facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

B4B A5 flyer voorSamenwerking Wij-team Beijum en De Bron: Beijumers voor Beijumers

Voor bewoners van Beijum met een hulpvraag.
De opzet is om mensen in de wijk die geen eigen netwerk en een kleine beurs hebben te helpen. Het doel is ook proberen mensen met elkaar in contact te brengen, waarbij de hoop is dat men hun netwerk ietwat zal verbreden.Hiervoor is een hulpdienst opgezet om de leefbaarheid in Beijum te verbeteren. Valt u onder deze doelgroep en u hebt tuinklusjes, kleine technische klussen in huis of een andere hulpvraag dan kunt u contact opnemen met het wijkteam WIJ -Beijum; via telefoonnummer 050-549 71 31; of u kunt langs gaan bij het WIJ-team; Isebrandtsheerd 96
Vrijwilligers gevraagd: Voor dit hulpteam zijn er vrijwilligers nodig.
Wat moet u kunnen: u moet een beetje handig zijn om een klusje te klaren, maar het is ook fijn als u tijd heeft om een boodschap voor iemand te doen of zomaar even buurten.
B4B A5 flyer achterHoeveel tijd kost het? Net zoveel als u beschikbaar heeft.
U kunt zich hiervoor opgeven bij Christien de Ruiter  of via WIJ-team Beijum