facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Afscheid en bevestiging ambtsdragers op 23 oktober

Op 23 oktober lopen de ambtsperiodes af van een aantal personen. Dat geldt voor Christian Hulzebos, als voorzitter van de kerkenraad, Peter Altena, als ouderling-kerkrentmeester en Tineke Knot als diaken. Voor zover aanwezig zullen wij in de dienst afscheid van ze nemen en ze daarbij van harte danken voor hun jarenlange inzet.
Gelukkig zijn er ook weer mensen bereid gevonden het stokje over te nemen. Nynke van Ravels zal de nieuwe voorzitter worden en Gerard AB de nieuwe kerkrentmeester. In deze dienst zal ook Jan Knot bevestigd worden als ouderling met een bijzondere opdracht, in het kader van het leiden van uitvaarten binnen de Protestantse Gemeente Groningen.

Zondag 9 oktober: stagiaire in De Bron

De komende maanden zal Marleen Stokroos stage bij ons lopen in het kader van haar opleiding tot pastoraal werker. Na haar stage in de Nieuwe Kerk wil ze graag kennismaken met de Bron als een van de andere partners in het samenwerkingsproces. In de dienst van 9 oktober zal ze zich aan de gemeente voorstellen.
In deze dienst nemen we ook feestelijk afscheid van Teun Dragt als koster van De Bron.

Afscheid koster Teun Dragt op 9 oktober

Na 21 jaar als koster werkzaam te zijn geweest in de Bron, zal Teun Dragt stoppen met zijn werkzaamheden.
Dit willen we uiteraard niet ongemerkt voorbij laten gaan en daarom zullen we na de dienst op zondag 9 oktober a.s. hier uitgebreid bij stil staan.
Tijdens een hapje en een drankje na de koffie hebt u alle gelegenheid hem de hand te schudden.
We nodigen u/ jullie dan ook van harte uit om hierbij aanwezig te zijn!
Antje Graaff, Scriba.

Het Onze Vader

Tijdens de zomerdiensten in de Bron, de Fontein en de Nieuwe Kerk is voor het Onze Vader gebruik gemaakt van de versie uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Op voorstel van de werkgroep Eredienst heeft de wijkkerkenraad van de Bron unaniem besloten om deze versie van het Onze Vader voortaan te gebruiken in alle vieringen. De Fontein en de Nieuwe Kerk hebben hetzelfde besluit genomen. Knip de hier opgenomen versie eventueel uit en leg die in uw liedboek.

Lees meer...

oecumeneOecumenische viering 2 oktober in De Bron

In de oecumenische dienst van 2 oktober verwelkomen we ook leden van de PKN-gemeente Damsterboord. Behalve mee voorbereiden komen hopelijk ook Damsterboorders mee vieren. Een tijd geleden is afgesproken dat we als voorbereidingsgroepen voor oecumenische vieringen bij elkaar ‘in de keuken komen kijken’. Deze keer komt Damsterboord bij ons – vermoedelijk op de eerste zondag van oktober 2017 gaan wij op bezoek in de Emmaüskerk.

Projectkoor De Bron

Zangers gezocht voor het Projectkoor De Bron: mini-project op 9 oktober 2016.
Op 9 oktober 2016 om 10.00 uur werkt het Projectkoor onder leiding van Peter Rippen mee aan de dienst. Het koor zal, deels samen met de gemeente, een aantal liederen zingen en instuderen. Uiteraard wordt bij de repetities gezorgd voor de benodigde bladmuziek voor het koor. 
De repetities zijn in De Bron van 20.00 uur tot 22.00 uur , met een korte pauze. 
De repetitiedata: Vrijdag 30 september en vrijdag 7 oktober en voor aanvang van de dienst om 9.00 uur op 9 oktober. 
Geef je op als je een van zingen houdt en een paar keer stevig wilt oefenen. Opgeven kan bij Hanneke Stam.
Op Kerstavond werkt het Projectkoor ook mee. Het koor staat dan o.l.v. Alian Bergsma. De repetities zijn op de vrijdagavonden, nadere gegevens hiervoor worden later bekendgemaakt op de site en in Kerk en Stad.

