Met de opbrengst van onze maaltijden helpen we mee aan een nieuw begin voor de boeren om toegang te krijgen tot vrij zaaigoed.

Op de volgende woensdagen bent u weer van harte welkom om de maaltijd te delen vanaf 18.00 uur in de foyer van de Bron: 13 maart, 20 maart, 27 maart, 3 april en 10 april. U kunt u zich voor deze maaltijd(en) opgeven via de onderstaand formulier of via de inschrijflijsten die na de zondagse diensten in de foyer liggen.

klik hier om aan te melden

DIAKONAAT

Op weg naar Pasen: Een nieuw begin
Dit jaar is de veertigdagentijd van 6 maart t/m 20 april. Wij volgen weer het project van Kerk in Actie: “Een nieuw Begin”. We leven toe naar Pasen, het feest van een nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds een nieuwe start kunnen maken. We mogen zijn liefde delen met anderen.
In de vieringen van de Bron besteden we vanuit het diakonaat aandacht aan:
Een nieuw begin voor de kerk op Cuba (10 maart)
Een nieuw begin voor kindslaven in India (24 maart)
Een nieuw begin voor kerken in Nederland (31 maart)
Een nieuw begin voor weeskinderen in Rwanda (7 april)
Een nieuw begin voor jongeren in Nederlandse kerken (14 april)
Een nieuw begin voor gelovigen in Pakistan (21 april)
Voor verdere inhoudelijke informatie kunt u kijken op de website van Kerk in Actie.

RondomBaba1Presentatie Stichting ‘Rondom Baba’

Op 17 maart a.s. zal mevrouw Yvonne Gerner van de Stichting ‘Rondom Baba’
tijdens de gezamenlijke dienst van Nieuwe kerk, de Fontein en de Bron een korte presentatie houden over het project Here Bugu van de stichting in Mali. Zoals u eerder in KIS hebt kunnen lezen beoogt het project duurzame ontwikkeling van de leef- en werkomstandigheden van de extreem armen. De stichting bestaat sinds 2007 en wordt in Mali door de drijvende krachten Mamadou Traore (Baba) en de Nederlandse Yvonne Gerner gedragen.
Here Bugu, hetgeen “plaats van vrede” betekent, is een woon- en werkgemeenschap in Mali, waar getracht wordt om door opleiding en werk in combinatie met cultuurverandering, de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. In de periode van 2008 tot nu groeide Here Bugu uit van een kaal stuk grond waar zand- en stofstormen vrij spel hadden tot een kleine oase.

Lees meer...

GasthuisGroningenHospice Gasthuis Groningen; doel derde collecte

Zondag 10 maart is het begin van de 40 dagen tijd
In de periode van 10 maart tot en met 21 april, eerste Paasdag houden we een 3e collecte
Deze 3 e collecte is bestemd voor het Hospice/ Gasthuis in Groningen
Op zondag 10 maart zal Willemien Lenstra, medewerkster bij het Hospice ons direct na de dienst hier iets over vertellen met ondersteuning van een flimpje.
Het Hospice is een kleinschalig bijna thuis-huis wat plek biedt aan max 6 gasten.
Iedere gast kan hier op de door hem of haar gewenste manier de laatste levensfase doorbrengen, waarbij nagenoeg alles mogelijk is.
De werkgroep Diaconie beveelt deze collecte van harte bij jullie aan.
Namens de Diaconie Immie Hoekstra