facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Van Blues tot Bach

Verslag van een mooie muzikale avond in De Bron op 6 september 2019

muziekavond De Bron 2019

Vrijdagavond 6 september is voor de tweede keer een muziekavond georganiseerd in De Bron. Voor en door Beijumers. Bewust laagdrempelig, bedoeld voor iedereen die zin in een avondje muziek heeft. En dat werkte: we mochten bijna 100 mensen begroeten, van binnen en buiten onze wijkgemeente. Het programma was zeer gevarieerd qua genre en professionaliteit. Sommige spelers waren professioneel van-huis-uit, anderen moesten soms plankenkoorts overwinnen. Er was dan ook intensief geoefend door vele amateur-artiesten. Heel leuk is het te merken dat mensen die vaak in De Bron komen verborgen talenten blijken te hebben als pianist of zanger(es).Op het programma stonden 14 bijdragen van tientallen solisten en koorleden. De aftrap deed het “Bei-jumkoor” met een medley van vijf bekende meezingers. Dit koor, dat elke week oefent “Bij Bosshardt”, trad voor het eerst op een echt podium op, onder leiding van Ines Heijkoop. Ze vonden het razend spannend en waren terecht super trots. Ze wisten ons te raken.Verder waren er bijdragen variërend van Gershwin tot Telemann en Mendelssohn, een Frans chanson, een in het Nederlands vertaalde popsong. Van klassiek tot folk en klezmer, tot ook het ontroerende “Ken je mij” van Trijntje Oosterhuis. Alles begeleid op piano, fluit of gitaar. Bij enkele stukken werd er enthousiast meegezongen. Het was genieten, zowel voor de muzikanten als de toehoorders.Presentator van de avond was Ruud van Erp, in zijn meest clowneske pak. Aan het eind complimenteerde hij terecht Vincent van Ravels die met veel inzet dit programma had weten samen te stellen, samen met een steungroep. Als toehoorders kunnen we dankbaar zijn voor zo’n avondje uit in eigen wijk.Ook deze tweede keer smaakt naar meer. Er is geen discussie nodig over de vraag of we dit volgend jaar weer doen.

Idso Wiersma

In memoriam Klaas Schonewille

Op woensdag 7 augustus 2019, is vrij plotseling overleden Klaas Schonewille, gewoond hebbende aan de Boelemaheerd 42. Klaas had al langere tijd gezondheidsklachten waarvan de doktoren de oorzaak niet konden vinden en waardoor zijn conditie snel achteruit liep. In de nacht voor zijn overlijden werd Klaas getroffen door een zwaar hartinfarct waarna hij ‘s avond in het ziekenhuis overleed. In Hoogeveen, zijn geboorteplaats is Klaas ouderling geweest. Mede door de ziekte en de langdurige zorg voor zijn vrouw Anneke die in 2009 overleed, kwam Klaas nauwelijks in de Bron. Maar de banden bleven wel. Een aantal mensen uit de gemeente had contact met hem. De zondag voor zijn overlijden zijn de bloemen uit de viering nog naar hem gegaan. Ook heeft Klaas zich in Innersdijk ingezet, zowel in de patiëntenraad als bij de wekelijkse zangmiddagen waar hij met diverse gemeenteleden aan bijdroeg. Klaas is 73 jaar oud geworden. Wij gedenken hem met eerbied en respect.
Paul van Zwieten

Startzondag de Bron, Fontein en Nieuwe Kerk

Op zondag 15 september vieren we de start van het seizoen met de theaterdienst "Groen doen", het thema van het Festival van de Geest, en daarmee ook de afsluitende zondag van dit gebeuren.
Kees van der Zwaard, theoloog en theatermaker zal in de dienst voorgaan.
Begin juli zijn we bij elkaar geweest met vertegenwoordigers vanuit de betrokken gemeentes om dit voor te bereiden.
Op maandag 2 september is er nog een laatste voorbereidende bijeenkomst om 20.00 in de Nieuwe Kerk.
Alberte van Ess

wijkvernieuwingsmarkWijkvernieuwingsmarkt.

