facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

allerzielenAllerzielen 2017

Allerzielen wordt jaarlijks gevierd op 2 november. Een gedenkdag voor de overledenen van het afgelopen jaar. Dit jaar was voor het eerst ons kerkelijk centrum De Bron ’s avonds open. Open voor alle bewoners van Beijum, De Hunze en Van Starkenborgh. Ja, ook ik wilde even naar binnen gaan om stil te staan en een kaars aan te steken. Het werden drie kaarsen voor drie dierbare mensen die ik heb verloren. Er klonk zachte harpmuziek. Er lagen teksten om te overdenken. Het was goed om daar ze kunnen zijn. Dank jullie wel voor deze mogelijkheid. Hieronder een tekst van Dietrich Bonhoeffer die mij trof. ‘Als je van iemand houdt en hij ontvalt je kan niets de leegte van zijn afwezigheid vullen. Je moet dat niet proberen. Je moet eenvoudig aanvaarden en volharden. Dat klinkt hard, maar het is een grote troost. 

Het is fout om te zeggen ‘God vult de leegte’.
Hij vult haar helemaal niet. Integendeel, Hij houdt de leegte leeg en helpt ons zo die vroegere gemeenschap met elkaar te bewaren, zij het ook in pijn.
Dankbaarheid verandert pijn door herinneringen in stille vreugde. De mooie dingen van vroeger zijn geen doorn in het vlees, maar een kostbaar geschenk dat je meedraagt.
Een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor, maar alleen op bijzondere ogenblikken.
Dan wordt het verleden een blijvende bron van vreugde en kracht.’
Marjanne Binsbergen