facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

HighTeaKND

Kindernevendienst

Op een regenachtige zondag middag kwamen de leiding van de kindernevendienst van de Nieuwe kerk, de Fontein en de Bron bij elkaar in het Heerenhuis om op een gezellige en productieve manier kennis met elkaar te maken. Immers het is de bedoeling dat er elke derde zondag van de maand een gezamenlijke viering is, en dat betekent dat de leiding van de kindernevendienst ook samen moet gaan werken. Allereerst hebben we een kennismakingsrondje gedaan. Iedereen bedacht een vraag: wat wil je graag weten van de ander. Bv. Wat zijn je hobby’s, of wat is je lievelingsboek ? Iedereen beantwoorde dezelfde vragen, en die waren natuurlijk heel verschillend.
Daarna werd het tijd voor de workshop. Vanuit Jop werden we hierin begeleidt. Omdat we allemaal al jaren op dezelfde manier kindernevendienst geven, is het heel leuk om eens door een andere bril daarnaar te kijken. Hoe luistert een 4 jarige naar een bijbel verhaal, en hoe een 10 jarige? Hoe neem je de belevingswereld van het kind mee in je gesprek, en welke verwerkingsvorm kies je daar weer bij? Een knutsel, of een spel?
Voor dat we het in de gaten hadden was het tijd om van een welverdiende high tea te genieten. Potten vol thee, scones, sandwiches en andere lekkernijen. Kortom een gezellige afsluiting van een hele leerzame middag.

Gemeenteoploop

Op 10 april jl. werd er voor de tweede keer een Gemeentoploop gehouden na de dienst. Dit n.a.v. het Concept Plan van Aanpak dat is opgesteld als reactie op het Beleidsplan 2016-2019 van de Protestantse Gemeente Groningen. Christian nam ons aan de hand van een PowerPoint Presentatie mee door de wijzigingen die zijn aangebracht in dit plan n.a.v. de reacties van gemeenteleden tijdens de bijeenkomsten in de Bron en in de Fontein en de Nieuwe Kerk.
Hierna gingen we erover met elkaar in gesprek. Een aantal opmerkingen zullen worden voorgesteld aan de andere wijkgemeenten en naar verwachting ook opgenomen worden in het uiteindelijk Plan van Aanpak. Dat zal eind april aan de AK aangeboden worden.
De complete PowerPoint presentatie (met daarin de wijzigingen n.a.v. de eerste bijeenkomst in het rood weergegeven) kunt u hier vinden.

Nieuwe diaken,

dienst 24 04 201603432

Afgelopen zondag 24 april werd Jelle Kooistra bevestigd als diaken in de Bron.
Hij volgt Henk Rutgers op, die na vier jaar is afgetreden.
We zijn blij dat Jelle dit ambt (weer) op zich wil nemen en hopen Henk op een later tijdstip in een kerkdienst te bedanken voor zijn inzet, omdat hij, vanwege zijn verblijf in Malawi, niet aanwezig kon zijn.

De foto van de bevestiging van Jelle Kooistra tot diaken spreekt boekdelen, in het licht van het Iona-lied dat vlak voor de bevestiging  werd gezongen:
"Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam?
Wil je dienen in 't verborgen, zonder roem of faam?
Wil je leven op der wind, broos en kwetsbaar als een kind?
Zul je geven wat ik vind in jou en jij in Mij?"

 

 

Uit de preek:

Uit de preek van 24 april, ds. Alberte van Ess. Naar aanleiding van Deuteronomium 6: 1-9; Johannes 13: 31-35.

“Ik heb altijd geloofd dat het tegengestelde van liefde niet haat is, maar onverschilligheid, het tegengestelde van kunst niet lelijkheid, maar onverschilligheid, het tegengestelde van leven niet dood, maar onverschilligheid jegens beide; het tegengestelde van vrede niet oorlog, maar onverschilligheid jegens beide. Het tegengestelde van cultuur, schoonheid, edelmoedigheid is onverschilligheid, dat is de vijand.”
Elie Wiesel.

(.....) Hoe kunnen wij ons teweer stellen tegen de onverschilligheid. Dagelijks trekken er aan ons indringende beelden voorbij van menselijk leed. Hoe voorkomen we dat wij zappend het hoofd afwenden (.....)

(.....)Vanuit de teksten die we lazen vandaag wordt ons gezegd dat we gebouwd zijn op het tegengestelde van onverschilligheid: de liefde. We zijn geschapen naar het beeld van God, die liefde is (.....)

Bedankt voor al jullie inzet!!