Op 14 juni werd er ‘s avonds in de Bron een markt gehouden. Dit werd georganiseerd door de gemeente i.s.m. wijkbewoners en organisaties die actief zijn in de wijk. De bedoeling hiervan was dat allerlei organisaties die al actief zijn in de wijk, en mensen die iets nieuws willen beginnen op sociaal gebied, elkaar beter kunnen leren kennen, elkaar kunnen ontmoeten, misschien zelfs met elkaar samen iets opstarten. Dit alles met de insteek om Beijum nog socialer, veiliger en gezelliger te maken. Ook De Bron was van de partij. Wij hebben daar kunnen laten zien wat De Bron zoal te bieden heeft in de wijk en natuurlijk staan wij ook open voor meer samenwerking en/of nieuwe ideeën. We hebben, in samenwerking met het Wij-team, al meerdere gespreksavonden gehad over het thema ouder worden. Daar zitten heel wat kanten aan en men heeft ook wel vragen en angsten op dat gebied. Op de markt hebben wij daar meer uitleg over kunnen geven. Ook waren er flyers over onze meditatie-avonden, onze koffie-inloopochtenden, en over de crea dames. Tevens werken wij samen met de wijkhulpdienst, en de seniorenwerkgroep van de wijk. Al met al is de Bron heel actief in de wijk, duidelijk een kwestie van goed pionieren.
Christien de Ruiter

Klankschalenmeditatieconcert in De Bron

Op maandag 17 juni was er een bijzonder klankschalenmeditatieconcert in De Bron. Deze werd verzorgd door Folkert Rienstra en Hans Battenberg.
Het was een indrukwekkende hoeveelheid van schalen, muziekinstrumenten en andere voorwerpen. Toen Folkert en Hans nog druk bezig waren al hun spullen uit te stallen in de kerkzaal, liep het langzamerhand vol in de foyer. Ik zag mensen van onze eigen Bron, maar ook veel van elders. Sommigen hadden matjes mee of een klein bankje om te mediteren. Die matjes werden dan ook her en der in de kerkzaal gelegd en ieder zocht een comfortabele plek. Alberte leidde het concert in en toen werd het stil, dwz door de aanwezigen. Maar Folkert en Hans lieten ons allerlei klanken horen. Folkert begon met een heel mooi stil, klein liedje en daarna pakten ze om beurten of tegelijk verschillende voorwerpen.

Lees meer...

ontbijt in de bron

Ontbijt in de Bron

Op een vrolijke donderdagmorgen in juni zijn de deuren van de Bron open voor wijkgenoten. Zij kunnen hier ontbijten en mede wijkgenoten ontmoeten. Wij mochten deze keer 35 mensen welkom heten.
I.s.m het Wij team, Bij Bosschardt, de Bewonersorganisatie Beijum en een aantal wijkbewoners organiseren wij regelmatig iets. 4x per jaar een ontbijt, in de Bron begin januari een ontmoeting met heerlijke koffie en oliebollen. Ook zijn er fiets en wandeltochten, BBQ’s, spelletjesmiddagen.
Hiermee hopen wij dat buurtbewoners elkaar beter leren kennen. Wij zijn nu bezig om ook jong en oud met elkaar kennis te laten maken.
Deze week gaan wij gezamenlijk grote dromenvangers maken. Het is de bedoeling dat die dan buiten het nieuwe plein voor het Heerdenhuis gaan versieren.
Christien de Ruiter

Paul van ZwietenPresentatie leden uitvaartgroep, Paul van Zwieten.

Als lid van de uitvaartgroep van de PGG Noord wil ik mij graag aan u voorstellen. Ik ben Paul van Zwieten. Ik kerk al enige decennia in ‘De Bron’
in Beijum en mag daar divers vrijwilligerswerk doen waaronder pastoraat. Ongeveer drie jaar geleden vertelde da. Alberte van Ess mij over het idee om uitvaarten te laten leiden door gemeenteleden. Zij vroeg mij of ik daaraan mee wilde doen. Het idee sprak mij direct erg aan en ik heb ‘ja’ gezegd. Enerzijds omdat het voor mij in het verlengde van het pastoraat ligt. Tegelijkertijd vind ik het een erg mooie gedachte om vanuit de geloofsgemeenschap zelf een bijdrage te leveren aan een waardige uitvaart van een gemeentelid. Als lid van de uitvaartgroep zoek je samen met nabestaanden naar woorden, naar muziek, naar rituelen die recht doen aan het leven en geloofsleven van de overledene. En die ook mogelijk troost en kracht voor de toekomst aan nabestaanden mogen geven. Ik vind dat erg belangrijk en waardevol. Om dit te kunnen doen heb ik de cursus ‘Uitvaartdiensten leiden door gemeenteleden’ gevolgd. Een mooie maar ook intensieve cursus. Gelukkig komen we als leden van de uitvaartgroep regelmatig bij elkaar om van elkaar te leren en elkaar te bemoedigen. Helaas ben ik vanwege drukte in mijn dagelijks werk, ik ben chef van een politiebureau, minder vaak beschikbaar om een uitvaart te leiden. Maar indien beschikbaar, wil ik mij er met hart en ziel voor inzetten.

