facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

 

 

ovdlogo

Inspire 1De Bron kalender nieuwe stijl 2022

Toen ik recent bij een vriend op bezoek was, bekroop me het unheimische gevoel dat ik zijn verjaardag was vergeten. U zult zich misschien afvragen hoe dat nu toch mogelijk is in dit digitale tijdperk. Dat deed ik ook, maar dat hielp me geen steek verder op het moment suprême. Er verscheen niets in de digitale kalender, die ik schielijk raadpleegde. En voordat ik een blik kon werpen op de social media, viel de batterij van mijn telefoon uit. Toen schoot me iets te binnen. Van oudsher ben ik gewend dat in ieder huis een kalender op een zekere plaats hangt. Met daarop verjaardagen (met soms een kruisje en jaartal). De daarop volgende sanitaire stop gaf opluchting – er hing een goed bijgewerkte kalender 😉. Essentieel dus in elk huishouden – een kalender. Velen van de KiS-lezers hebben wellicht al een mooie kalender van De Bron ergens hangen. En dat brengt me op het project van initiatiefneemster Maria Ufkes, een van onze diakenen. Hoe mooi is het om bewoners uit de wijken te betrekken bij de samenstelling van een gezamenlijke kalender van Kerk en Samenleving.

Lees meer...

Start meditatie

De meditatieavonden in de Bron beginnen weer vanaf 27 september.
Elke 2e en 4e maandagavond van 20.00 tot 21.00.
Opgave en informatie bij de predikant.

Stiltecentrum open op de maandag

In de aanloop naar en in het kader van de week tegen de eenzaamheid zal het stiltecentrum van de Bron elke maandag geopend zijn van 17.00 tot 19.00. Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor iets of iemand in gedachten.
Voor wie wil is er een gesprek mogelijk.
De eerste keer zal zijn op maandag 27 september en vanaf dan wekelijks.

Klankschalenconcert

Op reis met Folkert Rienstra, klankschalenconcert in De Bron maandag 9 augustus. 
Folkert nam ons mee op reis met zijn klanken, met zijn muziek. Met de ogen dicht waande je je aan zee, luisterend naar de branding.
Het stromen van water, de geluiden in het bos. We waren in gedachten op weg, ver weg of dichtbij dat maakte niet uit.  Soms was het stil en dan weer hoorde je zachtjes hoge of lagere tonen in verschillende ritmes, sterker wordend in geluid. Tijdens zo’n concert komt de “reiziger” tot rust.
Met als afsluiting bronwater of water uit De Bron gingen we weer op weg naar huis. Met dank aan Folkert tot weer een volgende ontmoeting!
Immie Hoekstra, De Bron

 

rohinyaRohingya-vluchtelingen

Onlangs werd ik gevraagd om een wetenschappelijk manuscript voor een vaktijdschrift te beoordelen. Naar goed gebruik vragen de redacteuren van dergelijke tijdschriften aan onafhankelijke vakbroeders (en –zusters) om een dergelijk artikel-in-wording te beoordelen op de inhoud. Het onderwerp van dit artikel betrof geelzucht bij pasgeboren kinderen in ...Myanmar. Wereldwijd komt geelzucht vaak voor en het is meestal ongevaarlijk, mits tijdig opgemerkt en adequaat behandeld. Dat is in Nederland een probleem, en in zich ontwikkelende landen een levensbedreigend probleem. Het onderzoek was uitgevoerd onder de Rohingya-vluchtelingen, die onder vaak erbarmelijke omstandigheden leven in kampen. Diegenen die met het onderzoek meededen kregen gratis zorg aangeboden. En daar zette ik – in mijn rol als beoordelaar - een kritisch kanttekening bij. Ik vroeg de auteurs van het manuscript om uitleg te geven over hoe zij met de wettelijk verplichte zorgvuldigheidseisen voor het verrichten van onderzoek zijn omgegaan. Die zijn opgesteld om onderzoek met mensen veilig te verrichten, en zijn streng als je dat doet met (wilsonbekwame) baby’s. Mensen moeten onafhankelijk kunnen beslissen om mee te doen.

Lees meer...

koffie to meetKoffie to go of koffie to meet?

Een hartverwarmend diaconaal initiatief in Beijum dat ook in de zomer(vakantie) gaat starten.
Bovenstaande titel geeft de inhoud weer van een project in ontwikkeling waaraan De Bron een bijdrage levert met een diaconaal tintje. Het project bestaat uit een bakfiets met koffie, die eenmaal per week naar een andere ‘heerd’ rijdt. Eenmaal arrivé, zal er een luide bel klinken (à la ijscokar). Het idee is om mensen in beweging te krijgen. Uit hun huizen naar een koffie-uitdeelpunt (en ja, u kunt er ook thee krijgen). En zo kan men elkaar in die buurt ontmoeten onder het genot van een gratis versnapering. Het initiatief is een samenwerking tussen wijkbewoners, buurtcentra, Wij Beijum, Bij Hem Community, Bij Bosshardt en De Bron.