We zijn onderweg naar Pinksteren. Dat betekent dat Pasen alweer achter ons ligt. Als werkgroep kijken we terug op een mooie tijd. De sobere maaltijden zijn goed verlopen en er werden weer heerlijke soepen geserveerd. Ook het 40-dagenproject voor kledingwinkel Maxima is goed verlopen. De opbrengst, van de sobere maaltijden en de derde collecte, bedroeg €1016,00. Een geweldig resultaat! Bovendien zijn nu de contacten met Maxima gelegd en kunnen we in de toekomst wellicht nog meer support bieden. Voor wie het niet weet: Maxima is een kledingwinkel voor minima. Zij kunnen 2 keer per jaar kleding komen uitzoeken. Maxima probeert een winkelvoorraad van oude en nieuwe spullen te hebben en kan goede gebruikte kleding dus goed gebruiken. Als diaconaat denken we nog na over de rol die wij als gemeente hierin kunnen vervullen. Al met al een geslaagde tijd. Bedankt voor al jullie inzet, zonder dat lukt een dergelijk project niet.
Johanna Nab, Werkgroep diaconaat

schipOecumeneHet Oecumenische kerkraam....in herhaling.

In KIS 5 december 2015 heeft er al een klein berichtje gestaan van het Oecumenische kerkraam in de Bron Helaas kon toen de fot niet geplaatst worden. Daarom hier in de herhaling met een uitgebreider achtergrondverhaal: 
Het is al weer langere tijd geleden dat de kerkzaal van De Bron een ander uiterlijk heeft gekregen. Onder leiding van de kunstcommissie is een plan gemaakt, uitgewerkt, besproken op een gemeenteavond en later gerealiseerd. Het liturgisch centrum is aangepast, er is een stilte- en meditatiecentrum ingericht, het kleurenschema van de zaal is verbeterd. De verlichting, de akoestiek en wisselende zaalopstelling zijn het resultaat van deze activiteit. In de startfase (begin jaren tachtig) van het ontstaan van kerkelijk Beijum was er een inspirerende samenwerking vanuit verschillende kerkelijke achtergronden. De leden van de Rooms-Katholieke parochie, van de Hervormde en Gereformeerde kerk in Beijum zijn toen vanuit een sterk ervaren oecumenische betrokkenheid Samen op Weg gegaan.

Lees meer...

IMG 20160406 WA0000

Paaskaars

Een goede gewoonte van onze gemeente is dat een betrokken gemeentelid de Paaskaars krijgt van het afgelopen jaar.
Deze keer ging de Paaskaars naar Ankie en Bauke Kats. Zij zijn jaren betrokken geweest bij onze gemeente: Bauke oa bij de boekentafel en Ankie bij de eerste liturgische bloemengroep. Tevens waren ze jaren sleutelhouder van onze kerk. Door gezondheidsproblemen zijn ze onlangs verhuisd naar de Henri Dunantlaan 20, Hoogheem, appartement 800. Ze zitten op de 13 etage en hebben een prachtig uitzicht over de stad. Zichtbaar ontroerd waren ze door dit gebaar van de gemeente. De kaars kreeg direct een prachtige plek in hun huis. Het was net alsof dat plekje zat te wachten op de kaars. Bauke heeft hem direct even aangestoken. Het was een fijn bezoekje.
Namens de kerkenraad, Immie Hoekstra

 

10 april 2016 - Save the date

Weet u nog precies wat de plannen van de drie wijkgemeentes (Nieuwe kerk, de Fontein, de Bron) behelsden? En waar U het wel of helemaal niet mee eens was? En op welk tijdstip U naar welke kerk kan gaan in de nabije toekomst? En wanneer “alles anders” wordt? Om op deze en andere vragen een antwoord te krijgen, zijn na de dienst van 10 april een aantal wijkkerkenraadsleden aanwezig om met de aanwezige gemeenteleden te praten. Dus: komt allen en spreek!
Namens de wijkkerkenraad, Christian Hulzebos

ZWO actie- Vietnamese weeskinderen in het teken van Pasen

vogels 20 03 2016 3808De ZWO heeft weer een actie gehouden voor de Vietnamese weeskinderen in Kontum.
Het was Palmpasen en we hebben die gelegenheid te baat genomen om de tafel aan te kleden met Paasartikelen. En bij de koffie was home made appelgebak van Joke. Het zag er allemaal feestelijk uit.
De actie was geslaagd het heeft 74,15 euro opgeleverd. Daarvoor onze hartelijke dank
Namens de ZWO commissie Immie Hoekstra