facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

preventie zelfmoordBijeenkomst preventie van zelfmoord

Op 6 november j.l. was de tweede bijeenkomst met betrokkenen in het pastoraat van Kerk Noord.
Het onderwerp was ‘preventie van suïcide’, zeker geen gemakkelijk onderwerp. Anne Gietema, geestelijk verzorger bij Lentis en deskundige op dit gebied, hield een inleiding. Hij hield ons voor dat “niemand dood wil, maar van zijn of haar probleem af wil”. Hij gaf informatie over hoe mensen daartoe komen, veelal door gestapelde problemen. De psychische gesteldheid van personen speelt een rol. De laatste categorie vormt driekwart van het totale aantal betrokken. Voor de omgeving is een kwart van de zelfdoding een verrassing. Van de 100.000 mensen die jaarlijks een poging doen lukt dat bij 1850 personen. In Groningen en met name in Oldamt is het aantal pogingen in vergelijking hoger dan het landelijk gemiddelde. De opmerking “als ze het zeggen, doen ze het niet”, werd als ondeskundig geduid.

Hoe deze mensen serieus kunnen worden benaderd, gaf Anne aan met behulp van een aantal aandachts- en herkenningspunten, waaronder overmatige stress periodes. De meest directe opmerking was: durf de vraag van het leven te stellen. Wil je nog wel leven? In de getoonde film vertelde een ervaringsdeskundige zijn verhaal. Niet de angst voor dit onderwerp moet ons leiden, maar juist het contact zoeken en het bespreekbaar maken. Met de mogelijker pleger, maar ook en vooral met onszelf en onze omgeving. Als de situatie zeer ernstig is en er is iemand die hulp wil inroepen dan is het telefoonnummer 113 en/of de crisisdienst het adres om te raadplegen. Informatie over (preventie van) zelfmoord is te vinden op www.113.nl
Jan Knot.