Marijke BootsmaPresentatie leden uitvaartgroep, Marijke Bootsma-de Langen.

Zoals aangekondigd in een eerder nummer, zullen de komende tijd de leden van de uitvaartgroep van de Protestantse Gemeente Groningen Noord zich aan u voorstellen. Waarom wilde ik meedoen aan de opleiding met deze groep gemeenteleden en hoe is dat nu twee jaar later?
Ik vind het belangrijk dat er vanuit de gemeente aandacht is voor nabestaanden bij het afscheid van een dierbare. Het vormgeven van de uitvaart is daarbij een belangrijk onderdeel. Misschien klinkt het gek, maar “een mooie uitvaart” kan een warme herinnering zijn en het rouwproces ietsje lichter maken. Als het niet goed loopt laat dat vaak lange jaren een naar gevoel achter. Ik wil graag als gemeentelid bijdragen aan een waardig afscheid in een vorm waarbij de nabestaanden zich achteraf gesteund voelen. Bijkomende motivatie om dit te doen was dat ik zag hoe het geringer wordend aantal predikanten zou worden belast met een toenemend aantal uitvaarten, waardoor hun andere werk mogelijk in de knel zou komen. Een beetje hulp van hiervoor opgeleide gemeenteleden leek me niet verkeerd. De opleiding meemaken was in deze groep een bijzonder prettige ervaring. Hoe is het nu? Wij werken met een rooster van beschikbaarheid. Via het centrale aanmeldnummer kan je gebeld worden. Maar als er niemand overlijdt in zo’n periode, moet je dus je “vaardigheid” op andere wijze op peil houden. Wat lezen en nadenken over geschikte combinaties van liederen en passende bijbelteksten. We doen dat ook binnen “de uitvaartgroep” door ervaringen uit te wisselen. Een paar keer per jaar steunen wij zo elkaar om dit werk - hopelijk steeds beter - te kunnen blijven doen. Voor mij is dit een belangrijk onderdeel.

Marijke Bootsma- de Langen

Lieve Bronners,

Wat zijn jullie toch een warme groep.
Ik wil graag iedereen bedanken die in de pen geklommen is of op de fiets is gestapt. Ik heb een deur vol geplakt met beterschap-kaarten en ook felicitaties met mijn eerste kleindochter.
Het doet een mens goed, zoveel aandacht. Ik ben momenteel bezig met een cursus geduld oefenen, maar het gaat langzaam de goede kant uit met mij.
En mijn kleindochter is een klein wondertje.
Een warme groet,
Christien (de Ruiter)

(Klik op de afbeelding voor het hele programma)

bezinning en bezieling 2019 2020

Henk Ridder

Henk Rutgers geridderd

“Het verheugt mij dat het Zijne Majesteit heeft behaagd u Koninklijk te onderscheiden en te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau”. Aldus de slotwoorden van burgemeester Den Oudsten gericht aan Henk Rutgers tijdens de lintjesregen in het stadhuis van Groningen.
En ridder word je niet zomaar. Een greep uit de genoemde activiteiten, waaruit blijkt dat Henk bestuurlijk en vooral fysiek de handen uit mouwen steekt. Vrijwillig, enthousiast en betrokken.
• Inzet voor de koren The Young Christian Singers en later Musical Belief, gedurende langere tijd
• Geld inzamelen en opknappen van 2 schoolgebouwen in een krottenwijk van Mubai in India. Erbij geweest om een en ander te begeleiden.
• Samen met de stichting People2People meerdere projecten ondersteund. De Bron enthousiast gemaakt om geld bij elkaar te krijgen d.m.v. diverse acties.
• In Roemenië een kleuterschool voorzien van douches en speelmaterialen.
• In Polen een kindertehuis voorzien van gymnastiekmaterialen.
• Het bakkersproject in Malawi. Ook hier geld voor geworven en ter plekke ondersteuning geleverd.
• Daarnaast nu 37 jaar actief in De Bron als (hulp)koster en vooral ook klusjesman. Dit levert een grote besparing op.
En wat vindt Henk er zelf van?
“Heel positief en mooi om te krijgen. Mijn vader is zo’n 30 jaar actief geweest in Selwerd. Hij was op veel plekken actief en betrokken in de omgeving. Hij heeft nooit erkenning gekregen. Ik ben blij dat nu iemand in de familie die erkenning wel krijgt”.
Gefeliciteerd Ridder Henk. De Bron is trots op je.
Ruud van Erp