Lees meer...

Zomerprogramma: Op weg met De Bron

We gaan langzamerhand weer uit de Lock down. Onze huizen weer uit en op weg. De een gaat reizen de ander gaat in zijn of haar eigen buurt op pad. Ook vanuit De Bron willen we wat aanbieden in de zomerperiode. Het is een proeverij van wat je het komende seizoen van ons kan verwachten.
De zomerdiensten hebben als thema reizen, zie hierboven.
Ook de andere activiteiten staan in het teken van op weg gaan, met meditatie, muziek en de natuur in. Zoals:
Meditatie, de weg naar binnen, op de maandagavond van 20:00 tot 21:00 uur.
12 juli: meditatie in de natuur
26 juli: groepsmeditatie in de kring
9 augustus: klankschaalmeditatie

Lees meer...

De opmars van Boeddha, een lezersreactie

Tijdens de ballingschap is het scheppingsverhaal aan elkaar verteld en opgeschreven. Het paradijs als een zuivere plek waar we met de Eeuwige mogen vertoeven. Die plek in ons terugvinden of ervaren is voor mij een vrijheid, bevrijding van wat ons ook vasthoudt. Zoals de tien woorden ook beginnen met: “Ik ben de Here uw God die u uit het slavenhuis heeft bevrijd.”
Oosterse en westerse wijsheden en inzichten hebben mij in de loop van mijn leven gevormd en laten ervaren dat deze een naadloze eenheid zijn, elkaar aanvullen. Meditatie, de natuur, ontmoetingen met mensen laten me zien dat we een liefdevolle eenheid zijn. Daar kunnen rituelen, beelden (welke dan ook), overtuigingen niet tegen op.
Jan Knot

Pinksterwijn en Pinkstergroet

Pinksteren is het feest van de heilige geest en de geboorte van de christelijke gemeente.
Er valt iets te vieren, ieder jaar weer. We zijn gewend elkaar te ontmoeten maar door alle coronabeperkingen doen we het met wat er wèl is. En gelukkig is er nog veel. Het delen met elkaar, een groet middels een kaartje en nu met een lekkere fles wijn. Om te delen aan tafel of weer door te geven aan iemand anders. Delen geeft een kettingreactie waar je blij van wordt. En dat is ook de bedoeling. De Pinksterwijn/groet-actie was geslaagd. Maar liefst 80 flessen wijn voorzagen we van een kleurig etiket met daarop de tekst: “Pinksterwijn uit de Bron 2021”. De wijn hebben we als diaconie en ZWO samen door de wijk afgeleverd en ook daarbuiten. De opbrengst van deze actie was 210 euro. Een prachtig resultaat, mede ook door de extra’s die voor het goede doel werden gegeven. Het is hartverwarmend dat we ons met elkaar inzetten. Hiervoor onze hartelijke dank namens de vrouwen van Bianca Couture.

Afscheid Jan Bos

In de vergadering op 17 mei jl. van de Werkgroep Eredienst hebben we afscheid genomen van onze secretaris Jan Bos. Jan is meer dan 10 jaar actief lid geweest van onze werkgroep. In die jaren heeft hij steeds een actieve bijdrage geleverd, meegedacht en veel praktische taken op zich genomen. Zo onderhield hij het contact met verschillende andere werkgroepen binnen de gemeente, maakte als secretaris de notulen en zorgde er de laatste jaren voor dat de kaarsen werden aangevuld en besteld. Tijdens de coronatijd maakte hij het rooster voor de zangers. In de vergadering hebben we hem bedankt voor heel veel werk en de goede samenwerking.
Harm van den Berg, werkgroep Eredienst

verhuisd2Verhuisbericht

Dag vrienden,
zo voelt het in ieder geval wel dat wij vrienden achter ons laten nu wij na 38 jaar Beijum, gaan verhuizen naar Harkstede. Echter ook 38 jaar “de Bron” en dat doet wel pijn..., maar dierdoor blijkt dus ook wel dat wij met een heel goed gevoel terug kijken op de weg die wij samen met jullie mochten bewandelen. Heel veel dank hiervoor, wij zullen dit gevoel zeker meenemen naar Harkstede als we ”onze Paaskaars” aansteken, of de buitenlamp bij de voordeur aan doen. Jullie licht zal altijd een beetje blijven branden.
Vanaf 30 mei wonen we aan de Hoofdweg 13, 9617 AA Harkstede. Als alle coronabeperkingen voorbij zijn, komen wij tijdens een dienst nog graag persoonlijk afscheid van jullie nemen, dus tot dan!
Heel veel liefs en alle goeds!
Wim en Pietie Klamer