facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Terugblik op de zomervieringen in De Bron

In de vorige KiS is al even de zomerviering van 27 augustus aangestipt. Deze keer blikken we terug op de hele serie. Omdat de diensten steeds door tweetallen zijn voorbereid laten we de desbetreffende mensen zelf aan het woord. De eerste voorbereidingen (welk thema nemen we, de lay-out van de orde van dienst, een aantal liederen) zijn ge-daan samen met De Fontein en De Nieuwe Kerk. Voor het overige zijn de diensten in De Bron voorbereid en uitge-voerd door een groep van tien gemeenteleden die steeds in tweetallen hebben samengewerkt, na een gezamenlij-ke voorbereiding met de hele groep. Hieronder volgen de impressies en ervaringen uit de verschillende diensten.

Op 23 juli en 13 augustus heb ik samen met Agnes de Vos de diensten verzorgd. Het was voor mij de allereerste keer dat ik meedeed aan het voorbereiden van een dienst. Wel veel en vaak stukjes voor de kinderen bij de kin-dernevendienst gedaan, maar een hele dienst was toch wel iets heel anders.
Het is mij heel goed bevallen. Ik vond het inspirerend om met anderen na te denken over een hele serie teksten. Vooral ook omdat het ging over Paulus. Ik had, net als velen van ons, toch sterke vooroordelen over deze man. De thema's van onze beide diensten liggen mij na aan het hart, ‘gebruik je hart, laat je leiden door de liefde, verschuil je niet achter verouderde wetten, die niet meer van deze tijd zijn, maar denk met je hart en volg het voorbeeld, gegeven door Jezus’. Brainstormen hierover en ook luisteren naar de diensten van de anderen heb ik als zeer mooi ervaren. Ik heb sommige diensten meegemaakt en alle zes diensten beluisterd, en heb uit allemaal wel iets mee-gekregen. Wat was het mooi om te zien dat er de hele zomer toch veel bezoekers waren. Dan weet je ook dat je het niet voor niets hebt gedaan.
Christien de Ruiter

Wil je de zomerdiensten mee voorbereiden, was de vraag. Natuurlijk wilde ik dat wel. Het werd de dienst van 30 juli. Weer eens een heel nieuwe en andere uitdaging dan in De Bron achter de piano te zitten. Dat het houden van de overweging daar ook bij hoorde, werd me al heel snel duidelijk. Paulus was wel een bekende van me, maar toch wel van vroeger en behoorlijk vervaagd. De man van de brieven, de betweter, beetje van de vrouwonvriendelijke. Dat was het beeld dat me van vroeger was bij gebleven. De overweging is eigenlijk een beetje het eindpunt van een ontdekkingsreis die eraan voorafgaat. Wie was Paulus eigenlijk, in welke tijd en in welke omstandigheden leefde hij? En wat zegt dat ons vandaag de dag nog? Hoe zou zijn boodschap in de context van 2017 luiden? Ik vond het fascinerend te spelen met die gedachte, de vraag wat hij ons nu te schrijven zou hebben? Brieven van Paulus aan De Bron... De avond voor ‘onze’ zomerviering is mijn moeder overleden. Paulus was niet haar favoriete apostel. Een beetje streng vond ze hem. Haar favoriete bijbeltekst was echter het zo bekende en geliefde 1-Korintiërs 13, 'Had ik de liefde niet ..... ' Ik kon tijdens de overweging ook niet anders dan daaraan refereren, ook al was dat geen onderdeel van onze voorbereiding geweest. De voorbereiding van de dienst, samen met Nynke heb ik als bijzonder inspirerend ervaren. We merkten dat we toch wat andere gesprekken voerden dan normaal te doen gebruikelijk. Over de zomercyclus als geheel heb ik ook wel een heel goed gevoel overgehouden. Prachtig dat we dit met elkaar zo hebben mogen en kunnen doen.
Vincent van Ravels

