facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

tekening len munnik 2018 1Aandacht voor de Vredesweek

Van 15 t/m 23 september is de nationale Vredesweek, dé actieweek voor vrede, georganiseerd door PAX. Het thema van de Vredesweek 2018 is “Generaties voor vrede!” Vrede, het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar dat is het helaas niet. Gelukkig zijn er op veel plekken moedige mensen die zich hiervoor inzetten. In Nederland en daarbuiten. Mensen die écht naar elkaar luisteren en mensen samenbrengen. We nemen daarom (met toestemming van PAX) graag een artikel over dat over deze moedige mensen gaat, in dit geval over “Lessen in Vrede” in Syrië.
Alian Bergsma

Lees meer...

Programma startweek 2018

Zondag 16 september
Startzondag 09:30 uur in de Nieuwe Kerk
Thema: Ja ik wil! Met muzikale begeleiding van de vleugel en het orgel
Aansluitend : Informatiemarkt met een hapje & drankje

Woensdag 19 september.
Vesper & Workshop Bloemschikken in de Fontein
Aanvang Vesper: 19:00 uur / Aanvang Bloemschikken: 20:00 uur

Lees meer...

Zomervieringen 2018

zomervieringenfontein van deugden
Zondag 22 juli beginnen de zomervieringen in Groningen Noord: De Bron, De Fontein en de Nieuwe Kerk. In de Bron worden de zes vieringen gehouden o.l.v. gemeenteleden.
Als thema voor de zomervieringen is dit jaar gekozen voor de zeven deugden als levenskunst.
Verstandigheid, rechtvaardigheid, moed, matigheid, geloof, hoop en liefde.
Vier klassieke deugden uit de oudheid, aangevuld met de drie christelijke ‘deugden’ geloof, hoop en liefde. Elke week zullen een of twee deugden belicht worden vanuit de traditie, de beeldende kunst en een verhaal uit de Bijbel.

Foto rechts: Fontein van de Deugden, Neurenberg, Duitsland 
De Tugendbrunnen (1585) van Benedikt Kurzelbauer, bij de Lorenzkirche in Neurenberg.
Geloof wordt gesymboliseerd door een kruis en een beker, liefde door twee kinderen, hoop door een anker, moed door een leeuw, gematigdheid door een kruik en geduld door een lam. Zes cherubs houden de twee armen van de stad Neurenberg vast. De zevende deugd, Justitia, staat met haar ogen geblinddoekt, zwaard en weegschaal in haar hand, evenals een kraanvogel als symbool van waakzaamheid aan haar voeten, op het hoogste niveau.

Diaconaal nieuws

Terugkijken op de veertigdagentijd
In het project voor de veertigdagentijd, dat elk jaar wordt aangeleverd door “Kerk in Actie”, werd dit jaar het onderwerp “Onvoorwaardelijke Liefde” steeds zichtbaarder.
In de foyer van De Bron hingen posters van de sobere maaltijden waar elke week op was te lezen wat de maaltijden hadden opgeleverd. Vijf keer kwamen zo’n twintig mensen op woensdagavond bij elkaar om met elkaar soep en brood te eten. Tijdens elke maaltijd werd stilgestaan bij het onderwerp waar in de voorgaande dienst voor was gecollecteerd. Aan het eind van elke maaltijd werd een bijdrage voor de maaltijd gevraagd. De sobere maaltijden hebben in totaal het mooie bedrag opgeleverd van € 419,69.
De opbrengst van de eerste collectes in de Bron tijdens de veertigdagentijd bracht € 228,41 op.
In de kerkzaal zagen we gestaag de hartenslinger groeien. Elke zondag kreeg men de gelegenheid een tekst op een hart te schrijven of iets te tekenen over “Onvoorwaardelijke Liefde”. En zo groeiden we naar het Paasfeest toe. De slinger is ondertussen opgeruimd, maar de harten blijven nog een poosje bewaard. Iedereen kreeg na de kerkdienst de gelegenheid om zijn of haar hart mee te nemen. In de veertigdagentijd was er ook een derde collecte voor “Future in our Hands”. Deze collecte heeft € 350,90 opgebracht.

Lees meer...

inliaInlia 30 jaar (vervolg)

Vanaf zondag 8 april hebben we in de Bron elke zondag de “Inlia-kaars” laten branden. We doen mee aan de kaarsenestafette die op 7 april is gestart tijdens een vesper in de Doopsgezinde kerk en waar allerlei kerken in Nederland aan deelnemen. Aanleiding voor de kaarsenestafette is het feit dat het dit jaar 30 jaar geleden is dat het Charter van Groningen is opgesteld. De ondertekenaars van het Charter , honderden geloofsgemeenschappen in binnen- en buitenland, hebben zich door de ondertekening gecommitteerd aan de opdracht om zich in te zetten voor vreemdelingen in nood en om te zien naar kwetsbare mensen. Ook is het 30 jaar geleden dat INLIA (Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers ) is ontstaan.

Lees meer...

klankschaalZomer klankconcert 25 juni

Op maandag 25 juni geven Folkert Rienstra en Hans Battenberg weer een klank(schaal)concert in de Bron.
Even niks . . . . gewoon ontspannen zitten of liggen . . . Laat de klanken maar komen . . . merk wat het met je doet. Van 19.30 tot 20.00 inloop met thee en koffie. Om 20.00 begint het concert tot ongeveer 21.30 u.
Eventueel zelf een matje, deken of kussen meenemen. Deze bijeenkomst is tevens de laatste meditatiebijeenkomst van dit seizoen. We beginnen weer in september op de 4e maandagavond van de maand.
Antje Graaff

 

Inlia 30 jaar.

