facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

Woensdag 3 mei zijn de gezamenlijke ZWO's van de Nieuwe Kerk, De Fontein en De Bron bijeen geweest om het gezamenlijke project : the Future in Our Hands" te bespreken. De bijeenkomst was constructief. We hebben met elkaar stappen kunnen zetten. In de dienst van 18 juni is er in de Nieuwe Kerk een gezamenlijke presentatie van het project, daarover een volgende keer meer. Na de zomer gaan we rugzakjes vullen voor de kinderen en hierin zal ook wijkgemeente De Ark participeren. Ook daarover zullen we u tijdig informeren. Wij zijn enthousiast en hopen met elkaar iets te kunnen betekenen voor dit prachtige project in Gambia . De opbrengst van de actie wordt bestemd voor de school en de medische post.

Immie Hoekstra , werkgroep Diaconie