Reindert Graaff en ik verzorgden samen de derde zomerviering op 6 augustus. Het thema was ‘Eenheid en welda-dige verscheidenheid binnen het lichaam van Christus’. Voor mij was de mooie kern dat wij allemaal verschillend mogen zijn, niet alleen als individu maar ook als kerken. En dat wij juist door die verscheidenheid met elkaar het Lichaam van Christus vormen. Opmerkelijk was dat wij mensen nog niet eens zolang weten dat elke cel van het li-chaam wel dezelfde chromosomen heeft, maar zich desondanks verschillend ontwikkelt met dat deel van de in-formatie die daarvoor nodig is. En zo vullen wij elkaar aan. De laatste zin uit de overweging van Reindert gaf de kern aan. ‘Moge deze weldadige verbondenheid met de Allerhoogste en met elkaar ons allen bezielen.’
Ik vond het prachtig om met een groep mensen de zomervieringen voor te bereiden. Eerst met elkaar op hoofd-punten naar het onderwerp kijken, ‘God ontmoeten in Paulus’. En vervolgens in tweetallen de dienst voorbereiden. Mooi om dit met Reindert te mogen doen. Samen kwamen we in de voorbereiding tot een prachtig geloofsgesprek naar aanleiding van het te lezen bijbelgedeelte. En dat was weer input voor de overweging. Gezien de reacties was het gewoon een fijne dienst. Mensen gaven aan geraakt te zijn. Volgens mij hebben we elkaar door de werking van de Geest in deze viering bezield. En ik mocht voor het eerst van m’n leven in de dienst tijdens het Kyriegebed solo zingen, begeleid door Vincent op de vleugel. Vooraf spannend. Maar zingen vanuit je hart in een grote familie. Alleen maar mooi.
Paul van Zwieten

Het thema van onze viering op 20 augustus was ‘de nieuwe schepping’. Deze viering heb ik samen met Gerry van Hof voorbereid en uitgevoerd. We hebben ons laten inspireren door een gedicht van een Franse dichter Charles Péguy (1873 – 1914) en kwamen als hoofdthema uit op ‘hoop voor de toekomst’. Péguy gebruikt een mooi beeld. Geloof en Liefde zijn vergeleken bij de Hoop twee wandelende, stevige dames. Je denkt dat ze de weg goed weten om aan ons te wijzen. Maar ondertussen drijft en trekt het kleine meisje, de Hoop, een meisje van niks, dat tussen hen in loopt, hen de toekomst in. De Hoop dat er straks weer een nieuwe morgen zal zijn, dat houdt het Geloof en de Liefde op de been. We hebben dit gekoppeld aan een gedeelte uit de brief van Paulus aan de Romeinen (8 : 18-24a, ’in deze hoop zijn we gered’), dat volgens ons dicht bij het thema kwam. Na de dienst verliet iedereen heel stil de kerkzaal. Dit had vooral te maken met de voorbede die net was gedaan voor een ernstig ziek gemeentelid waardoor het thema ‘hoop voor de toekomst’ een nog diepere laag kreeg. Ik was er zelf ook diep van onder de in-druk. Wat betreft de voorbereiding: ik had niets met Paulus, maar gaandeweg kwam ik erachter dat ik veel voor-oordelen over hem had, die beetje bij beetje oplosten. En dat vond ikzelf een erg leuke ervaring. Mooi om dit met elkaar te doen.
Lexia Koch

Zondag 27 augustus mochten Maria en ik de laatste zomerviering verzorgen. We hebben ervan genoten om dit samen te doen (thema bedenken, liederen uitzoeken, bijbeltekst kiezen, enz.). Het aangereikte materiaal en de voorbereiding in de groep was boeiend, maar we besloten veel vrijheid te nemen zodat het echt ‘onze’ zomervie-ring werd. Het thema was ‘bevrijding’. Juist de apostel Paulus bleek als tegendraadse profeet de man van bevrijding. Hij laat zich niet in hokjes stoppen. Gekozen is daarom voor een overdenking vanuit een zendingsreis en niet vanuit een brief: zo is makkelijker te zien hoe Paulus zelf vanuit zijn gedachtewereld (en die van zijn Grote Opdrachtgever) leefde. De overdenking werd toegespitst op de vrouwvriendelijke Paulus - hij doopte als eerste Europeaan een vrouw - en op de ‘echte’ bevrijding uit de gevangenis: bidden en lofliederen tot God. Voor de stilte na de overweging is de beamer en de geluidinstallatie gebruikt, een groot voordeel van De Bron. Dat ook de opname later geregeld is beluisterd, merkten we aan reacties die na enkele dagen via de E-mail binnenkwamen.
Tonko Ufkes