facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

 

 

ovdlogo

Uitnodiging projectkoor Pasen 2020

Nog drie weken en dan is het zover, de start van het projectkoor voor Pasen!
Heb je zin om je zangtalenten in te zetten?
We bieden 6 mooie repetitieavonden onder leiding van Peter Rippen.
En de vieringen in de Goede week en met Pasen.
Je bent van harte uitgenodigd om mee te zingen!
Repetities zijn op de vrijdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur. Data: 28 februari, 6, 13, 20, 27 maart en 3 april. In Kerkelijk centrum De Bron, Bentismaheerd 1, Groningen.
Opgeven graag per e-mail bij Marjanne Binsbergen: m.h.binsbergen@home.nl

De Bron viert feest!

De Bron bestaat dit jaar 40 jaar. Dat vieren we op 21 en 23 februari.
Op vrijdag 21 februari is er ’s avonds om 20.00 uur een feestavond in De Bron.
Tijdens deze feestavond is er uitgebreid gelegenheid elkaar te ontmoeten en bij te praten.
De verschillende werkgroepen zullen op ludieke wijze stilstaan bij het wel en wee van de gemeente in de afgelopen 40 jaar. Het belooft een bijzonder leuke en gezellige avond te worden.
Daarnaast is er op zondag 23 februari ’s middags om 15.00 uur een feestelijke dienst in De Bron, met aansluitend de gelegenheid om met elkaar het glas te heffen op de toekomst. (’s morgens geen dienst). De feestelijkheden zijn bedoeld voor alle leden van de gemeente en uiteraard ook voor alle oud-leden en mensen die op een of andere manier betrokken zijn bij het werk van de Bron.
Het is niet mogelijk gebleken om de adressen van oud-leden te achterhalen en alle betrokkenen bij De Bron in kaart te brengen. Daarom hopen we dat u allen deze uitnodiging wilt doorgeven aan oud-leden en/of andere betrokkenen in uw kennissenkring; hoort, zegt het voort.

SjoelenOliebollen in De Bron

Ongeveer 45 mensen - jong en oud - hebben een leuke tijd gehad in De Bron op 2 januari. Hierbij vielen de verse oliebollen zeer in de smaak. Ook de kniepertjes, gebakken door Mieke en Nico, waren een grote hit. De jeugd heeft eerst genoten van de oliebollen en kniepertjes en toen geholpen met serveren. Uiteindelijk heeft iedereen samen spelletjes gespeeld. Er waren meerdere spellen maar de twee sjoelbakken waren echt het populairst. De kinderen hadden het erg naar de zin – voor hen was het te vroeg afgelopen.
Christian Hulsebos

De oppasdienst

Ja je leest het goed. We willen in De Bron weer beginnen met een oppasdienst. Er komen de laat-ste tijd meer jonge gezinnen in de kerk. Voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar is er elke 4de zondag van de maand kindernevendienst. Nu willen we ook zorgen dat er op diezelfde zondag een oppas is voor de jongste kinderen. Daarvoor hebben we natuurlijk een paar mensen nodig die willen oppas-sen. Lijkt het je leuk om 1 keer in de 3 maanden een keertje op te passen in de kerk, dan kun je je aanmelden bij ondergetekende
Namens de kindernevendienst en de oppas, Betsy AB

foto voor oppas

Van de kindernevendienst

Hallo jongens en meisjes,
De kerstvakantie is inmiddels voorbij, en jullie gaan allemaal weer naar school. Maar toch wil ik het nog even hebben over de kerstviering van eerste Kerstdag. Wat hebben jullie mooi gespeeld, en wat waren jullie mooi aangekleed. Jozef en Maria, en een prachtige engel. De herders met hun schapen, en Herodes had twee wijze raadsvrouwen naast zich zitten om hem te adviseren. Dat was ook wel nodig want toen de wijzen uit het Oosten bij hem op bezoek kwamen ging bij Herodes geen licht op. Maar bij de raadsvrouwen wel. Zij konden vertellen dat het kind, dat de wijzen zoch-ten, in Bethlehem wordt geboren.
De eerstvolgende keer dat er kindernevendienst is, is op zondag 26 januari om 10.00 uur. Kom je ook?

De wijzen en de herders bij de stal

De wijzen en de herders bij de stal

Herodes met zijn raadsvrouwen

Herodes met zijn raadsvrouwen

Bevestiging ambtsdrager

Op zondag 12 januari wordt Marjanne Binsbergen in het ambt van ouderling bevestigd.
Zij zal de werkgroep eredienst in de wijkkerkenraad gaan vertegenwoordigen.
Lettie Oostinga, scriba

Zondag 19 januari dienst in Noorddijk

In het kader van de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen is er zondag 19 januari dienst in de kerk in Noorddijk, om 10.00 uur. We doen al enige jaren mee aan dit wereldwijde initia-tief om als christenen over de hele wereld op die zondag met elkaar grotendeels dezelfde liturgie te vieren. Elk jaar levert een land materiaal aan vanuit hun speciale situatie. Dit jaar is het Malta. Centraal staat het verhaal uit Handelingen over Paulus’ schipbreuk op Malta. Ze worden daar met buitengewone vriendelijkheid ontvangen. Een gebeurtenis die nog steeds ter plaatse wordt her-dacht.
De laatste jaren vieren we dit als wijkgemeente de Bron samen met Damsterboord en de Walfried-gemeenschap. De gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk vervalt daarmee op deze derde zondag.
Alberte van Ess