Nieuws vanuit ZWO

De ZWO heeft net als iedereen na de vakantie de draad weer opgepakt. Al is het niet helemaal stil geweest rond ons project voor de Vietnamese weeskinderen in Kontum want we mocht meedelen in de eerste collecte van 7 augustus. Alle beetjes helpen! En ook ging het sparen in de spaarbusjes gewoon door! Wat kunt u de komende maanden van ons verwachten en waar wij u weer van harte voor uitnodigen!
De ZWO tafel is weer aanwezig op
25 september met wat lekkers voor bij de koffie
23 oktober met de oogsttafel met oa zelfgemaakte jam met een kleine "proeverij"
27 november "Sinterklaas lekkers"
11 december staan we weer met de kersttafel met leuke spulletjes voor kerst en de komende wintermaanden
Ook zult u nog weer van ons horen bij de eerste collectes op 30 oktober, 13 november en 31 december.
Wij hopen zo 2016 af te sluiten met een mooie bijdrage voor de weeskinderen in Kontum. De bijdrage wordt besteed aan oa de schooluniformen en de ziektekostenverzekering.
Nogmaals van harte welkom om dit project samen met ons te ondersteunen

met vriendelijke groeten namens de ZWO commissie
Immie Hoekstra

vrijwillegers gezochtVrijwilligers gezocht

Vanaf 1 oktober aanstaande moeten we het als gemeente doen zonder onze koster Teun Dragt. Omdat we als Protestantse Gemeente Groningen moeten bezuinigen, heeft de Algemene Kerkenraad besloten in 2016 afscheid te nemen van de betaalde kosters. Dit betekent dat taken verricht door Teun door vrijwilligers moeten worden overgenomen.
Nu werd Teun natuurlijk in zijn werk als koster al ondersteund door vrijwilligers. Denk aan de hulpkosters en Wim Klamer en Henk Rutgers die Teun assisteren bij het beheer/onderhoud van de kerk. Maar zonder nieuwe vrijwilligers gaan we het niet redden.

Onlangs hebt u een mail ontvangen met daarin een oproep zich te melden als vrijwilliger voor verschillende taken.
We zijn erg blij dat daarop positieve reacties zijn gekomen, zodat een aantal belangrijke taken al zijn ingevuld

Lees meer...

Zomervieringen 2016

Ook in de zomervakantie ben je van harte welkom op de zondagmorgen in De Bron. Op deze zes zondagen in de zomervakantie, te beginnen op 17 juli, lezen we uit de Bijbel het begin van de Bergrede. De Bergrede is Jezus’ belangrijkste toespraak en hij begint deze toespraak met het welkom heten van bepaalde mensen en hen alvast te feliciteren.
Traditioneel is dit gedeelte bekend onder de naam ‘de zaligsprekingen’. We willen elke zondag stilstaan bij één van de regels daaruit. Er is muziek, we zingen en er is ruimte om stil te zijn en te bidden.
Deze bijeenkomsten worden door een aantal leden uit de kerkelijke gemeente voorbereid. Deze diensten zullen wat korter duren dan meestal het geval is. Iedereen is van harte welkom in de Bron op de zondagmorgen. En we beginnen om 10.00 uur. Na afloop is er ruimte om elkaar verder te ontmoeten met koffie, thee of limonade.
NB. Ook in de Nieuwe kerk en De Fontein gaan de zomervieringen over dit onderwerp. Je kan voor de verandering ook daar mee doen. Zie voor de tijden Kerk in Stad of op betreffende website.

lunchDe Lunch voor Het Pand.

Deze gaat in verband met te weinig aanmeldingen niet door!

Deze lunch wordt uitgesteld tot na de zomer en wordt nu georganiseerd op de startzondag, zondag 18 september. 

Zondag 19 juni is er een gezamenlijke viering in de Nieuwe Kerk. Tijdens deze viering zullen degene die de opleiding tot rouwbegeleiding hebben gevolgd, worden bevestigd. Daarna is er natuurlijk koffie en daar weer na is er de mogelijkheid tot lunchen.
De lunch is bedoeld om elkaar beter te leren en kennen en kent ook een goed doel. In Het Pand wordt om de week een lunch in combinatie met een zondagsviering georganiseerd. Met deelname aan de lunch, wordt de lunch in Het Pand gesteund.
We hopen op mooi weer, want de Nieuwe Kerk heeft een prachtige tuin.

 

Zangers gezocht voor het Projectkoor De Bron: mini-project op 12 juni 2016

Na het geslaagde eerste mini-project op zondag cantate 24 april, is de voorbereiding voor het volgende project in volle gang.
Op 12 juni 2016 om 10.00 uur werkt het Projectkoor onder leiding van Peter Rippen mee aan de dienst. Het wordt een dienst van Schrift en Tafel.
Het koor zal, deels samen met de gemeente, een aantal liederen zingen en instuderen. Uiteraard wordt bij de repetities gezorgd voor de benodigde bladmuziek voor het koor. De repetities zijn in De Bron van 20.00 uur tot 22.00 uur , met een korte pauze.
De repetitiedata:
Vrijdag 3 juni
Woensdag 8 juni
En voor aanvang van de dienst om 9.00 uur op 12 juni.
Geef je op als je een van zingen houdt en een paar keer stevig wilt oefenen. Een aantal mensen heeft zich al opgegeven of afgemeld, dat hoeft niet opnieuw.
Opgeven kan per email bij Hanneke Stam