Vanaf zondag 8 april hebben we in de Bron elke zondag de “Inlia-kaars” gebrand en zondag 17 juni zal de laatste keer zijn. We doen mee aan de kaarsenestafette die op 7 april is gestart tijdens een vesper in de Doopsgezinde Kerk en waar allerlei kerken in Nederland aan deelnemen. Aanleiding voor de kaarsenestafette is het feit dat het dit jaar 30 jaar is geleden dat het Charter van Groningen is opgesteld. De ondertekenaars van het Charter , honderden geloofs-gemeenschappen in binnen- en buitenland, hebben zich door de ondertekening gecommitteerd aan de opdracht om zich in te zetten voor vreemdelingen in nood en om te zien naar kwetsbare mensen. Ook is het 30 jaar geleden dat IN-LIA (Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers ) is ontstaan.

Lees meer...

Diaconaat, afscheid Djurry Sybrandy

Elke eerste dinsdag van de maand vergadert werkgroep diaconaat. Zes jaar lang heeft Djurry deze werkgroep onder-steund met praktische werkzaamheden. Achter de schermen van Kerst, de Paasbrunch en niet te vergeten de sobere maaltijd in de veertigdagentijd was Djurry de onmisbare kracht in alle bescheidenheid. Kwamen er activiteiten “tus-sendoor” dan kon de werkgroep altijd op haar rekenen. Djurry maakte altijd deel uit van onze vergaderingen. Dit hoefde niet maar ze was er wél. Haar aanwezigheid en inbreng werden erg gewaardeerd: haar opmerkzaamheid en luisterend oor maakten dat haar inbreng in de vergaderingen ons dikwijls op diepere, verdere gedachten brachten.
Dinsdag 5 juni hebben we afscheid van Djurry genomen. Als dank kreeg ze, met een knipoog naar de sobere maaltij-den, De Soepbijbel, en de Abra-kaars.

Nieuw diaconaal ZWO-project

Het huidige ZWO-project, ‘The Future In Our Hands’ willen we afronden. Na twee jaren van ondersteuning gaan we op zoek naar een nieuw project.
Hierbij nodigen we leden van de drie gemeentes (De Bron, De Fontein, de Nieuwe Kerk) uit om met voorstellen te komen. Het zou prachtig zijn dat u persoonlijk nauw verbonden bent met een stichting in binnen- of buitenland, of dat een familielid/kennis zich inzet voor een goed doel.
U hebt tot 15 juni om een doel aan te dragen. Daarna overleggen de drie ZWO-groepen met elkaar, en hopen we voor de zomervakantie te weten wat het nieuwe project wordt. In september zullen we dit dan bekendmaken.
Hebt u een goed doel, dan kunt u dat melden bij uw ZWO-groep of diaconie.
Wilt u meer informatie, dan mag u mij ook bellen: 050-5773562.
Namens de drie ZWO-groepen, 
Bram van Huis.

dienst 27 05 20181050187

Kindernevendienst

Afgelopen zondag hadden we weer kindernevendienst. Met de kinderen hebben we het gehad over Pinksteren. Best een moeilijk verhaal om uit te leggen en te begrijpen. Een wind die zomaar waait, mensen met vlammen op hun hoofd, en iedereen kan ze verstaan. Als verwerking hebben we een CD genomen, die stelt de wereld voor. In het midden hebben we een waxinelichtje geplakt, dat is het vlammetje van Pinksteren. Dat vlammetje van Pinksteren schijnt over de hele wereld. Natuurlijk is onze wereld niet leeg gebleven, die hebben we allemaal heel vrolijk versierd. En omdat het zo warm was kregen we van de koster ranja bij het knippen en plakken, en als verrassing had hij er een schaaltje met paaseitjes bij gedaan. Die vond hij nog in de kast. Het was een gezellige kindernevendienst. Voor de zomervakantie hebben we nog één keer nevendienst en dat is op zondag 24 juni.
Betsy Ab

Gebruik van het liedboek tijdens de dienst.

Een paar jaar geleden, toen het nieuwe liedboek in gebruik is genomen, hebben we in De Bron besloten om niet weer een grote hoeveelheid liedboeken aan te schaffen. Simpelweg omdat we daar de financiële middelen niet voor heb-ben. Daarom hebben we de vaste bezoekers van De Bron gevraagd om zelf een liedboek aan te schaffen en dat ’s zon-dags mee te nemen. Voor gasten hebben we een tiental exemplaren aangeschaft. De meeste mensen nemen sindsdien hun eigen liedboek mee. Het komt echter ook vaak (te vaak) voor dat mensen die wel een liedboek hebben, dit vergeten mee te nemen en dan een gast-exemplaar pakken. Dit heeft dan tot gevolg dat er voor gasten geen liedboek beschikbaar is. Uiteraard hebben we er begrip voor dat zo nu en dan wordt vergeten om het eigen liedboek mee te brengen (het overkomt mezelf ook nog steeds). Toch doen we een beroep op iedereen die over een liedboek beschikt om dit ook mee te brengen naar de dienst. Dan maken we het voor onze gasten gemakkelijker om mee te zingen.
Nynke van Ravels